เนื้อเพลง You Got Some Nerve – Junhyung & FeelDog & LE เวอร์ชั่น 19+

เวอร์ชั่น 19+ ไม่ได้แปลนะค่ะ ขอโทษทีค่ะ

—————————————————————
[Feel dog]
전화 끊지 마 마마말란말야
ชอนฮวา กึนจี มา มามามัลรันมัลยา
내가 말하고 있잖아 얘기 안끝났단말야
แนกา มัลฮาโก อิซจันนา แยกี อันกึทนัซดันมัลยา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบแน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน

야 제발 속 좀 긁지 마 마마말란말야
ยา เจบัล ซก จม กึลจี มา มามามัลรันมัลยา
지금 말하고 있잖아
จีกึม มัลฮาโก อิซจันนา
너만 말하지 말아봐 제발 내 얘기 좀 들어봐
นอรัน มัลฮาจี มัลราบวา เจบัล แน แยกี จม ดึลรอบวา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัลอออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน
왜 자꾸 감히 이래저래 떠드니
แวชากู กัมฮี อีแรจอแร ตอดือนี

뭐가 그리 많아 말이
มวอกา คือรี มันนา มัลรี
넌 내 이름은 아니
นอน แน อีรึมมึน อานี
My name is feel dog
Hot Issue의 symbol
Hot issue อึย symbol
싹 다 뒤집어 놓을래 like 킹콩
ซักดาดวีชิพพอ นกฮึลแร like คิงคอง
내가 좀 조용하다가도
แนกา จม โจยงฮาดากาโด
욱하는 성격이 있는 스타일
ยกฮานึน ชองกยอกกี อิซนึน ซือทาอิล
넌 죽었어 딱 걸렸어
นอน จุกกอซซอ ตัก กอลรยอซอ
그만 열받게 하라고
คือมัน ยอลบัทเก ฮาราโก
미리미리 내가 경고했을 텐데
มีรี มีรี แนกา กยองโก แฮซซึล เทนเด
잘못한 건 넌데 왜 오히려 내게 화를 내
จัลมซฮัน กอน นอนเด แว โอฮีรยอ แนเก ฮวารึลแน
미치고 팔짝 뛰겠어
มีชีโก พัลจัก ตวีเกซซอ
너 때문에 미치고 팔짝 뛰겠네 정말
นอ แตมูเน มีชีโก พัลจัก ตวีเกซเน จองมัล
니가 뭐라뭐라 떠들어대는 소리 때문에
นีกามวอรามวอรา ตอดึลรอแดนึน โซรี แตมูแน
정말 눈 돌아가겠어 진짜
จองมัล นุน ดลรากาเกซซอ จินจา
사람 미치는 꼴 볼래?
ซารัม มีชีนึน กล บลแร?
어디 한 번 끝까지 너 가볼래?
ออดี อันบอน กึทกาจี นอ กาบลแร?
존나 어이없네 얘 진짜 미쳤네 야, 야
จนนา อออีออบเน แย จินจา มีชยอทแน ยา ยา
전화 끊지 마 마마말란말야
ชอนฮวา กึทจี มา มามามัลรันมัลยา
내가 말하고 있잖아 얘기 안끝났단말야
แนกา มัลฮาโก อิซจันนา แยกี อันกึทนัซดันมัลยา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน
야 제발 속 좀 긁지 마 마마말란말야
ยา เจบัล ซก จม กึลจี มา มามามัลรันมัลยา
지금 말하고 있잖아
จีกึมมัลฮาโก อิซจันนา
너만 말하지 말아봐 제발 내 얘기 좀 들어봐
นอมัน มัลฮาจี มัลราบวา เจบัล แน แยกี จม ดึลรอบวา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน

[Junhyung]
좋게 말하잖아 끝까지 들어 bitch
โจเก มัลฮาจันนา กึทกาจี ดึลรอ bitch
자꾸 내세우지 마 그까짓 자존심
ชากู แนเซอูจี มา คือกาชิจ จาจนชิม
내가 용서를 빌며 사과하길 바라겠지
แนกา ยงซอรึล บิลมยอ ซากวาฮากิล บาราเกซจี
미안하지만 그건 절대 불가능한 일
มีอันฮาจีมัน คือกอน จัลแด บุลกานึงฮัน อิล
여긴 아냐 재판장 누가 잘했고 잘못했나
ยอกิน อานยา แชพันจัง นูกา จัลแฮซโก จัลมซแฮซนา
따지지 말고 젠장 굳이 따지고 보면
ตาจีจี มัลโก เชนจัง กุดที ตอจีโก โบมยอน
니가 훨씬 잘못인 건 알고 있냐
นีกา ฮวอลซิน จัลมซชิน กอน อัลโก อิซนยา
지난번 나 몰래 만났었던 그 새끼는 잘 있냐
จีนันบอน นา มลแร มันนาซอดอน คือ แซกีนึน จัล อิซนยา
니가 하는 짓 뻔히 알고도 말하지 않고
นีกาฮานึน ชิจ ปอนฮี อัลโกโด มัลฮาจี อันโก
널 믿은 내가 병신 핫바지
นัล มิดทึน แนกา บยองชิน ฮัชบาจี
이만하면 알아들어 알아서 기어
อีมันฮามยอน อาราดึลรอ อาราซอ กีออ
넓은 맘으로 이해해줄게 하나님 간지로
นอลบึน มามือโร อีแฮแฮจุลเก ฮานานิม กันจีโร
전화 끊지 마 마마말란말야
ชอนฮวา กึทจี มา มามามัลรันมัลยา
내가 말하고 있잖아 얘기 안끝났단말야
แนกา มัลฮาโก อิซจันนา แยกี อันกึทนัซดันมัลยา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน

야 제발 속 좀 긁지 마 마마말란말야
ยา เจบัล ซก จม กึลจี มา มามามัลรันมัลยา
지금 말하고 있잖아
จีกึม มัลฮาโก อิซจันนา
너 좀 말하지 말아봐 제발 내 얘기 좀 들어봐
นอ จม มัลฮาจี มัลราบวา เจบัล แน แยกี จม ดึลรอบวา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน

[LE]
야, 야 입은 비뚤어졌어도 말은 바로 해
ยา ยา อีบึน บีตุลรอ จยอชซอโด มัลรึน บาโร แฮ
니가 뭔 개소릴해도 내 대답은 같아 왜
นีกา มวอน แกโซริลแฮโด แน แดดับบึน กัททา แว
왜 애 전화해 대 애 애 애같이 왜 이래
แว แอ ชอนฮวาแฮ แด แอ แอ แอกัททาอี แว อีแร
Yo, Don’t call me bitch Fucker
날 그냥 좀 냅둬 니가 그래 봤자
นัล คือนยัง จม แนบดวีนีกา คือแร บวัซจา
화가 안 풀리고 배겨
ฮวากา อัน พุลรีโก แบกยอ
나 원래 이렇게 생겨
นาวอนแร อีรอกเค แซงกยอ
먹은 거 좋아하는 거 알아
มอกกึน กอ โจวาฮานึน กอ อารา
그러니 좀 참아 당분간 전화하지 말아
คือรอนี จม ชัมมา ดังบุนกัน ชอนฮวาฮาจี มัลรา

전화하지 마 마마말란말야
ชอนฮวาฮาจี มา มามามัลรันมัลยา
제발 성질 돋구지 마 진짜 짜증 난단 말야
เจบัล ชองจิล ดทกูจี มา จินจา จาชึง นันดัน มัลยา
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน จองมัล อออีออบเน

야 제발 전화하지 마 마마말란말야
ยา เจบัล ชอนฮวาฮาจี มา มามามัลรันมัลยา
너 땜에 잠도 못 자 피곤한데
นอแตเม ชัมโด มซ ชา พีกนฮันเด
자꾸 전화해서 헛소리만 계속 늘어놓고
ชากู ชอนฮวาแฮซอ ฮอซโซรีมัน กเยซก นือรอนกโค
어이없네 정말 어이없네
อออีออบเน จองมัล อออีออบเน
존나 어이없네 어어어어이없네
จนนา อออีออบเน ออ ออ ออ ออ อีออบเน
—————————————————————

—Credit ;;
Hangul Lyrics : music.daum.net
Thai Lyrics : ElfWonderPure

เอาออกไปพร้อมเครดิตนะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s