เนื้อเพลง Davichi – Turtle

거북아 그 속도론 멀리 못 도망가

คอบูกา คือ ซกโดรนมอลรี มซ โทมังกา

게다가 그 길은 더 멀고 험하잖아

เคดากา คือ กีรึน ทอ มอลโก ฮอมฮาจันนา

상처가 아물고 다 나으면 떠나가

ซังชอกาอามุลโก ดา นาอือมยอน ตอนากา

진심이야 그럼 그 때 보내 줄 테니까

จินชีมียา คือรอม คือ แต โบแน จุล เทนีกา

숨지마 차라리 내 맘을 훔치지마

ซุมจีมา ชารารี แน มามึล ฮุมชีจีมา

거짓말 느리고 느린 너의 걸음마

กอจิทมัล นือรีโก นือริน นอเย กอรึลมา

내 가슴 깊이 하는 말

แนกาซึม กีพี ฮานึนมัล

내게로 와요

แนเกโร วาโย

마음을 둘 곳도 없고 더 갈 곳도 없는

มาอือมึล ดุล กทโกออบโก ทอ คัล กทโด ออบนึน

슬픈 거북이 한 마리

ซึลพึน คอบูกี ฮัน มารี

상처가 많아 너 혼자서

ซังชอกามานี นอ ฮนจาซอ

매일 외롭게 숨는 거니

แมอิล เว รบเก ซุมนึน คอนี

너를 지킬 수 없고 더 사랑도 없는

นอรึล จีคิล ซู ออบโก ทอ ซารังโดออบนึน

내 가슴 아픈 이야기

แน คาซึม อาพึน อียากี

조금 늦어도 좋아

โจกึม นือชอโด โชวา

한 걸음 한 걸음 천천히

ฮัน กอรึม ฮัน กอรึม ชอนชอนฮี

하루만 더 지나면 괜찮아질거야

ฮารูมันทอ จีนามยอน แควนชันนา จิลกอยา

자꾸만 주문처럼 외우는 혼잣말

ชากูมัน จูมุนชอรอม เวอูนึน ฮนจัทมัล

거북아 널 볼 때면 내 모습 같아

คอบูกา นอล บล แตมยอน แน โมซึบ กัททา

눈물 나 미친 듯이 계속 흘러나와

นุนมุล นา มีชิน ดือชี กเยซก ฮึลรอนาวา

새싹이 나겠지 꽃이 보이겠지

แซ ซักกี นาเกซจี กชชี โบอีเกซจี

내 눈물의 사랑은 씨앗을 꼭 품겠지

แน นุนมุลเร ซารังงึน ซีอัซซึล กท พุมเกซจี

내 가슴 깊이 하는 말

แน คาซึม กีพี ฮานึน มัล

내게로 와요

แนเกโร วาโย

마음을 둘 곳도 없고 더 갈 곳도 없는

มาอือมึล ดุล กทโกออบโก ทอ คัล กทโด ออบนึน

슬픈 거북이 한 마리

ซึลพึน คอบูกี ฮัน มารี

상처가 많아 너 혼자서

ซังชอกามานี นอ ฮนจาซอ

매일 외롭게 숨는 거니

แมอิล เว รบเก ซุมนึน คอนี

너를 지킬 수 없고 더 사랑도 없는

นอรึล จีคิล ซู ออบโก ทอ ซารังโดออบนึน

내 가슴 아픈 이야기

แน คาซึม อาพึน อียากี

조금 늦어도 좋아

โจกึม นือชอโด โชวา

한걸음한걸음 천천히

ฮัน กอรึม ฮัน กอรึม ชอนชอนฮี

나보다 느린 네 발걸음에 맞춰 걸으며

นาโบดานือริน เน บัลกอรือเม มัทชวอ กอรือมยอ

더 이상 너 혼자 울지 않도록

ทอ อีซัง นอ ฮนจา อุลจี อันโทรก

you’re always be my

always be my love

마음을 둘 곳도 없고 더 갈 곳도 없는

มาอือมึล ดุล กทโกออบโก ทอ คัล กทโด ออบนึน

슬픈 거북이 한 마리(제발 날 떠나지마)

ซึลพึน คอบูกี ฮัน มารี (เชบัล นัล ตอนาจีมา)

상처가 많아 너 혼자서

ซังชอกามานี นอ ฮนจาซอ

매일 외롭게 숨는 거니

แมอิล เว รบเก ซุมนึน คอนี

너를 지킬 수 없고 더 사랑도 없는

นอรึล จีคิล ซู ออบโก ทอ ซารังโดออบนึน

내 가슴 아픈 이야기

แน คาซึม อาพึน อียากี

조금 늦어도 좋아

โจกึม นือชอโด โชวา

한걸음 한 걸음 천천히

ฮัน กอรึม ฮัน กอรึม ชอนชอนฮี

CREDIT  Thai lyrics : ElfWonderPure

Hangul lyrics : music.daum.net

เอาออกไปพร้อมเครดิตนะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s