เนื้อเพลง My Reason – U-Kiss (Kevin solo)

처음 본 순간 반해버렸죠

ชออึม บน ซุนกัน บันแฮ บอรยอซ จโย
너무 아름다웠죠

นอมู อารึมดา วัซจโย
그대에게 푹 빠져버렸죠
คือแดเอเก พุก ปาจยอ บอรยอซ จโย
처음 느꼈죠

ชออึม นือ กยอซจโย
사랑이란 걸 자꾸 설레이는 걸

ซารังอีรัน กอล จากู ซอลเร อีนึน กอล
이런 내 맘 나도 어쩔 수 없는 걸

อีรอน แน มัม นาโด ออจอล ซู ออบนึน กอล

내가 더 다가갈게요 그대로 있어요

แนกา ทอ ดากากัลเกโย คือแดโร อิซซอโย
나를 더 느낄 수 있게 꽉 안아줄게요
นารึล ทอ นือกิล ซู อิซเก กวัก อันนาจุลเกโย
Only one 널 지켜줄

Only one นอล จีคยอจุล
Only one 널 아껴줄 한 사람

Only one นอล อาคยอจุล ฮัน ซารัม
널 사랑해 줄 그 사람은 나라는 걸

นอล ซารังแฮ จุล คือ ซารามึน นารานึน กอล

Only you 날 있게 한

Only you นัล อิซเก ฮัน
Only you 내 맘을 모두 훔쳐가버린

Only you แน มามึล โมดู ฮุมชยอ กาบอริน
My All, You are the reason for me baby  yeah

rap)
그대를 보는 내 맘 두근두근 뛰죠

คือแดรึล โบนึน แน มัม ดูกึน ดูกึน ตวีจโย
보고 또 봐도 자꾸만 보고 싶은 걸

โบโก โต บวาโด จากูมัน โบโก ชิพพึนกอล
그대의 앞에서 나는 pretty sweety girl

คือแดเอ อัพเพซอ นานึน pretty sweety girl
그대만이 내가 사는 이유인 걸요
คือแดมานี แนกา ซอนึน อียูอิน กอลโย

조금 더 용기낼께요 나를 믿어봐요
โจกึม ทอ ยงกีแนลเกโย นารึล มิทดอ บวาโย

그댈 더 가질 수 있게 날 잡아줄래요

คือแดล ทอ กาจิล ซู อิซเก นัล จับบา จุลแรโย

Only one 널 지켜줄

Only one นอล จีคยอจุล
Only one 널 아껴줄 한 사람

Only one นอล อาคยอจุล ฮัน ซารัม
널 사랑해 줄 그 사람은 나라는 걸

นอล ซารังแฮ จุล คือ ซารามึน นารานึน กอล

Only you 날 있게 한

Only you นัล อิซเก ฮัน
Only you 내 맘을 모두 훔쳐가버린

Only you แน มามึล โมดู ฮุมชยอ กาบอริน
My All, You are the reason for me baby yeah

혹시 그대에게 무슨 일 있다면

ฮกชี คือแดเอเก มูซึน อิล อิซดามยอน
내게 말해줄래요 내게 기대줄래요
แนเก มัลแฮจุลแรโย แนเก กีแดจุลแรโย
Only one 널 웃게 할

Only one นอล อุซเก ฮัน
Only one 널 행복하게 할 사람

Only one นอล แฮงบกฮาเก ฮัล ซารัม
너만 바라볼 그 사람은 나라는 걸
นอมัน บาราบล คือ ซารามึน นารานึน กอล
Promise you 영원토록

Promise you ยองวอนโทรก
I love you 내 모든 걸 다 가져가버린

I love you แน โมดึน กอล ทา กาจยอกาบอริน
My love, You are the reason for me baby  yeah

그대만이 나의 이유죠  คือแดมานี นาเย อี ยูจโย

CREDIT

Hangul lyrics : music.daum.net

Thai  lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s