เนื้อเพลง ALi & C-CLOWN – Do You Remember? (It Was Like That Then)

강준] 항상 버릇처럼
คังจุน ] ฮังซัง บอรึซชอรอม
네게 말했었던
แนเก มัลแฮซซอทดอน
작은 반지 근사한 생일선물
จากึน บันจี กึนซาฮัน แซงอิล ซอนมุล
시간이 지나면 다 해줄 수 있다고
ชีกันนี จีนามยอน ทาแฮจุล ซู อิซดาโก
조금만 더 기다려 달라고
โจกึมมัน ทอ กีดารยอ ดัลราโก

ROME] 니가 원하던 신발에
โรม ] นีกา วอนฮาดอน ชินบาเร
가격표 몰래 숫자를 세
คากยอกพโย มลแร ซุทจารึล เซ
하나 둘 셋 끝이 없는 0에
ฮานา ทุล เซท กึทที ออบนึน ยองเอ
한숨만 쉬고 또 다시 내려놔
ฮันซุมมันชวีโก โต ทาชี แนรยอนวา
다음날 편지를 들고
ดาอึมนัล พยอนจีรึล ดึลโก
널 찾아 갔었지
นอล ชาจา กาซอทจี
미안 했었지 하지만 너는
มีอัน แฮซซอทจี ฮาจีมัน นอนึน
이것도 충분하다면서 울었지
อีกอทโด ชุงบุนฮาดามยอนซอ อุลรยอซจี
생일 하나 못 챙겨 줬던 나
แซงอิล ฮานา มซ แชงกยอ จวอซดอนนา
밤마다 우는 너를 눕히고 집에 가
บัมมาดา อูนึน นอรึล นูบฮี โกจีเบ กา

알리] 그땐 그랬지
อัลรี ] คือแตน คือแรซจี
바래다주던 버스 안에서
บาแรดาจูดอน บอซือ อาเนซอ
함께 듣던 노래가 생각나
ฮัมเก ดึมดอน โนแรกา แซงกักนา
그땐 그랬지
คือแตน คือแรซจี
매일 같이 손 꼭 잡고
แมอิล กัทที ซน กท จับโก
걷던 그 길이
กอทดอน คือ กิลรี
오늘따라 자꾸 날 울게 해
โอนึลตารา จากู นัล อุลเก แฮ

강준] Do you remember?
คังจุน ] Do you remember?
Yes, I remember
‘그땐 그랬지’하며 그대도
คือแตน คือแรซจี ฮามยอ คือแดโด
지금 웃음 짓고 있나요
จีกึมอุซซึม จิทโก อิซนาโย
Do you remember?
Yes, I remember
‘그땐 그랬지’라며 아무것도
คือแตน คือแรซจี รามยอ อามูกอซโด
해줄 수가 없었던 그 때 oh.
แฮจุล ซูกา ออบซอทดอน คือ แต oh

T.K] 미안했었다고 그땐
ทีเค ] มีอันแฮซซอท ดาโก คือแตน
너무나 어려 아무것도 몰랐어
นอมูนา ออรยอ อามูกอซโด มลราซอ
(I didn’t know)
사주고 싶은 반지 얼마나 하는 건지
ซาจูโกชิพพึน บันจี ออลมานา ฮานึน กอนจี
감당이 되질 않아 네게 사주지 못했어
คัมดังงี ดเวจิล อันนา เนเก ซาจูจี มซแฮซซอ
잘못했어 기념일
จัลมซแฮซซอ คีนยออิล
선물도 못 챙겨서
ซอนมุลโด มซ แชงกยอซอ
‘아껴 써’란 말만 입에 베어서
อากยอ ซอ รัน มัลมัน อีเบ เบออ ซอ
항상 나중에 사준단 쓰디 쓴 소리
ฮังซัง นาจุงเง ซาจุนดัน ซือดี ซึน โซรี
티 내지 않지만 깊어져만 갔네 골이
ที แนจี อันจีมัน กีพีจยอมัน กัซเน โกรี

강준] 다신 돌아갈 수 없는
คังจุน ] ทาชิน โทราคัล ซู ออบนึน
힘들었던 그 때의
ฮิมดือรอซดอน คือ แตเอ
수많은 기억
ซูมานึน คีออก
잘해주지 못한 내 미련
จัลแฮจูจี มซฮัน แน มีรยอน
미안한 마음에 매번 맘에 없는
มีอันฮัน มาอึมเม แมบอน มัมเม ออบนึน
소리만 내뱉던 그때의 우리
โซรีมัน แน แบทดอน คือแตเอ อูรี

ROME] 이제 돌아갈 수 없겠지
โรม ] อีเจ โทราคัล ซู ออบเกซจี
Don’t think about it baby

알리] 그땐 그랬지
อัลรี ] คือแตน คือแรซจี
바래다주던 버스 안에서
บาแรดาจูดอน บอซือ อาเนซอ
함께 듣던 노래가 생각나
ฮัมเก ดึมดอน โนแรกา แซงกักนา
그땐 그랬지
คือแตน คือแรซจี
매일 같이 손 꼭 잡고
แมอิล กีทที ซน กท จับโก
걷던 그 길이
กอทดอน คือ กิลรี
오늘따라 자꾸 날 울게 해
โอนึลตารา จากู นัล อุลเก แฮ

ROME] Excuse me
โรม ] Excuse me
한 때 우산 없이 비를 맞던 우린
ฮันแต อูซัน ออบชี บีรึล มัชดอน อูริน
손만 잡고 뛰어가던 날들이
ซนมัน จับโก ตวีออกาดอน นัลดือรี
이불 대신 덮어줬던 내 옷들이
อีบุล แดชิน ทอพอจวอซดอน แน อซดือรี
이젠 추억으로 bye bye
อีเจ ชูออกือโร bye bye

T.K] Excuse me
ทีเค ] Excuse me
한 때 우산 없이 비를 맞던 우린
ฮัน แต อูซัน ออบชี บีรึลมัจดอน อูริน
손만 잡고 뛰어가던 날들이
ซนมัน จับโก ตวีออกาดอน นัลดือรี
이불 대신 덮어줬던 내 옷들이
อีบุล แดชิน ทอพอ จวอซดอน แน อซดือรี
이젠 추억으로 bye bye
อีเจน จูออกือโร bye bye

알리] 그땐 그랬지
อัลรี ] คือแตน คือแรซจี
바래다주던 버스 안에서
บาแรดาจูดอน บอซือ อาเนซอ
함께 듣던 노래가 생각나
ฮัมเก ดึทดอน โนแรกา แซงกักนา
그땐 그랬지
คือแตน คือแรซจี
매일 같이 손 꼭 잡고
แมอิล กัทที ซน กท จับโก
걷던 그 길이
กอทดอน คือ กิลรี
오늘따라 자꾸 날 울게 해
โอนึลตารา จากู นัล อุลเก แฮ

CREDIT

Hangul lyrics : http://kromanized.com

Thai  lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s