เนื้อเพลง Fly To Love – Lunafly

따분한 나날들

ตาบุนฮัน นา นัลดึล
늘어진 오후

นือรอจิน โอฮู
지금 나 원해

จีกึม นา วอนแฮ
니 목소리 한 모금

นี มกโซรี ฮัน โมกึม

월요일 밤에 확 떠나는 건 어때
วอลรโย อิล บัมเม ฮวัก ตอนานึน กอน ออแต

가방은 너무 무겁게 하지 말고

กาบังงึน นอมู มู กอบเก ฮาจี มัลโก

지하철 타고서
จีฮาชอล ทาโกซอ

공항에 가보자
กงฮังเง กาโบจา

지갑이 조금 가벼워지면 어때
จีกอบี โจกึม คาบยอวอ จีมยอน ออแต

짚이는 곳이면 어디든 떠나자
จีพีนึน โกชีมยอน ออดีดึน ตอนาจา

무더운 도시가 어떨까?

มูทออุน  โดชีกา ออตอลกา

오래된 우리,
โอแร ดเวน อูรี

친구 같은 연인 (연인)
ชินกู กัททึน ยอนอิน (ยอนอิน)

익숙한 풍경 (풍경)
อิกซุก ฮัน พุงคยอง (พุงคยอง)

필요한 건 뭐?

พิลรโย ฮันกอน มวอ

Baby let’s go go go (go go go)
I’ll show you my love love love
(love love love)

너랑은 더 더 더
นอรังงึน ทอ ทอ ทอ

해 보고 싶은 게 난 많은데
แฮ โบโก ชิพพึน เก นัน มานึน เด

I want you~ (go go go)
Only you~ (love love love)
You~
너는 나에게
นอนึน นาเอเก

영원한 설레임

ยองวอน ฮัน ซอลเรอิม

뜨거운 멕시코
ตือกออุน เม็กซิโก

City of Cancun
낯선 도시들은 우릴 애틋하게 해
นัทซอน โดซี ดือรึน อูริล แอทึซ ฮาเก แฮ

내 손을 꼭 쥔 귀여운 니 모습
แน ซนนึล กท ชวีน ควียออุน นี โมซึบ

내가 원했던 그 모습

แนกาวอน แฮซดอน คือ โมซึบ

새로운 풍경
แซโรอุน พุงคยอง

낯 설은 얼굴 (얼굴)
นัท ซอรึน ออลกุล (ออลกุล)

그 속에 우리 (우리)
คือ ซกเก อูรี (อูรี)

영화 같지 뭐

ยองฮวา กัทจี มวอ

Baby let’s go go go (go go go)
I’ll show you my love love love
(love love love)
너랑은 더 더 더
นอรังงึน ทอ ทอ ทอ

해 보고 싶은 게 난 많은데
แฮโบโก ชิพพึน เก นัน มานึนเด

I want you~ (go go go)
Only you~ (love love love)
You~
너는 나에게
นอนึน นาเอเก

영원한 설레임

ยองวอนฮัน ซอลเรอิม

딴 맘이 들 때면
ตัม มามี ดึล แตมยอน

어디로든 떠나자
ออดี โรดึน ตอนาจา

새로운 사람이 아닌
แซโรอุน ซารัมมี อานิน

새로운 곳으로
แซโร อุน โกซือโร

더 더 사랑은
ทอ ทอ ซารังงึน

지겨울 틈 없이
จีคยออุล ทึม ออบซี

We’re gonna fly high

Baby let’s go go go
I’ll show you my love love love
바람도 없는 날
บารัมโด ออบนึน นัล

What a perfect day to fly away-

I want you ~ (go go go)
Only you~ (love love love)
You~
너는 나에게
นอนึน นาเอเก

영원한 설레임
ยองวอนฮัน ซอลเรอิม

You~ (go go go)
Only you~ (wanna fly to love)
You~
Baby it is true (baby it is true)
Ready to fly to love

CREDIT

Hangul lyrics ; http://kromanized.com

Thai Lyrics ; ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s