เนื้อเพลง Love Blossom – K.will

입안에서 바람 맛이 달콤한 아침

อี บาเนซอ บารัม มาซี ดัลคมฮัน อาชิม
새하얀 이불위로 닿는 햇살이 좋아
แชฮายัน อีบุล วีโร ทักนึน แฮซซารี โชวา

설레는 전화벨소리, 그대인가요
ซอลเรนึน ชอนฮวา เบลโซรี คือแด อินกาโย

설탕 한 스푼 담긴 소리 hello, hello

ซอลทัง ฮัน ซือพุม ดัมกิน โซรี hello hello

봄이 와, 이 거리 위에
บมมีวา อี กอรี วีเอ

봄이 와, 나의 가슴속에
บมมีวา นาเย คาซึม โซเก

왜 이리 나 들뜨나 몰라 oh

แว อีรี นาดึลตือ นา มลรา

*팝콘 같은 꽃잎이 저 높이 날아요
พับคน กัททึน กทอีพี จอ นพพี นาราโย

사랑한다 말하면 난 정말 녹아요
ซารังฮันดา มัลฮามยอน นัน จองมัล โนกาโย

오늘 같은 바람이 불면
โอนึล กัททึน บารัมมี บุลมยอน

하루 종일 미치겠어
ฮารุ จงอิล มีชีเกซซอ

그대가 아른아른 거려서

คือแดกา อารือ นารึน กอรยอซอ

향기로운 봄 바람이 나풀거리고
ฮยังกีโรอุน บม บารัมมี นาพุม คอรีโก

두 볼에 앉은 햇살마저 완벽한걸요
ดู บลเร อันจึน แฮซ ซัลมาจอ วันบยอกฮัน กอลโย

새하얗게 춤을 추는 꽃잎을 보며
แซ ฮายักเค ชูมึล ชูนึน กทอิพพึล โบมยอน

그대와 둘이 걷다 보면 uh-huh ah-ha

คือแดวา ทูรี กอทดา โบมยอน

봄이 와, 이 거리 위에
บมมีวา อี กอรี วีเอ

봄이 와, 우리 둘 사이에
บมมีวา อูรี ทุล ซาอีเอ

설레임이 피어 올라요, oh

ซอลเร อิมมี พีออ อลราโย

*repeat

꿈에서 봤던 거리가 여기인가요
กุมเอซอ บวัซดอน คอรีกา ยอกี อินกาโย

그대와 나란히 걷는 모든 곳이 아름다워
คือแดวา นารันฮี กอทนึน โมดึน กซชี อารึมดาวอ

난 있잖아요 그대를 볼 때마다 놀라
นัน อิซจันนาโย คือแดรึล บล แตมาดา นลรา

더 아름다울 수 없는 그대여

ทอ อารึมดาอุล ซู ออบนึน คือแดยอ

따사로운 봄빛에 사랑이 녹아요
ตอ ซาโรอุน บมบิชเช ซารังงี โนกาโย

살랑대는 바람에 사랑이 불어요
ซอลรังแดนึน บารัมเม ซารังงี บุลรอโย

오늘 같은 바람이 불면
โอนึล กัททึน บารัมมี บุลมยอน

제일 먼저 떠올라요
เจอิล มอนจอ ตอ อลราโย

그대만 그대만 그대만

คือแดมัน คือแดมัน คือแดมัน

팝콘 같은 꽃잎이 저 높이 날아요
พับคน กัททึน กทกิพพี จอ นพพี นาราโย

사랑한다 말하면 난 정말 녹아요
ซารังฮันดา มัลฮามยอน นัน จองมัล โนกาโย

오늘 같은 바람이 불면
โอนึล กัททึน บารัมมี บุลมยอน

하루 종일 미치겠어
ฮารุ จงอิล มีชีเกซซอ

그대가 아른아른 거려서

คือแดกา อารือ นารึน กอรยอซอ

그대가 나의 봄이죠

คือแดกา นาเย บมมีจโย

CREDIT

Hangul lyrics ; http://kromanized.com

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s