เนื้อเพลง G.NA – Mind sync feat. Huh Gak

잘 지내는지 아프진 않은지 아직도 넌 예쁜지

จัล จีแนนึนจี อาพือจิน อันนึนจี อาจิกโด นอน เยปึนจี
좋은사람 만나 연애는 할까 너무나 궁금해서
โชฮึน ซารัม มันนา ยอนแยนึน ฮัลกา นอมูนา คุงกึมแฮซอ
전활 걸어볼까 망설여 나는 오늘도 어제처럼
จอนฮวัล กอรอบุลกา มังซอรยอ นานึน โอนึลโด ออเจชอรอม

그때 우리 되돌릴 수 있다면Oh oh
คือแด อูรี ดเวดลริล ซูอิซดามยอน
너만 사랑해 너만 추억해 널 잊지 못해 보고싶은데
นอมัน ซารังแฮ นอมัน ชูออกแฮ นอล อิชจี มซแฮ โบโกชิพพึนเด

난 또 이렇게 너만 생각해 넌 정말 모를 거야
นัน โต อีรอคเค นอมัน แซงกักแฮ นอน จองมัล โมรึล กอยา
이런 나의 마음 혹시 너도 똑같은지 내 맘 아는지

อีรอน นาเย มาอึม ฮกชี นอโด ตกกัททึนจี แน มัม อานึนจี
오늘도 같은 생각

โอนึลโด กัททึน แซงกัก
오늘도 같은 생각
โอนึลโด กัททึน แซงกัก
잘지냈는지 담밴 줄였는지 밥은 잘 챙겨 먹는지Oh

จัลจีแนซนึนจี ดัมแม จุลยอซนึนจี บามึน จัล แชงกยอ มอกนึนจี
좋은사람 만나 연애는 할까 너무나 궁금해서
โชฮึน ซารัม มันนา ยอนแยนึน ฮัลกา นอมูนา คุงกึมแฮซอ
몇 년이 지났지만 나는 오늘도 니 생각만

มยอช นยอนี จีนัซจีมัน นานึน โอนึลโด นี แซงกักมัน
그때처럼 되돌릴 수 있을까Oh oh
คือแดชอรอม ดเวดลริล ซู อิซซึลกา
너만 사랑해 너만 추억해 널 잊지 못해 보고 싶은데

นามัน ซารังแฮ นอมัน ชูออกแฮ นอล อิชจี มซแฮ โบโก ชิพพึนเด
난 또 이렇게 너만 생각해 넌 정말 모를 거야
นัน โต อีรอคเค นอมัน แซงกักแฮ นอน จองมัล โมรึล กอยา
이런 나의 마음 혹시 너도 똑같은지 내 맘 아는지

อีรอน นาเย มาอึม ฮกชี นาโด ตกกัททึนจี แน มัม อานึนจี
오늘도 같은 생각
โอนึลโด กัททึน แซงกัก
함께 걷던 그 길에서 또 마주치지는 않을까
ฮัมเก กอทดอน คือ กีเรซอ โต มาจูชีจีนึน อันนึลกา

혹시 너일까 매일 기대해Oh
ฮกชี นออิลกา แมอิล กีแดแฮ
너도 같은 생각이면 나와 같다면
นาโด กัททึน แซงกากีมยอน นาวา กัทดามยอน

내게 돌아와줘 지금 내 곁으로
แนเก ดลราวาจุล จีกึม แน แน กยอทือโร
너만 사랑해 너만 추억해 널 잊지 못해 보고 싶은데
นอมัน ซารังแฮ นอมัน ชูออกแฮ นอล อิจจี อิชจี มซแฮ โบโก ชิพพึนเด
너만 사랑해 너만 추억해 널 잊지 못해 보고 싶은데
นอมัน ซารังแฮ นอมัน ชูออกแฮ นอล อิจจี อิชจี มซแฮ โบโก ชิพพึนเด

난 또 이렇게 너만 생각해 넌 정말 모를 거야
นัน โต อีรอคเค นอมัน แซงกักแฮ นอน จองมัล โมรึล กอยา
이런 나의 마음 혹시 너도 똑같은지 내 맘 아는지(너도 아는지)
อีรอน นาเย มาอึม ฮกชี นอโด ตกกัททึนจี แน มัม อานึนจี (นอโด อานึนจี)
오늘도 같은 생각

โอนึลโด กัททึน แซงกัก
오늘도 같은 생각

โอนึลโด กัททึน แซงกัก
오늘도니 생각만

โอนึล โดนี แซงกักมัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s