เนื้อเพลง Song Ji Eun – False Hope (Hope Torture)

이젠 모두 끝이라고 해줘

อีเจน โมดู กือทีราโก แฮจวอ
Never Tease Me
더 이상 아무 소용없다고 말해줘

ทอ อีซัง อามู โซยงออบดาโก มัลแฮจวอ
Make It Easy

잊을만하면 넌

อีจึลมันฮามยอน นอน
자꾸만 나타나서 날 흔들어

จากูมัน นาทานาซอ นัล ฮึนดือรอ
아직도 난 너를 잊지 못해 바보처럼
อาจิกโด นัน นอรึล อิจจี มทแฮ พาโบชอรอม
너는 나를 사랑하지 않아

นอนึน นารึล ซารังฮาจี อันนา
다 알고 있어 난

ทา ฮัลโก อิซซอ นัน
돌아서도 밀쳐내도 다시 또 찾아와
โทราซอโด มิลชยอแนโด ทาชี โต ชาจาวา
그런 눈으로 바라보지 마

คือรอน นุนนือโร พาราโบจี มา
그 뻔한 거짓말 하지 마 그러지 마

คือปอนฮัน คอจิทมัล ฮาจี มา คือรอจี มา
이제는 내버려둬 나를 찾지 마
อีเจนึน แนบอรยอทวอ นารึล ชัทจีมา
더 이상은 내게 손대지 마

ทอ อีซังงึน แนเก ซนแดจี มา
Never Touch Me
늦은 밤 술에 취해 전화도 하지 마 Never

นือจึน บัม ซุลเร จวอแฮ ชอนฮวาโด ฮาจีมา Never
I know you’re tipsy whenever you call me

참 나빠 넌 보고 싶다는 말로 날 또 울려
ชัมนาปา นอน โบโก ชิพดานึน มัลโร นัลโต อุลรยอ

아직도 난 너를 잊지 못해 바보처럼
อาจิกโด นัน นอรึล อิจจี มทแฮ พาโบชอรอม
너는 나를 사랑하지 않아

นอนึน นารึล ซารังฮาจี อันนา
다 알고 있어 난

ทา อัลโก อิซซอ นัน
돌아서도 밀쳐내도 다시 또 찾아와
โทราซอโด มิลชยอแนโด ทาชี โต ชาจาวา
그런 눈으로 바라보지 마

คือรอน นุนนือโร พาราโบจี มา
그 뻔한 거짓말 하지 마 그러지 마
คือปอนฮัน คอจิทมัล ฮาจี มา คือรอจี มา

이제는 내버려둬 나를 찾지 마
อีเจนึน แนบอรยอทวอ นารึล ชัทจีมา
나는 너를 사랑했었나 봐

นานึน นอรึล ซารังแฮซอทนา บวา
또 울고 있어 난

โต อุลโก อิทซอ นัน
죽을 만큼 미워해도 지워지지 않아
ชุกกึล มันคึม มีวอแฮโด จีวอจีจี อันนา
그런 눈으로 바라보지 마

คือรอน นุนนือโร พาราโบจี มา
날 사랑했단 말 하지 마 그러지 마
นัล ซารังแฮทดัน มัล ฮาจี มา คือรอจี มา

이제는 내버려 둬 나를 찾지 마

อีเจนึน แนบอรยอ ทวอ นารึล ชัทจีมา

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; music.daum.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s