เนื้อเพลง Tiny-G – Miss You

music.daum.net

(*)
요고봐 조고봐 진짜진짜 보고파

โยโกบวา โจโกบวา จินจา จินจา โบโกพา
보고파 보고파 얼른얼른 보고파

โบโกพา โบโกพา ออลรึน ออลรึน โบโกพา
조금만 조금만 빨리빨리 보고파

โจกึมมัน โจกึมมัน ปัลรี ปัลรี โบโกพา
보고파 왜일까 몰라몰라 보고파
โบโกพา แวอิลกา มลรา มลรา โบโกพา
가끔씩 얄밉게 순결한 내 자존심

คากึมชิก ยัลมิบเก ซุนกยอลฮัน แน จาจนชิม
건드려 건드려 시퍼렇게 멍들어

กอนดือรยอ กอนดือรยอ ชีพอรอคเก มองดือรอ
어렵게 용기내 보고파 말하면

ออรยอบเก ยงกีแน โบโกพา มัลฮามยอน
맨맨맨날 핑계만 대고 약속있다 말하고
แมนแมน แมนนัล พิงกเยมัน แดโก ยักซกอิซดา มัลฮาโก
있잖아 영혼없는 대답은

อิซจันนา ยองฮนออบนึน แดทาบึน
저기 있잖아 이제 그만 해줄래

จอกี อิซจันนา อีเจ คือมัน แฮจุลแร

왜 하필 너에게 빠졌을까?

แว ฮาพิล นอเอเก ปาจยอซึลกา?
그래도 좋은걸 왜 이럴까?
คือแรโด โจฮึนกอล แว อีรอลกา?
(*) Repeat

이쁜척 삐친적 아무리 귀여운척

อีปึนชอก ปีชินจอก อามูรี ควียออุนชอก
해봐도 모른척 김빠지게 만들어

แฮบวาโด โมรึนชอก กิมปาจีเก มันดือรอ
참았다 참았다 보고싶다 말하면

ชามัทดา ชามัทดา โบโกชิพดา มัลฮามยอน
항상 바쁘다며 대충대충 넘어가
ฮังซัง บาปือดามยอ แดชุง แดชุง นอมอกา
있잖아 영혼없는 대답은

อิซจันนา ยองฮนออบนึน แดทาบึน
저기 있잖아 이제 그만 해줄래
จอกี อิซจันนา อีเจ คือมัน แฮจุลแร
왜 하필 너에게 빠졌을까?

แว ฮาพิล นอเอเก ปาจยอซึลกา?
그래도 좋은걸 왜 이럴까?
คือแรโด โจฮึนกอล แว อีรอลกา?
(*) Repeat

(남) LADY
(여) YEAH
(남) LADY
(여)니가 정말 보고파

นีกา จองมัล โบโกพา
(남) LADY
(여)왜?

แว
(남)LADY
(여)모르겠어 맘 아파
โมรือเกซอ มัม อาพา

왜이리 왜이리 넌 얼음처럼 차가운지 알고파
แวอีรี แวอีรี นอน ออรึมชอรอม ชากาอุนจี อัลโกพา

Uh Uh 보고싶어 Uh Uh
Uh Uh โบโกชิพพอ UhUh
조금조금 조금씩 살금살금 다가와
โจกึม โจกึม โจกึมชิก ซัลกึม ซัลกึม ทากาวา

천천히 완전히 날 빼앗아 놓고

ชอนชอนฮี วานจอนฮี นัล แปอาซา นกโค
나빴어 왜겠어 다 알면서 니가 정말 좋아서
นาปาซอ แวเกซอ ทา อัลมยอนซอ นีกา จองมัล โจฮึนกา
(*) Repeat x 2

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; music.daum.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s