เนื้อเพลง Nine Muses – Gun (건)

그렇게 만지작 만지작 옷깃만 만지작

คือรอกเค มันจีจัก มันจีจัก อทกิทมัน มันจีจัก

그러다 날아가지

คือรอดา นารากาจี

그렇게 밍기적 밍기적 멋쩍게 밍기적

คือรอกเค มิงกีจอก มิงกีจอก มอทจอกเก มิงกีจอก

그러다 날아가지

คือรอดา นารากาจี

쭈삣쭈삣 티 난다

จูปิซ จูปิซ ที นันดา

그러다가 놓칠라

คือรอดากา นกชิลรา

일부러 틈을 보이면

อิลบูรอ ทือมึล โบอีมยอน

바로 바로 와

บาโร บาโร วา

애가 왜 그래 oh 숫기가 없어 oh

แอกา แว คือแร Oh ซุทกีกา ออบซอ Oh

옛다 틈이다 oh

แยทดา ทือมีดา Oh

어쩌면 이런 기회는 없어

ออจอมยอน อีรอน กีฮเวนึน ออบซอ

솔직해져야지 이봐

ซลจิกแฮ จยอ ยาจี อีบวา

예의는 지켜야지 이봐

แยอีนึน จีคยอยาจี อีบวา

곱게 말해야지 이봐

กบเก มัลแฮยาจี อีบวา

남자면 남자답게 와서 마무린 잘해야지

นัมจามยอน นัมจาดับเก วาซอ มามูริน จัลแฮยาจี

그렇게 만지작 만지작 옷깃만 만지작

คือรอกเค มันจีจัก มันจีจัก อทกิทมัน มันจีจัก

그러다 날아가지

คือรอดา นารากาจี

그렇게 밍기적 밍기적 멋쩍게 밍기적

คือรอกเค มิงกีจอก มิงกีจอก มอทจอกเก มิงกีจอก

그러다 날아가지

คือรอดา นารากาจี

여기저기 재지마 곁눈질은 안 좋아

ยอกีจอกี แจจีมา กยอท นุนจีรึน อัน โชวา

너보다 더 잘난 남잔

นอโบดา ทอ จัลนัน นัมจัน

많고 많단다

มันโก มันทันดา

애가 왜 그래 oh 숫기가 없어 oh

แอกา แว คือแร Oh ซุทกีกา ออบซอ Oh

옛다 틈이다 oh

แยทดา ทือมีดา Oh

또 다시 이런 기회는 안 줘

โต ทาชี อีรอน กีฮเวนึน อัน จวอ

못 본척 하잖아 이봐

มซ บนชอก ฮาจันนา อีบวา

순한 척 하잖아 이봐

ซุนฮัน ชอก ฮาจันนา อีบวา

예쁜 척 하잖아 이봐

แยปึน ชอก ฮาจันนา อีบวา

너때문에 힘들게 웃잖아 마무린 잘해야지

นอแตมูเน ฮิมดึลเก อุซจันนา มามูริน จัลแฮยาจี

운명처럼 와줄래 맘에 불을 켜줄래

อุนมยองชอรอม วาจุลแร มาเม บูรึล คยอจุลแร

진지하게 고백해주면 O.K

จินจีฮาเก โคแบกแฮจูมยอน O.K

멈칫 멈칫대다가 네 큰코 다칠라

มอมชิท มอมชิท แทดากา เน คึนโค ทาชิลรา

Touching Touching

내 맘을 흔들어줘봐

แน มามึล ฮึนดือรอจวอบวา

애타는 너의 마음과

แยทานึน นอเย มาอึมกวา

태도를 내게 보여봐

แทโดรึล แนเก โบยอบวา

불쌍도 하지 바보같지 굴지마

บุลซังโด ฮาจี พาโบกัทจี กุลจีมา

솔직해져야지 이봐

ซลจิกแฮ จยอ ยาจี อีบวา

예의는 지켜야지 이봐

แยอีนึน จีคยอยาจี อีบวา

곱게 말해야지 이봐

กบเก มัลแฮยาจี อีบวา

남자면 남자답게 와서 마무린 잘해야지

นัมจามยอน นัมจาดับเก วาซอ มามูริน จัลแฮยาจี

그렇게 만지작 만지작 옷깃만 만지작

คือรอกเค มันจีจัก มันจีจัก อทกิทมัน มันจีจัก

그러다 날아가지

คือรอดา นารากาจี

그렇게 밍기적 밍기적 멋쩍게 밍기적

คือรอกเค มิงกีจอก มิงกีจอก มอทจอกเก มิงกีจอก

그러다 날아가지

คือรอดา นารากาจี

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; http://colorcodedlyrics.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s