เนื้อเพลง Just Another Girl – Kim Jae Joong

Time after time 모두 다 내 탓이야

Time after time โมดู ทา แน ทาชียา
And don’t ask me why 난 볼 수 없으니

And don’t ask me why นัน บลซู ออบซือนี
넌 지금 my luck 바뀔 거라 했지만

นัน จีกึม my luck บากวิล คอรา แฮทจีมัน
난 그렇지가 않아 그건 네 착각이야

นัน คือรอกจีกา อันนา คือกอน เน ชักคากียา
I can’t take this no more 미쳐버리겠어

I can’t take this no more มีชยอ บอรี เกซซอ
I know you’re not the one 이 말은 하고 갈게

I know you’re not the one อีมามึน ฮาโก คัลเก
You’re just another girl 나를 가지고만 노는 너

You’re just another girl นารึล คอจีโกมัน  โนนึน นอ
You’re just another girl 나를 아프게 하지마

You’re just another girl นารึล อาพือเก ฮาจีมา
왜 이래 왜 또 say goodbye ya

แว อีแร แว โต say goodbye ya
내 탓은 하고 가지마

แน ทาซึน ฮาโก คาจีมา
Cause you’re just another girl
Just another girl, another broken heart for me
다녀올게 나갈 준비를 해줘

ทานยอ อลเก นาคัล ชุนบีรึล แฮจวอ
아꼈었던 옷을 입고 나가줘 말하지 않았어

อากยอ ซอทดอน โอซึล อิบโก นาคาจวอ มัลฮาจี อานาซอ
이 때를 위해서 최악의 여자야 앞에서 꺼져버려

อี แตรึล วีแฮซอ ชเวอาเก ยอจายา อัพเพซอ กอชยอ บอรยอ
You’re just another girl 나를 가지고만 노는 너

You’re just another girl นารึล คาจีโกมัน โนนึน นอ
You’re just another girl 나를 아프게 하지마

You’re just another girl นารึล อาพือเก ฮาจีมา
왜 이래 왜 또 say goodbye ya

แว อีแร แว โต say goodbye ya
내 탓은 하고 가지마

แน ทาซึน ฮาโก คาจีมา
Cause you’re just another girl
Just another girl, another broken heart for me
고통 속에 빠진 날 꺼내어 버릴게

โกทง โซเก ปาจิน นัล คอแนออ บอริลเก
진짜 남자로 살게 그런 반복은 없게

จินจา นัมจาโร ซัลเก คือรอน บันโบกึน ออบเก
제발 좀 꺼져줘 또 어떤 거짓말을 하려 해

เจบัล จม คอจยอจวอ โต ออตอน คอจิทมารึล ฮารยอ แฮ
그 입 좀 닥쳐줘 더 이상은 속지 않아

คือ อิบจม ดักชยอจวอ ทอ อีซังงึน ซกจี อันนา
왜 이래 왜 또 say goodbye ya

แว อีแร แว โต say goodbye ya
모든 남자에게 이래 내 얘긴 하지마

โมดึน นัมจาเอเก อีแร แน แยกิน ฮาจีมา
단순한 놀이상대였다는 말

ดันซุนฮัน โนรีซังแด ยอทดานึน มัล
You’re just another girl 나를 가지고만 노는 너

You’re just another girl นารึล คาจีโกมัน โนนึน นอ
You’re just another girl 나를 아프게 하지마

You’re just another girl นารึล อาพือเก ฮาจีมา

왜 이래 왜 또 say goodbye ya

แว อีแร แว โต say goodbye ya
내 탓은 하고 가지마

แน ทาซึน ฮาโก คาจีมา
Cause you’re just another girl
Just another girl, another broken heart for me

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; music.daum.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s