เนื้อเพลง Kim Jaejoong – Light (빛)

상처를 만들어 날 얻으면 뭐 해

ซังชอรึล มันดือรอ นา รอดือมยอน มวอแฮ
피해 다닐 수 없는 화살의 표적은

พีแฮ ดานิล ซู ออบนึน ฮวาซาเร พโยจอกึน
내 심장을 향해 겨누고 있어

แน ชิมจังงึล ฮยังแฮ คยอนูโก อิซซอ
꿈을 꾸지 못한 채 또 잠에서 깨

กูมึลกูจี มซทัน แช โต ชาเบซอ แก
이렇게 하루하루 변해가네

อีรอกเค ฮารุฮารุ บยอนแฮคาเน
지나쳐 지독하게도 내 사랑을 식혀 잊혀지는 건

จีนาชยอ จีดก ฮาเกโด แน ซารังงึล ชิกคยอ อิทจยอจีนึน กอน
저 유성보다 빠른 걸 아니까

จอ ยูซองโบดา ปารึน กอล อานีกา
상처를 만들어 날 얻으면 뭐 해

ซังชอรึล มันดือรอ นัล ออดือมยอน มวอแฮ
사랑의 시작이 눈물부터잖아

ซารังเง ชีจากี นุนมุลบูทอ จันนา
정신이 나가 미쳐도 고칠 수 없어

จองชีนี นากา มีชยอโด โกชิล ซู ออบซอ
저 위에 하늘엔 별이 더 필요해

จอ วีเอ ฮานือเรน บยอรี ทอ พีรโยแฮ
너 정도의 빛으론 밝힐 순 없어

นอ จองโดเอ บีชือรน บัลกิล ซุน ออบซอ
기적의 성 저 끝으로 날 데려가줘

กีจอเก ซองชอ กือทือโร นัล เดรยอคาจวอ
기분 좋게 스치는 바람의 감촉이 부풀어 불어와

คีบุน ชทเก ซือชีนึน บาราเม คัมโชกี บูพุรอ บูรอวา
질리고 있어 진실의 목소릴 듣지 못한 채

จิลรีโก อิซซอ จินชีเร มกโซริล ดึทชี มททัน แช
지어낸 이야기도 변해가네

จีออแนน อียากีโด บยอนแฮคาเน
전해져 사라져버릴 자극뿐이야

จอนแฮชยอ ซารา ชยอบอริล จากึกปูนียา
조건이 있는 하룻밤보다 더 가벼우니까

โจกอนี อิซนึน ฮารุทบัม โบดา ทอ คาบยอ อูนีกา
상처를 만들어 날 얻으면 뭐 해

ซังชอรึล มันดือรอ นัล ออดือมยอน มวอแฮ
사랑의 시작이 눈물부터잖아

ซารังเง ชีจากี นุนมุลบูทอ จันนา
정신이 나가 미쳐도 고칠 수 없어

จองชีนี นากา มีชยอโด โกชิล ซู ออบซอ
저 위에 하늘엔 별이 더 필요해

จอ วีเอ ฮานือเรน บยอรี ทอ พีรโยแฮ
너 정도의 빛으론 밝힐 순 없어

นอ จองโดเอ บีชือรน บัลกิล ซุน ออบซอ
기적의 성 저 끝으로 날 데려가줘

กีจอเก ซองชอ กือทือโร นัล เดรยอคาจวอ
지나쳐 지독하게도 내 사랑을 식혀 잊혀지는 건

จีนาชยอ จีดก ฮาเกโด แน ซารังงึล ชิกคยอ อิทจยอจีนึน กอน

저 유성보다 빠른 걸 아니까

จอ ยูซองโบดา ปารึน กอล อานีกา
상처를 만들어 날 얻으면 뭐 해

ซังชอรึล มันดือรอ นัล ออดือมยอน มวอแฮ
사랑의 시작이 눈물부터잖아

ซารังเง ชีจากี นุนมุลบูทอ จันนา
정신이 나가 미쳐도 고칠 수 없어

จองชีนี นากา มีชยอโด โกชิล ซู ออบซอ
저 위에 하 늘엔 별이 더 필요해

จอ วีเอ ฮานือเรน บยอรี ทอ พีรโยแฮ
너 정도의 빛으론 밝힐 순 없어

นอ จองโดเอ บีชือรน บัลกิล ซุน ออบซอ
기적의 성 저 끝으로 날 데려가줘

กีจอเก ซองชอ กือทือโร นัล เดรยอคาจวอ
사정해 고개 숙여 얻으면 뭐 해

ซังชอรึล โคแก ซูกยอ ออดือมยอน มวอแฮ
이별의 시작이 지금부터잖아

อีบยอล ชีจากี จีกึมบูทอ จันนา
이성을 잃어 느낀 건 사치뿐인 걸

อีซังงึล อิลรอ นือกิน กอน ซาชีปูนิน กอล
저 위에 하늘엔 별이 더 필요해

จอ วีเอ ฮานือเรน บยอรี ทอ พีรโยแฮ
너 정도의 빛으론 밝힐 순 없어

นอ จองโดเอ บีชือรน บัลกิล ซุน ออบซอ
기적의 성 저 끝으로 날 데려가줘

กีจอเก ซองชอ กือทือโร นัล เดรยอคาจวอ

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; music.daum.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s