เนื้อเพลง Still You (아직도 난 ) – Donghae & Eunhyuk (Super Junior)

โอนึลโด กอทดา นูยอนฮี นอล บาซอ

ยอชอนฮี จัล จีเนบอริน แน โมซึบ

อิกซุกคัน perfume and still I miss you

แนเก จูดอน มีโซ

ตัน ซารัม ชาเอทาโก

พยอนฮาเก พัลจังกิโก อุซนึล นอ

นัน อีเจ แควนชันทาโก อามูรอทจี อันทาโก

แซงกักแคทดอน นาอินแด

ฮาจีมัน นัน นาจิกโด you you you มอท อีจอทนา บวา

อาจิกโด you you you คือแดโร อินกาบวา

อาพึน กอนี (อาพึน กอนี)

อาพึนกาบวา I don’t know

Cause baby I say

อาจิกโด นัน คือแดโร นอ

อาจิกโด นัน นอล

[Rap]

Yo

นัน อาจิกโด ชอนฮวัล บุทดึลโก

นอเย ซาจิน ฮึมชอโบโก นาซอ ซักเจรึล นูรือโก

ชอนฮวา ฮัลกา โกมีเน ปาจีโก

ซูมี บกชัน ฮารุกา ดา นอแตมุน

บาโรจาบึน มาอึม กีรอบวัซจา มยอชิพบึน

แน มาเม นีกา คือริน นักซอรึล จีอูนึน เก

อาจิก ซิลรุนกาบวา นอรึล จีอูนึน เก

นอเย คือริมชา เดโอ แมอิล ตาราดานีโก

จีชิน ออกเก กัมซัม มยอ

ฮันบัลดอ ดากากัมมยอน ดูบัลดอ โดมังกานึล

นอรึล บาราบล ซูบักเก ออพนึน นา

ฮาจีมัน นัน อาจิกโด you you you มอท อีจอทนา บวา

อาจิกโด you you you คือแดโร อินกาบวา

อาพึน กอนี (อาพึน กอนี)

อาพึนกาบวา I don’t know

Cause baby I say

อาจิกโด นัน คือแดโร นอ

อาจิกโด นัน นอล

Cause baby I say

อาจิกโด นัน คือแดโร นอ

อาจิกโด นัน นอล

อาพึน กอนกา

อาพึน กาบวา

นาโด นัล จัล โมรือเกซซอ

อีเจน กอนกา อานิน กาบวา

จากู เนกา แซงกากี นา

ฮาจีมัน นัน อาจิกโด you you you มอท อีจอทนา บวา

อาจิกโด you you you คือแดโร อินกาบวา

อาพึน กอนี (อาพึน กอนี)

อาพึนกาบวา I don’t know

Cause baby I say

อาจิกโด นัน คือแดโร นอ

อาจิกโด นัน นอล

Cause baby I say

อาจิกโด นัน คือแดโร นอ

อาจิกโด นัน นอล

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Romanized lyrics ; kashigasa.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s