เนื้อเพลง Something – TVXQ (DBSK)

She got that something
She got that something
She’s just a beautiful (hey hey hey)
Just a beautiful (hey hey hey)

Sh.. Watch out
Aha, yeah
I’m back

제발 나좀 깨우지마

เจบัล นาจม แกอูจีมา
어젯밤 한숨도 못잤단말야
ออเจซบัม มันซุมโด มซจัทดันมัลยา

수많은 여자들 모두 내가 좋대

ซูมานึน ยอจาดึล โมดู แนกา ชทแด
아이돌 같대나 뭐래나
ไอดอล กัทแดนา มวอแรนา
솔직히 덤덤한기분

ซลจิกฮี ดอมดอม ฮันคีบุน
언제나 내게 꽂혀버린시선들

ออนเจนา แนเก กทจยอบอริน ชีซอนดึล
불편해도 뭘 어쩌겠어 맨날 그래왔던걸

บุลพยอนแนโด มวอล ออจอเกซอ แมนนัล คือแร วัซดอนกอล
오늘도 난 burn like a fire
โอนึลโด นัน burn like a fire
she got that something
넌 내게 부족해요 stop baby

นอน แนเก บูจกแกโย stop baby
도도해 보이지만 나를 향한 눈빛이 흔들리지
โดโดแฮ โบอีจีมัน นารึล ฮยังฮัน นุนบิชชี ฮึนดึลรีจี

좀더 분발해야 될껄

จมทอ บุนบัลแรยา ดเวลกอล

she got that something
망설인다면 나는 cry baby

มังซอริน ดามยอน นานึน cry baby
들키지말고 내게 살금살금살금 다가와주면
ดึลคีจี มัลโก แนเก ซัลกึม ซัลกึม ซัลกึม ทากาวา จูมยอน

내가 모른척 넘어가 줄텐데
แนกา โมรึนชอก นอมอกา จุลเทนเด
내가 못된 남자라면

แนกา มซดเวน นัมจารามยอน
여자를 울릴 남자라면
ยอจารึล รุลริล นัมจารามยอน

물러나는게 좋아 다치기전에
มุลรอ นานึนเก โชอา ทาชีกีจอเน

거부할 수 없는걸 알지만
คอบูฮัล ซู ออบนึนกอ รัลจีมัน
흔하디 흔한

ฮึนฮาดี ฮึนฮัน
남자들이 지겨워 졌다면
นัมจาดือรี จีคยอวอ ชยอทดามยอน

그대로 all in 위험한 come in

คือแดโร all in วีฮอมฮัน come in
둘이함께 burn like a fire

ทูรีฮัมเก burn like a fire

she got that something
넌 내게 부족해요 stop baby
นอน แนเก บูจกแกโย stop baby

도도해 보이지만 나를 향한 눈빛이 흔들리지

โดโดแฮ โบอีจีมัน นารึล ฮยังฮัน นุนบิชชี ฮึนดึลรีจี
좀더 분발해야 될껄
จมทอ บุนบัลแรยา ดเวลกอล
she got that something
망설인다면 나는 cry baby

มังซอริน ดามยอน นานึน cry baby
들키지말고 내게 살금살금살금 다가와주면

ดึลคีจี มัลโก แนเก ซัลกึม ซัลกึม ซัลกึม ทากาวา จูมยอน
내가 모른척 넘어가 줄텐데
แนกา โมรึนชอก นอมอกา จุลเทนเด
오늘 밤을 기대해도 좋아 friday night

โอนึล บามึล กีแดแฮโด โชอา Friday night
숨이 멎어버릴지도 모를 멋진밤
ซูมี มอจอบอริล จีโด โมรึล มทจินบัม
모두다 흥에겨워 즐거워 할 때

โมดูทา ฮือเงคยอวอ จึลกอวอ ฮัลแต
너만 심각해

นอมัน ชิมกาแค
어쩌면 수줍은 거니 나를 맴도니
ออจอมยอน ซูจูบึน กอนี นารึล แมมโดนี

round and round and round
round round round

1, 2, 3

she got that something
넌 내겐 아주 조금 모자라

นอน แนเกน อาจู โจกึม โมจารา
그렇게 기회만보면

คือรอกเค กีฮเวมัน โบมยอน
때는 이미 늦은걸 no no no no

แตนือ นีมี นือจึนกอล no no no no

she got that something
넌 내게 부족해요 stop baby

นอน แนเก บูจกแกโย stop baby
도도해 보이지만 나를 향한 눈빛이 흔들리지

โดโดแฮ โบอีจีมัน นารึล ฮยังฮัน นุนบิชชี ฮึนดึลรีจี
좀더 분발해야 될껄
จมทอ บุนบัลแรยา ดเวลกอล
she got that something
망설인다면 나는 cry baby

มังซอริน ดามยอน นานึน cry baby
들키지말고 내게 살금살금살금 다가와주면

ดึลคีจี มัลโก แนเก ซัลกึม ซัลกึม ซัลกึม ทากาวา จูมยอน
내가 모른척 넘어가 줄텐데
แนกา โมรึนชอก นอมอกา จุลเทนเด

Hey hey
Hey hey

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul & English lyrics ; @dongbangdata [twitter]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s