เนื้อเพลง Orange Caramel – Catallena

*춤추는 작은 까탈레나 (Red Sun)

ชุมชูนึน จากึน คาทัลเรนา (Red Sun)
나도 모르게 빠져 들어가

นาโด โมรือเก ปาจยอ ดือรอกา
도도한 콧대 까탈레나 (Red Sun)

โดโดฮัน คทแด คาทัลเรนา (Red Sun)
Jutti Meri Oye Hoi Hoi 홀려 들어가

Jutti Meri Oye Hoi Hoi ฮลรยอ ดือรอกา

어머머머 멋있어 반했어 어쩜 같은 여자끼리 봐도 참 멋있어

ออมอมอมอ มอชีซอ บันแนทซอ ออจอม กาทึน ยอจากีรี บวาโด ชัม มอชีซอ
까칠까칠 하지만 한 번만 보고파 알고파 함께 춤 추고파
คาชิลคาชิล ฮาจีมัน ฮัน บอนมัน โบโกพา อัลโกพา ฮัมเก ชุม ชูโกพา
랄라랄라 흔들흔들 손 흔들고

รัลรารัลรา ฮึนดึลฮึนดึล ซน ฮึนดึลโก
네 목소리가 쉴 때까지 소리 질러

เน มกโซรีกา ซวีล แดกาจี โซรี จิลรอ
(Jutti Meri Oye Hoi Hoi Paula Mera Oye Hoi Hoi)
참 잘했어요 100점 만점 주고파

ชัม จัลแรทซอโย แพกจอม มันจอม จูโกพา

** 스르르르르륵 스르르르르륵 녹 녹 녹 녹아든다 녹 녹 녹 녹아든다

ซือรือรือรือรือรึก ซือรือรือรือรือรึก นก นก นก โนกาดึนดา นก นก นก โนกาดึนดา
파르르르르륵 파르르르르륵 떨 떨 떨 떨려온다 따라 따라 따라 하고파

พา รือรือรือรือรึก พา รือรือรือรือรึก ตอล ตอล ตอล ตอลรยอ อนดา ตารา ตารา ตารา ฮาโกพา
시크해서 싫지만 그치만 어쩜 같은 여자끼리 봐도 매력 있어

ชีคือแฮซอ ชิลจีมัน คือจีมัน ออจอม กาทึน ยอจากีรี บวาโด แมรยอก อีซอ

분하지만 한 시간 두 시간 추고파 놀고파 뼈를 묻고 싶어

บุนฮาจีมัน ฮัน ชีกัน ทู ชีกัน ชูโกพา นลโกพา ปยอรึล มุทโก ชีพอ

랄라랄라 흔들흔들 손 흔들고

รัลรารัลรา ฮึนดึลฮึนดึล ซน ฮึนดึลโก
네 목소리가 쉴 때까지 소리 질러

เน มกโซรีกา ซวีล แดกาจี โซรี จิลรอ
(Jutti Meri Oye Hoi Hoi Paula Mera Oye Hoi Hoi)
아직 부족해 좀만 더 힘을 내봐
อาจิก บูจกแค จมมัน ทอ ฮีมึล แนบวา

*춤추는 작은 까탈레나 (Red Sun)

ชุมชูนึน จากึน คาทัลเรนา (Red Sun)
나도 모르게 빠져 들어가

นาโด โมรือเก ปาจยอ ดือรอกา
도도한 콧대 까탈레나 (Red Sun)

โดโดฮัน คทแด คาทัลเรนา (Red Sun)
Jutti Meri Oye Hoi Hoi 홀려 들어가

Jutti Meri Oye Hoi Hoi ฮลรยอ ดือรอกา

스쳐 가는 두 손이 따듯해

ซือชยอ คานึน ทู โซนึน ตาดึซแท
알고 보면 착할래나?

อัลโก โบมยอน ชักคัลแรนา?

까칠한 나의 까탈레나

คาชิลรัน นาเย คาทัลเรนา
모두 다 같이 빠져들어 가

โมดู ทา กาที ปาจยอดือรอ กา

도도한 콧대 까탈레나 (Red Sun)

โดโดฮัน คทแด คาทัลเรนา (Red Sun)
Jutti Meri Oye Hoi Hoi 홀려 들어가
Jutti Meri Oye Hoi Hoi ฮลรยอ ดือรอกา

** 스르르르르륵 스르르르르륵 녹 녹 녹 녹아든다 녹 녹 녹 녹아든다

ซือรือรือรือรือรึก ซือรือรือรือรือรึก นก นก นก โนกาดึนดา นก นก นก โนกาดึนดา
파르르르르륵 파르르르르륵 떨 떨 떨 떨려온다 따라 따라 따라 하고파

พา รือรือรือรือรึก พา รือรือรือรือรึก ตอล ตอล ตอล ตอลรยอ อนดา ตารา ตารา ตารา ฮาโกพา

Please take out wtih full credit !!

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; music.daum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s