[เนื้อเพลง] F(x) – All Night

All Night All Night 너의색깔로나를색칠해줘

All Night All Night นอเย แซกกัลโร นารึล แซกชิลแฮจวอ
All Night All Night 이세상에하나밖에없게

All Night All Nightอี เซซังเง ฮานาบาเก ออบเก

난너를모두볼수있어나만볼수있어 Baby you see?

นัน นอรึล โมดู บลซู อิซซอ นามัน บลซู อิซซอ Baby you see?
네가가진색깔전부 But they don’t really feel you

เนกา กาจิน แซกกัล ชอนบู But they don’t really feel you
그래봤자아주살짝뿐이겠지

คือแร บวัซจา อาจู ซัลจัก ปุนนี เกซจี

빛나는눈속에숨은 Blue 비밀잠수함은 Yellow It’s you

บิชนานึน นุน โซเก ซูมึน Blue บีมิล ชัมซูฮามึน Yellow It’s you
주황색노을도보라색물들고까만밤위에서둘만있고싶어

จูฮวังแซก โนอึลโด โบราแซก มุลดึลโก กามัน บัม วีเอซอ ดุลมัน อิซโก ชิพพอ

All Night All Night 너의색깔로나를색칠해줘

All Night All Night นอเย แซกกัลโร นารึล แซกชิลแฮจวอ
All Night All Night 이세상에하나밖에없게

All Night All Nightอี เซซังเง ฮานาบาเก ออบเก

모두똑같은곳을볼때넌다른곳을볼줄알지

โมดู ตกกัททึน โกซึล บลแต นอน ดารึน โกซึล บล จุล อัลจี
천사가너의귓속에속삭여주면숨어있는곳에흰눈찾아내지
ชอนซา นอเย กวิซโซเก ซกซากยอ จูมยอน  ซูมออิซนึน โกเซ ฮิน นุน ชาจาแนจี
빛나는눈속에숨은 Blue Mellow한따뜻한 Yellow It’s you

บิชนานึน นุน โซเก ซูมึน Blue Mellow ฮัน ตาตึซทัน Yellow It’s you
주황색노을도보라색물들고까만밤위에서둘만있고싶어

จูฮวังแซก โนอึลโด โบราแซก มุลดึลโก กามัน บัม วีเอซอ ดุลมัน อิซโก ชีพอ

All Night All Night 너의색깔로나를색칠해줘

All Night All Night นอเย แซกกัลโร นารึล แซกชิลแฮจวอ
All Night All Night 이세상에하나밖에없게

All Night All Nightอี เซซังเง ฮานาบาเก ออบเก

I feel so high 너와내눈빛이마주칠때

I feel so highนอวา แน นุนบีชี มาจูชิล แต
I feel so hot 너와내손이꽉껴안을때

I feel so hot นอวา แน โซนี กวัก กยออานึล แต
목소리 Ooh- Melodic 언제나두근거림을불러와-와-와

มกโซรี Ooh- Melodic ออนเจนา ดูกึนกอรีมึน บุลรอวา วา วา

All Night All Night 너의색깔로나를색칠해줘

All Night All Night นอเย แซกกัลโร นารึล แซกชิลแฮจวอ
All Night All Night 이세상에하나밖에없게

All Night All Nightอี เซซังเง ฮานาบาเก ออบเก

All Night All Night 너의색깔로나를색칠해줘

All Night All Night นอเย แซกกัลโร นารึล แซกชิลแฮจวอ
All Night All Night 이세상에하나밖에없게

All Night All Nightอี เซซังเง ฮานาบาเก ออบเก

하나씩네손이불쑥너의두발이조금씩네맘이들어와나의시간에
ฮานาชิก เน โซนี บุลซุก นอเย ทุ บารี โจกึมชิก แน มามี ดือรอวา นาเย ชีกันเน

쏙네손이불쑥너의두발이조금씩네맘이들어와나의시간에

ซก โซนี บุลซุก นอเย ทู บารี โจกึมชิก แน มามี ดือรอวา นาเย ชีกันเน

Credit

hangul lyrics ; daum

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s