[เนื้อเพลง]LYn & Leo (VIXX) – Blossom Tears (꽃잎놀이)

피로 번진 네 뺨에 흐르는 이별

พีโร บอนจิน เน ปยาเม ฮือรือนึน อีบยอล

왜냐고 묻는 너의 입술이 슬퍼

แว นยาโก มุทนึน นอเย อิบซูรี ซึลพอ

아니 다가오지 마 그런 표정 짓지도 마

อานี ดากาโอจีมา คือรอน พโยจอง จิทจีโด มา

그냥 나를 지나쳐가

คือนยัง นารึล จีนา ชยอกา

수없이 속삭이던 사랑의 말은

ซูออบชี ซกซากีดอน ซารังเง มารึน

찰나에 부서지는 우리 둘 약속은

ชัลนาเอ บูชอจีนึน อูรี ทุล ยักโซกึน

아니 이건 꿈이야 네 두 눈이 말해주잖아 그냥 나를 다시 안아

อานี อีกอน กูมียา เน นูนี มัลแรจู จันา คือนยัง นารึล ทาชี อานา

사랑했다 아꼈었다 그뿐이다

ซารังแฮซดา อากยอซอทดา คือปูนีดา

사랑하다 미워진 것 그 이유 하나야

ซารังฮาดา มีวอจิน กอท คือ อียู ฮานายา

내가 너를 모르겠니 내게 거짓말하잖아

แนกา นอรึล โมรือเกซนี แนแก กอจิทมัลฮาจันนา

날 사랑하잖아 넌 그대로잖아

นัล ซารังฮาจันนา นอน คือแดโรจันนา

널 사랑하지 않아 นอล ซารังฮาจี อันนา

사랑한다 아니 날 사랑 안 한다

ซารังฮันดา อานี นัล ซารัง อัน ฮันดา

꽃잎을 따다 그저 하염없이 운다

กทอีพึล ตาดา คือจอ ฮายอมออบชี อุนดา

꽃잎은 내 발 밑을 적셔

กทอีพึล แน บัล มือทึล จอกซยอ

한 잎 두 잎 떨궈진 저 잎사귀가

ฮัน อิพ ทู อิพ ตอลควีจิน จอ อิพซาควีกา

우리 같아 맘이 아파

อูรี กาทา มามี อาพา

우리 왜 헤어져야 해

อูรี แว เอมอจยอยา แฮ

사랑했다 아꼈었다 그 뿐이다

ซารังแฮซดา อากยอซอทดา คือ ปูนีดา

(그 말만은 하지마)

(คือ มัลมานึน ฮาจีมา)

사랑하다 미워진 것 그 이유 하나야

ซารังฮาดา มีวอจิน กอท คือ อียู ฮานายา

내가 너를 모르겠니 아직 날 사랑하잖아

แนกา นอรึล โมรือเกซนี แนแก กอจิทมัลฮาจันนา

너 그대로잖아

นอ คือแดโรจันนา

워- 매일 나는 외로웠어

วอ แมอิล นานึน เวโรวอซอ

너를 지켜 내는 일

นอรึล จีคยอ แนนึน นึล

미안해 아파했던 시간들 너를 다신 놓치지 않아

มีอันแน อาพาแฮซดอน ชีกันดึล นอรึล ทาชิน นกชีจี อันนา

내게 안겨 이젠

แนเก อันกยอ อีเจน

사랑한다 사랑한다 그 뿐이다

ซารังฮันดา ซารังฮันดา คือ ปูนีดา

새까맣게 타 들어간 심장이 터져도

แซกามักเค ทา ดือรอกัน ชิมจังงี ทอจยอโด
이젠 여기 머무를게 네게 해줄게 많아서 갚을게 많아서 너무 고마워서

อีเจน ยอกี มอมูรึลเก เนเก แฮจุลเก มันนาซอ กาพึลเก มันนาซอ นอมู โคมาวอซอ

멀어지지마 우리

มอรอจีจีมา อูรี

Credit

Hangul lyrics ; daum

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s