[เนื้อเพลง+แปล]Zhoumi (조미) (Super Junior M) – Without You

Yīgè rén wàngjì shíjiān

อีเก้อ เหริน หวังจี่ ชือ เจี้ยน
dōu zì zào zài nà yǒngjǐ de jiē biān When I’m without you

โถ่ว จี้เจ้า จ้าย หนา ยงจี่ เตอ เจี่ย เบี้ยน When I’m without you yeah~

diànhuà nà biān língshēng xiǎng yī zhěng yè

เตี้ยนฮัว หนา เบี้ยน หลิงเชิง เฉี่ย อี ชาง เย

ér You You You You méi chūxiàn wèi jiē

เอ๋อ You You You You เหม่ย จู้เฉี่ยน เวย เจี่ย

wúshēng de shìjiè shuō bu chū wǒ de gǎnjué

อู๋เชิง เตอ ซือ เจี่ย โชว ปู้ ชู หว่อ เตอ กันเจวี้ย

kōngdàngdàng de fángjiān

คงตางตาง เตอ ฟางเจี้ยน
huíyì huánrào zài nàxiē jiù zhàopiàn

ฮุ้ยอี้ ฮัวโร่ว จ้าย หนาเซี่ย จุ้ย เจ้าเผี้ยน
zhēng kāi yǎnlèi shuǐ móhú shìxiàn

ฉาง ไค ยันเล่ย ซุ่ย โมฮู ชี้เจี้ยน
What can I do now

What can I do now
*xīn ruò méiyǒule shǒuhòu I don’t wanna live without you

ซิน โร่ว เหม่ยโย่ว เลอ โซ่วโฮ่ว I don’t wanna live without you
gāi rúhé zhěngjiù If I’m without you

ไค รูเฮอ เชิงจุ้ย If I’m without you
shuí néng gěi wǒ gè jièkǒu Tell me how to live without you

ซุ้ย เนิง เก่ย หว่อ เกอ เจี้ยโค่ว Tell me how to live without you
yòu gāi rúhé kāikǒu qíqiú wǎnliú

โย่ว ไค รูเฮอ ไคโค๋ว ฉี่ฉุ้ย หวั่นลิ่ว
què shèng xià chénmò zài wú rén de jiǎoluò Without you
เควี้ย เชิ้ง เซี่ย เฉินโม๋ จ้าย อู๋ เหริน เตอ เจี้ยโล้ว Without you

gūdān de měi yītiān

กูตาน เตอ เหม่ย อี้เทียน
jiān’áo yītiān duō yīdiǎn dāng wǒ Without you

เจียนโอ อี้เทียน โตว อี้เตี่ยน ตาง หว่อ Without you
baby wǒ gāi rúhé shì hǎo

Baby หว่อ ไค รูเฮอ ซี เฮ่า
xīnlǐ nà wàng yě wàng bù diào de yǒngbào

ซินลี่ หนา หวัง เย หวัง ปู้เต้า เตอ ย่งเป้า
shīqù hòu zài zhīdào No bèi kùn zài àiqíng qiú láo
ซีฉี้ โฮ่ว จ้าย จีเต้า No เป้ย คุ้นจ้าย ไอ้ฉิ๋ง ฉิว เล๋า
*xīn ruò méiyǒule shǒuhòu I don’t wanna live without you

ซิน โร่ว เหม่ยโย่ว เลอ โซ่วโฮ่ว I don’t wanna live without you
gāi rúhé zhěngjiù If I’m without you

ไค รูเฮอ เชิงจุ้ย If I’m without you
shuí néng gěi wǒ gè jièkǒu Tell me how to live without you

ซุ้ย เนิง เก่ย หว่อ เกอ เจี้ยโค่ว Tell me how to live without you
yòu gāi rúhé kāikǒu qíqiú wǎnliú

โย่ว ไค รูเฮอ ไคโค๋ว ฉี่ฉุ้ย หวั่นลิ่ว
què shèng xià chénmò zài wú rén de jiǎoluò Without you
เควี้ย เชิ้ง เซี่ย เฉินโม๋ จ้าย อู๋ เหริน เตอ เจี้ยโล้ว Without you
nèixīn de zhēngzhá wǒ wúfǎ zìbá

เหนยซิน เตอ เจิงจ๋า หว่อ อู๋ฟ่า จื้อป๋า
xiǎngniàn bèi xiànshí fàngdà wǒ wúfǎ zìbá

เซียงเหนี่ยน เป้ย เซี้ยนจี๋ ฟ้างต้า หว่อ อู๋ฟ่า จื้อป๋า

huíyì biàn chéng shāngbā gūdú ràng rén hàipà

ฮุ้ยอี้ เปี้ยน เฉียง ซางปา กูตู๋ ล้าง เหริน ไฮ้ผ้า
shāng tòng bù tíng de zài chōngshuā Baby

ซางถ้ง ปู้ถิง เตอ จ้าย ฉงซัว Baby
*xīn ruò méiyǒule shǒuhòu I don’t wanna live without you

ซิน โร่ว เหม่ยโย่ว เลอ โซ่วโฮ่ว I don’t wanna live without you

gāi rúhé zhěngjiù If I’m without you

ไค รูเฮอ เชิงจุ้ย If I’m without you

shuí néng gěi wǒ gè jièkǒu Tell me how to live without you

ซุ้ย เนิง เก่ย หว่อ เกอ เจี้ยโค่ว Tell me how to live without you
yòu gāi rúhé kāikǒu qíqiú wǎnliú

โย่ว ไค รูเฮอ ไคโค๋ว ฉี่ฉุ้ย หวั่นลิ่ว
què shèng xià chénmò zài wú rén de jiǎoluò Without you
เควี้ย เชิ้ง เซี่ย เฉินโม๋ จ้าย อู๋ เหริน เตอ เจี้ยโล้ว Without you

แปล

คนที่ลืมเวลา

ทำถนนแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยผู้คน เมื่อผมไม่มีคุณอยู่ข้างๆ

อีกด้านหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ดังตลอดทั้งคืน

ขณะที่คุณ……คุณไม่ได้อยู่ข้างๆผมอีกแล้ว

โลกใบนี้มันเงียบไปหมด มันเป็นความรู้สึกที่ผมบอกไม่ถูก

ห้องที่ว่างเปล่า

ที่มีแต่ความทรงจำที่มีแต่รูปภาพเก่าๆของสองเราเต็มไปหมด

อยู่ๆน้ำตาผมก็ไหลออกมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ตอนนี้ ผมควรทำยังไงดี

*ถ้าหากหัวใจผมเลือกที่จะไม่รอ ผมก็ไม่อยากจะอยู่โดยไม่มีคุณ

มีวิธีไหนบ้างที่ผมจะอยู่ได้โดยไม่มีคุณอยู่ข้างๆ

ใครก็ได้บอกผมทีว่าผมจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไง ถ้าผมไม่มีเธออยู่ข้างๆผมอีกต่อไปแล้ว

ผมอยากถามว่าผมจะอยู่ต่อไปอีกได้รึเปล่า

ตอนนี้ส่วนหนึ่งผมมันดับไปชั่วคณะ เมื่อคุณจากไป

ในแต่ละวัน

มันเป็นความทุกข์ทรมานเมื่อผมไม่มีคุณอยู่ด้วย

ที่รัก ผมควรจะทำยังไงดี

หัวใจผมเจ็บปวดไปหมด ใจผมมันยากที่จะลืมอ้อมกอดที่เราเคยกอดกัน

หลังการสูญเสียผมรู้สึกโดนขังอยู่ในคุกของความรัก

*ถ้าหากหัวใจผมเลือกที่จะไม่รอ ผมก็ไม่อยากจะอยู่โดยไม่มีคุณ

มีวิธีไหนบ้างที่ผมจะอยู่ได้โดยไม่มีคุณอยู่ข้างๆ

ใครก็ได้บอกผมทีว่าผมจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไง ถ้าผมไม่มีเธออยู่ข้างๆผมอีกต่อไปแล้ว

ผมอยากถามว่าผมจะอยู่ต่อไปอีกได้รึเปล่า

ตอนนี้ส่วนหนึ่งผมมันดับไปชั่วคณะ เมื่อคุณจากไป

หัวใจของผมยังคงดิ้นร้นต่อไป แต่มันไม่ได้ช่วยให้ผมหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเลยสักนิด

ความคิดถึงมันเริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ และผมก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้เลย

คนเหงาที่กลัวความทรงจำเก่าๆ กลับกลายเป็นแผลเป็นคอยตอกย้ำ

ความเจ็บปวดกัดเซาะสิ่งที่อยู่ในใจไม่สามารถหยุดได้เลย

*ถ้าหากหัวใจผมเลือกที่จะไม่รอ ผมก็ไม่อยากจะอยู่โดยไม่มีคุณ

มีวิธีไหนบ้างที่ผมจะอยู่ได้โดยไม่มีคุณอยู่ข้างๆ

ใครก็ได้บอกผมทีว่าผมจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไง ถ้าผมไม่มีเธออยู่ข้างๆผมอีกต่อไปแล้ว

ผมอยากถามว่าผมจะอยู่ต่อไปอีกได้รึเปล่า

ตอนนี้ส่วนหนึ่งผมมันดับไปชั่วคณะ เมื่อคุณจากไป
Please take out wtih full credit !!

Thai trans ; ElfWonderPure

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Pinyin lyrics ; beautifulsonglyrics.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s