[เนื้อเพลง]2PM – Know Your Mind

Baby 나를 바라보는 눈빛이

Baby นารึล บาราโบกีนึน นุนบีชี

Baby 아니라 해도 니맘을 다알아

Baby อานีรา แฮโด นีมามึล ทาอารา

Lady 내게 다가오는 모습이

Lady แนเก ทากาโอนึน โมซือบี

Beautiful lady 너무좋아 눈을 뗄 수가 없어 oh

Beautiful lady นอมูโชวา นูนึล แตล ซูกา ออบซอ oh

조금 시크하면서도 수줍게 웃는 얼굴

โจกึม ชีคือฮามยอนซอโด ซูจุบเก อุซนึน ออลกุล

또 매력적인 너의 입술 make it love tonight

โต แมรยอกจอกิน นอเอ อิบซุล make it love tonight

오늘따라 더 빛나

โอนึลตารา ทอ บิชนา

너와 나만의 시간 이 밤을즐길 수 있게

นอวา นามาเน ชีกัน อี บามึลจึลกิล ซู อิซเก

Oh girl 난 준비가 됐어 밤새 내 곁에서

Oh girl นัน จุนบีกา ดแวซอ บัมแซ กยอเทซอ

두 눈을 마주쳐 all night

ทู นูนึล มาจูชยอ all night

Girl alright oh 분위긴 so nice

Girl alright oh บุนวีกิน so nice

Already know your mind oh 난 빠져들 것만 같아

Already know your mind oh นัน ปาจยอดึล กอทมัน กาทา

Alright, 좀 더 다가갈게 니가 나를 원할때

Alright, จม ทอ ทากาคัลเก นีกา นารึล วอนฮัลแต

진심 어린 마음만을 담았어 내맘을 전할때

จนชิม ออริน มาอึมมานึล ดามาซอ แนมามึล จอนฮัลแต

손을 잡을때 한번더 권할게

โซนึล จาบึลแต ฮันบอนทอ ควอนฮัลเก

그저 멘트로 포장하지않아 뻔하게

คือจอ เมนทือโร โพจังฮาจี อานา ปอนฮาเก

들이대는 늑대들과 달라

ดือรีแดนึน นึกแดดึลกวา ทัลรา

수줍게 말하는 내 소심한 반항

ซูจุบเก มัลฮานึน แน โชชิมฮัน บันฮัง

너의 말이라면 난 언제나 hot line

นอเอ มารีรามยอน นัน ออนเจนา hot line

기억해내 맘속 스며든 girl 오직 너 하나

คีออกแคแน มัมซก ซือมยอดึน girl โอจิก นอ ฮานา

조금 새침하면서도 저 별빛을 담은 눈

โจกึม แซชิมฮามยอนซอโด จอ บยอลบีชึล ดามึน นุน

설레는듯한 너의 미소 tell me love you 넌

ซอลเรนึน ดึชทัน นอเอ มีโซ tell me love you นอน

오늘따라더 빛나 너와 나만의 시간

โอนึล ตาราทอ บิชนา นอวา นีมาเน ชีกัน

이 밤을즐길 수 있게

อี บามึลจึลกิล ซู อิซเก

oh girl 난 준비가 됐어 밤새 내 곁에서

oh girl นัน จุนบีกา ดแวซอ บัมแซ แน กยอเทซอ

두 눈을 마주쳐 all night

ทู นูนึล มาจูชยอ all night

Girl alright oh 분위긴 so nice

Girl alright oh บุนวีกิน so nice

already know your mind oh 난 빠져들 것만 같아

already know your mind oh นัน ปาจยอดึล กอทมัน กาทา

already know your mind baby already know your mind

빠져들 것만 같아

ปาจยอดึล กอทมัน กาทา

쉿! 아무도 모르게 나만들을 수 있게

ชวีท! อามูโด โมรือเก นามันดือรึล ซู อิซเก

누구도 대신할수 없는 너의 (sweet girl)

นูกูโด แดชินฮันซู ออบนึน นอเอ (sweet girl)

나만 볼 수 있게 내눈에 담을수 있게

นามัน บล ซู อิซเก แนนูเน ดามึลซู อิซเก

이 밤이 다가기전에

อี บามี ทากากีจอเน

already know your mind baby already know your mind

빠져들 것만 같아

ปาจยอดึล กอทมัน กาทา

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!!!

Credit

Hangul lyrics: music.daum

Thai lyrics: ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s