[เนื้อเพลง]Nine Muses – Yes or No

톡 보낸지 세 시간째 답이 없는 너

ทก โบแนนจี เซ ชีกันแจ ทาบี ออบนึน นอ

아무래도 본 것 같은데, 안 읽은척하는 것 같아

อามูแรโด บน กอท กาทึนเด อัน อิลกึนชอกคานึน กอท กาทา

아 뭐야.

อา มวอยา

만나면 내 남친인 듯 잘해주는데

มันนามยอน แน นัมชีนิน ดึท จัลแฮจูนึนเด

마음을 조금 열고 싶은데, 그래도 될까 모르겠어.

มาอือมึล โจกึม ยอลโก ชีพึนเด คือแรโด ดเวลกา โมรือเกซอ

아 모르겠다.

อา โมรือเกซดา

애매하게 헷갈리게 하지 마, 더는 하지 마, 우리 확실하게 해.

แอแมฮาเก เฮทกัลรีเก ฮาจีมา ทอนึน ฮาจีมา อูรี ฮวักชิลฮาเก แฮ

Yes or No, 대답해줘. 날 갖고 싶은 건지, 갖고 놀고 싶은 건지.

Yes or No แดดับแฮจวอ นัล กัทโก ชีพึน กอนจี กัทโก นลโก ชีพึน กอนจี

Yes or No, 확실히 해줘. Oh no 내 사랑이 되던지, 연락하지 말던지.

Yes or No ฮวักชิลรี แฮจวอ Oh no แน ซารังงี ดเวดอนจี ยอนรักคาจี มัลดอนจี

말해봐, 빨리 너 뭐니 너, 이젠 네 맘을 솔직하게 털어놔.

มัลแรบวา ปัลรี นอ มวอนี นอ อีเจน เน มามึล ซลจิกคาเก ทอรอนวา

떠나가던지, 너 뭐니 너, 이젠 네 맘을 좀 더 보여줘 봐.

ตอนากา ดอนจี นอ มวอนี นอ อีเจน เน มามึล จม ทอ โบยอจวอ บวา

요즘 네가 고민이야, 자꾸 희망고문이야.

โยจึม เนกา โกมีนียา จากู ฮีมังโกมูนียา

전화벨 울릴 때마다 또다시 심쿵이야.

จอนฮวาเบล อุลริบ แตมาดา โตทาชี ชิมคุงงียา

아 진짜

อา จินจา

나를 좋아하는 건지, 나만 좋아하는 건지.

นารึล โชวาฮานึน กอนจี นามัน โชวาฮานึน กอนจี

이제 그만 뜸 들이고 확신을 줘봐.

อีเจ คือมัน ตึม ดือรีโก ฮวักชีนึล จวอบวา

애매하게, 헷갈리게 하지 마. 더는 하지 마, 우리 확실하게 해.

แอแมฮาเก เฮทกัลรีเก ฮาจีมา ทอนึน ฮาจีมา อูรี ฮวักชิลราเก แฮ

Yes or No, 대답해줘. 날 갖고 싶은 건지, 갖고 놀고 싶은 건지.

Yes or No แดดับแฮจวอ นัล กัทโก ชีพึน กอนจี กัทโก นลโก ชีพึน กอนจี

Yes or No, 확실히 해줘. Oh no 내 사랑이 되던지, 연락하지 말던지,

Yes or No ฮวักชิลรี แฮจวอ Oh no แน ซารังงี ดเวดอนจี ยอนรักคาจี มัลดอนจี

말해봐, 빨리 너 뭐니 너, 이젠 네 맘을 솔직하게 털어놔.

มัลแรบวา ปัลรี นอ มวอนี นอ อีเจน เน มามึล ซลจิกคาเก ทอรอนวา

떠나가던지, 너 뭐니 너, 이젠 네 맘을 좀 더 보여줘 봐.

ตอนากา ดอนจี นอ มวอนี นอ อีเจน เน มามึล จม ทอ โบยอจวอ บวา

Hey Boy, 다른 여자들과 비교하지 마, 재지 마.

Hey Boy ทารึน ยอจาดึลกวา บีคโยฮาจี มา แชจีมา

네 앞에 있는 여자가 최고야, 맞잖아.

เน อาเพ อิซนึน ยาจากา ชเวโกยา มัทจันนา

너란 남자 이제 다루는 건 뻔하지,

นอรัน นัมจา อีเจ ทารูนึน กอน ปอนนาจี

나를 보는 네 눈빛 떨림을 느꼈지,

นารึล โบนึน เน นุนบิช ตอลรีมึล นือกยอซจี

부드러운 네 손잡고 어디든지 가고 싶어.

บูดือรออุน เน ซนจับโก ออดีดึนจี คาโก ชีพอ

하루가 다 가도록 온통 네 생각 중,

ฮารุกา ทา กาโทรก อนทง เน แซงกัก จุง

속 좀 그만 태우고 이제는 올인 좀.

ซก จม คือมัน แทอูโก อีเจนึน โอริน จม

어떻게 할 거야.

ออตอกเค ฮัล กอยา

Yes or No, 대답해줘. 날 갖고 싶은 건지, 갖고 놀고 싶은 건지.

Yes or No แดดับแฮจวอ นัล กัทโก ชีพึน กอนจี กัทโก นลโก ชีพึน กอนจี

Yes Or No, 확실히 해줘. Oh no 내 사랑이 되던지, 연락하지 말던지,

Yes or No ฮวักชิลรี แฮจวอ Oh no แน ซารังงี ดเวดอนจี ยอนรักคาจี มัลดอนจี

말해봐, 빨리 너 뭐니 너, 이젠 네 맘을 솔직하게 털어놔.

มัลแรบวา ปัลรี นอ มวอนี นอ อีเจน เน มามึล ซลจิกคาเก ทอรอนวา

떠나가던지, 너 뭐니 너, 이젠 네 맘을 좀 더 보여줘 봐.

ตอนากา ดอนจี นอ มวอนี นอ อีเจน เน มามึล จม ทอ โบยอจวอ บวา

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS!!!

Credit

Hangul lyrics: music.daum

Thai lyrics: ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s