[เนื้อเพลง] I – TAEYEON (태연) of SNSD (소녀시대) [The 1st Solo Mini Album]

*빛을 쏟는 Sky

บีชึล ซทนึน Sky

그 아래 선 아이 (I)

คือ อาแร ซอน อาอี (I)

꿈꾸듯이 Fly

กุมกูดือชี Fly

My Life is a Beauty

어디서 많이 들어본 이야기

ออดีซอ มันนี ดือรอบน อียากี

미운 오리와 백조, 또 날기 전의 나비

มีอุน โอรีวา แบกโจ โต นัลกี จอเน นาบี

사람들은 몰라, 너의 날개를 못 봐

ซารัมดือรึน มลรา นอเอ นัลแกรึล มท บวา

네가 만난 세계라는 건 잔인할지도 몰라

เนกา มันนัน เซกเยรานึน กอน จานินนัลจีโด มลรา

But strong girl, you know you were born to fly

네가 흘린 눈물, 네가 느낀 고통은 다

เนกา ฮึลริน นุนมุล เนกา นือกิน โกทงงึน ทา

더 높이 날아오를 날을 위한 준비일 뿐 Butterfly,

โนพี นาราโอรึล นารึล วีฮัน จุนบีอิล ปุน Butterfly

Everybody’s gonna see it soon

*Repeat

잊었던 꿈, 내 맘 또 그려내

อีจอซดอน กุม แน มัม โต คือรยอแน

움츠렸던 시간 모두 모아 다 삼켜내

อุมชือรยอซดอน ชีกัน โมดู โมอา ทา ชัมกยอแน

작은 기억 하나 둘씩 날 깨워가

จากึน คีออก ฮานา ทุลชิก นัล แกวอกา

세상 가득 채울 만큼 나를 펼쳐가

เซซัง คาดึก แชอุล มันคึม นารึล พยอลชยอกา

길고 긴 밤을 지나

คิลโก กิน บามึล จีนา

다시 Trip 길을 떠나볼래

ทาชี Trip กีรึล ตอนาบลแร

Why not? 이 세상에 내 맘을 깨워 주는 한마디

Why not? อี เซซังเง แน มามึล แกวอ จูนึน ฮันมาดี

혼자였던 Yesterday, 셀 수 없는 시선에

ฮนจายอซดอน Yesterday เซล ซู ออบนึน ชีซอเน

떨어지는 눈물로 하루를 또 견디고

ตอรอจีนึน นุนมุลโร ฮารุรึล โต กยอนดีโก

아슬했던 Yesterday, 쏟아지던 말들에

อาซึลแฮซดอน Yesterday โซดาจีดอน มัลดือเร

흔들리는 나를 또 감싸고

ฮึนดึลรีนึน นารึล โต คัมซาโก

*Repeat

My Life is a Beauty

꽃잎은 저물고

กทอีพึน ชอมุลโก

힘겨웠던 난, 작은 빛을 따라서

ฮิมกยอวอซดอน นัน จากึน บีชึล ตาราซอ

아득했던 날, 저 멀리 보내고

อาดึกแฮซดอน นัล จอ มอลรี โบแนโก

찬란하게 날아가

ชันรันฮาเก นารากา

**빛을 쏟는 Sky

บีชึล ซทนึน Sky

새로워진 Eyes (새로워진 Eyes)

แซโรวอจิน Eyes (แซโรวอจิน Eyes)

저 멀리로 Fly (Fly High, Fly High)

ชอ มอลรีโร Fly (Fly High, Fly High)

난 나만의 Beauty

นัน นามันเน Beauty

눈 감은 순간

นุน กามึน ซุนกัน

시간은 멈춰가

ชีกานึน มอมชวอกา

난 다시 떠올라

นัน ทาชี ตออลรา

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : daum

Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s