[เนื้อเพลง] Farewell (먼저 말해줘) – TAEYEON (태연) of SNSD (소녀시대) [The 1st Solo Mini Album]

그 노래가 좋은 게 그 거리가 좋은 게 아냐 아냐

คือ โนแรกา โชฮึน เก คือ กอรีกา โชฮึน เก อานยา อานยา

같이 듣던 노래가 함께 걷던 거리가 좋아 정말이야

กาที ดึทดอน โนแรกา ฮัมเก กอทดอน กอรีกาโชวา จองมารียา

첨부터 이런 못난 모습을

ชอมบูทอ อีรอน มซนัน โมซือบึล

초라한 날 먼저 보여줄걸

โชราฮัน นัล มอนจอ โบยอจุลกอล

*먼저 말해줘 애매하게 말고 좀 더 확실하게

มอนจอ มัลแฮจวอ แอแมฮาเก มัลโก จม ทอ ฮวักชิลราเก

바보처럼 난 잘 지내란 그 말 고마웠다는 말

พาโบชอรอม นัน จัล จีแนรัน คือ มัล โกมาวัซดานึน มัล

나 어떡해요 아무것도 몰라요

นา ออตอกแคโย อามูกอทโด มลราโย

어떤 이유도 없이 혼자 걷는 사람들 나와 같을까?

ออตอน อียูโด ออบชี ฮนจา กอทนึน ซารัมดึล นาวา กาทึลกา

오늘은 절대 안기지 않아

โอนือรึล จอลแด อันกีจี อันนา

네 얼굴만 보고 돌아설게

เน ออลกุลมัน โบโก โทราซอลเก

*Repeat

왠지 오늘따라 많이 낯설게만 보여 네가

แวนจี โอนึลตารา มันนี นัทซอลเกมัน โบยอ เนกา

제발 나 알 수 있게 이해할 수 있게 해줘

เชบัล นา อัล ซู อิซเก อีแฮฮัล ซู อิซเก แฮจวอ

맞아 사실 나 오늘 너 모르게 지켜만 보다가 오

มาจา ซาชิล นา โอนึล นอ โมรือเก จีคยอมัน โบดากา โอ

NEED U 난 잘 지내란 그 말 고마웠다는 말

NEED U นัน จัล จีแนรัน คือ มัล โกมาวอซดานึน มัล

나 어떡해요 아무것도 몰라요

นา ออตอกแคโย อามูกอทโด มลราโย

이젠 견딜만한데 끝인사가 아쉬워 정말 Goodbye

อีเจน คยอนดิลมันฮันเด กือทินซากา อาชวีวอ จองมัล Googbye

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : daum

Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s