[เนื้อเพลง]JESSICA (제시카) – Big Mini World

มีความลืมที่จะเอาลง ช่วงนี้สอบไฟนอลเลยค่อนข้างเบลอ ซ อ รี่ จ้ า

어릴 때 만든 종이상자에
ออรึล แต มันดึน โจงีซังจาเอ
살고 있던 인형들처럼
ซัลโก อิซดอน อินฮยองดึลชอรอม
울고 싶은데 웃고 있는 게
อุลโก ซีพึนเด อุซโก อิชนึน เก
내가 해야 하는 일인 것처럼
แนกา แฮยา ฮานึน อีริน กอชชอรอม

상자 안에 갇혀서
ซังจา อาเน กัทจยอซอ
예쁜 옷을 입고서
เยปึน โอซึล อิบโกซอ
비춰진 모습에 난 익숙해지고
พีชวอชิน โมซือเพ นัน อิกซุกแฮจีโก
혼자 아파하는 게
ฮนจา อาพาฮานึน เก
나쁜 습관이 됐어
นาปึน ซึพกวานี ดแวซอ

If Enough Is Enough
이제 나를 다시 찾고 싶어
อีเจ นารึล ดาชี ชัจโก ชีพอ

(*)I Don’t Wanna Live In a
Mini Mini World
몰랐던 세상을 알고 싶어서
มลรัซดอน เซซังงึล อัลโก ซิบพอซอ
한 번도 본적 없는
ฮัน บอนโด บนจอก ออบนึน
Big Big World There

I Don’t Wanna Live In
A Mini Mini World
제자리에 멈춰 있기는 싫어
เชจารีเอ มอมชวอ อิซกีนึน ชิลรอ
새롭게 다가오는
แซรบเก ทากาโอนึน
Big Big World Out There

웃어야만 해 참아내야 해
อูซอยามัน แฮ ชามาแนยา แฮ
기대하고 있는 시선들 속에
กีแดฮาโก อิซนึน ชีซอนดึล โซเก
맘을 열어서 다가갈수록
มามึล ยอราซอ ดากาคัลซูรก
실망할 뿐 내게 상처들만 남아서
ซิลมังฮัล ปุน แนเก ซังชอดึลมัน นามาซอ

(*)I Don’t Wanna Live In
a Mini Mini World
몰랐던 세상을 알고 싶어서
มลรัซดอน เซซังงึล อัลโก ชีพอซอ
한 번도 본적 없는
ฮัน บอนโด บนจอก ออบนึน
Big Big World There
I Don’t Wanna Live In
A Mini Mini World
제자리에 멈춰 있기는 싫어
เชจารีเอ มอมชวอ อิซกีนึน ชิลรอ
새롭게 다가오는
แซรบเก ทากาโอนึน
Big Big World Out There

I’m Putting Down
My Guard Now Baby
더 다가갈래 가까이
ทอ ดากาคัลแร กากาอี
뒤돌아 가지는 않아
ดวีดรา กาจีนึน อันนา

이제부터 날 찾아갈게
อีเจบูทอ  นัล ชาจาคัลเก

(*)I Don’t Wanna Live In a Mini Mini World
몰랐던 세상을 알고 싶어서
มลรัซดอน เซซังงึล อัลโก ชีพอซอ
한 번도 본적 없는
ฮัน บอนโด บนจ อก ออบนึน
Big Big World There

I Don’t Wanna Live In
A Mini Mini World
제자리에 멈춰 있기는 싫어
เชจารีเอ มอมชวอ อิซกีนึน ชิลรอ
새롭게 다가오는
แซรบเก ทากาโอนึน
Big Big World Out There

There’s a Big Big World Out There


**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s