[เนื้อเพลง]Jessica (제시카) – Dear Diary

มีความลืมที่จะเอาลง ช่วงนี้สอบไฟนอลเลยค่อนข้างเบลอ ซ อ รี่ จ้ า

하루 종일
ฮารู จงอิล
복잡한 일들이
บกจับฮัน อิลดือรี
왜 이렇게 많은 건지
แว อีรอกเค มันนึล กอนจี
벗어나고 싶어
บอซอนาโก ชีพอ
모두 내려놓고 좀 쉬고 싶은걸
โมดู แนรยอนกโค จม ชวีโก ชีพึนกอล

(*)하루가 너무 길어
ฮารูกา นอมู คีรอ
오늘따라 뭔가 더
โอนึลตารา มวอนกา ทอ
허전 하기만한걸
ฮอจอน ฮากีมันฮันกอล
What Should I Do

Dear Diary I Want To Say
오늘 하루 온종일 정말 다 힘들어
โอนึล ฮารู อนจงอิล จองมัล ทา ฮิมดือรอ
텅 빈 마음을 아무것도 채울 수가
ทอง บิน มาอือมึล อามูกอทโด แชอุล ซูกา
없어서 계속 쓰는 걸
ออบซอซอ กเยซก ซือนึน กอล

(**)Dear Diary I Want To Tell
맘에 숨겨놓았던 얘기 다 말할게
มาเม ซุมกยอนกอัซดอน แยกี ทา มัลฮัลเก
미처 담지 못한 힘들었던 마음까지
มีชอ ดัมจี มททัน ฮิมดือรอซดอน มาอึมกาจี
소중히 기억하며 여기 간직해
โซจุงฮัน คีออกคามยอน ยอกี คันจิกแค

하루 종일
ฮารุ จงอิล
같은 생각들만 한없이 곱씹어 가며
กาทึน แซงกักดึลมัน ฮันออบชี กบชีบอ คามยอ
내 작은 감정에
แน จากึน คัมจองเง
이렇게 수없이 흔들린다는 게
อีรอกเค ซูออบชี ฮึนดึลรินดานึน เก

(*)하루가 너무 길어
ฮารูกา นอมู คีรอ
오늘따라 뭔가 더
โอนึลตารา มวอนกา ทอ
허전 하기만한걸
ฮอจอน ฮากีมันฮันกอล
What Should I Do

Dear Diary I Want To Say
오늘 하루 온종일 정말 다 힘들어
โอนึล ฮารู อนจงอิล จองมัล ทา ฮิมดือรอ
텅 빈 마음을 아무것도 채울 수가
ทอง บิน มาอือมึล อามูกอทโด แชอุล ซูกา
없어서 계속 쓰는 걸
ออบซอซอ กเยซก ซือนึน กอล

(**)Dear Diary I Want To Tell
맘에 숨겨놓았던 얘기 다 말할게
มาเม ซุมกยอนกอัซดอน แยกี ทา มัลฮัลเก
미처 담지 못한 힘들었던 마음까지
มีชอ ดัมจี มททัน ฮิมดือรอซดอน มาอึมกาจี
소중히 기억하며 여기 간직해
โซจุงฮัน คีออกคามยอน ยอกี คันจิกแค
간직해
คันจิกแค
간직해
คันจิกแค


**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure & PR.Uaena

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s