[เนื้อเพลง]Jessica (제시카) – Golden Sky

มีความลืมที่จะเอาลง ช่วงนี้สอบไฟนอลเลยค่อนข้างเบลอ ซ อ รี่ จ้ า

어두울 때면
ออดูอุล แตมยอน
빛이 되어서
บีชี ดเวออซอ
날 지켜줘
นัล จีคยอจวอ
Like Fireflies

눈물로 눈 앞이
นุนมุลโร นุน อาพี
흐리게 될 때면
ฮือรีเก ดเวล แตมยอน
마법처럼 넌
มาบอบชอรอม นอน
날 안아줘
นัล อานาจวอ

(*)지쳐쓰러져 있을 때
จีชยอซือรอจยอ อีซึล แต
넘어진 날 일으켰어
นอมอจิน นัล อีรือคยอซอ
그 사랑 넘쳐 우주에
คือ ซารัง นอมชยอ อูจูเอ
금빛 하늘이 돼
กึมบิช ฮานือรี ดแว
Oh 빛나는 별처럼
Oh บิชนานึน พยอลชอรอม

(**)Today, Today, Today
I’ll Be Thanking You
늘 곁에 있어서
นึล กยอเท อีซอซอ
Every Minute Second Forever
시간의 끝까지 함께 걸어가자
ชีกาเน กึทกาจี ฮัมเก กอรอคาจา

Your Love Is Strong
날 깨워줘
นัล แกวอจวอ
시간과 함께 우린
ซีกันกวา ฮัมเก อูริน
하나가 됐어
ฮ่านากา ดแวซอ

You’ll Never Know
내 마음을
แน มาอือมึล
이젠 말할게
อีเจน มัลฮัลเก
You’re My Golden Sky

(*)지쳐쓰러져 있을 때
จีชยอซือรอจยอ อีซึล แต
넘어진 날 일으켰어
นอมอจิน นัล อีรือคยอซอ
그 사랑 넘쳐 우주에
คือ ซารัง นอมชยอ อูจูเอ
금빛 하늘이 돼
กึมบิช ฮานือรี ดแว
Oh 빛나는 별처럼
Oh บิชนานึน พยอลชอรอม

(**)Today, Today, Today
I’ll Be Thanking You
늘 곁에 있어서
นึล กยอเท อีซอซอ
Every Minute Second Forever
시간의 끝까지 함께 걸어가자
ชีกาเน กึทกาจี ฮัมเก กอรอคาจา

(**)Today, Today, Today
I’ll Be Thanking You
늘 곁에 있어서
นึล กยอเท อีซอซอ
Every Minute Second Forever
시간의 끝까지 함께 걸어가자
ชีกาเน กึทกาจี ฮัมเก กอรอคาจา

내 금빛 하늘에 빛나는 별들아
แน กึมบิช ฮานือเร บิชนานึน พยอลดือรา


**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s