[เนื้อเพลง] Apink(에이핑크) – Only one (내가 설렐 수 있게)

꿈을 꾸는 듯해 지쳐버린 하루의 끝엔

กูมึล กูนึน ดึทแท จีชยอบอริน ฮารูเอ กือเทน
따스함으로 가득 날 감싸주고

ตาซือฮามือโร คาดึก นัล คัมซาจูโก
허전했던 마음은 너의 향기로 가득한 걸

ฮอจอนแฮทดอน มาอือมึน นอเอ ฮยังกีโร คาดึกฮัน กอล
영원히 꿈꿀 수 있게
ยองวอนฮี กุมกุล ซู อิทเก

너무 부드러운 향기 조금 부끄러운 떨림

นอมู บูดือรออุน ฮยังกี โจกึม บูกือรออุน ตอลริม
사실 난 두려운 걸

ซาซิล นัน ทูรยออุน กอล
가슴 벅차도록 용기를 줘요

คาซึม บอกชาโดรก ยงกีรึล จวอโย
조용히 꽉 날 안아줘요

โชยงฮี กวัก นัล อานาจวอโย

너도 나와 같은 맘이길 바래 매일이

นอโด นาวา กาทึน มามีกิล บาแร แมอีรี
눈이 부시게 아름답길 바래 매일이

นูนี บูชีเก อารึมดับกิล บาแร แมอีรี
You are my only one baby
내일도 너와 내가 설렐 수 있게

แนอิลโด นอวา แนกา ซอลเรล ซู อิทเก
Love, Love, Love, My baby

구름 가득한 차가워진 밤

กูรึม คาดึกคัน ชากาวอจิน บัม
위로가 돼주어 너라는 빛은

วีโรกา ดแวจูออ นอรานึน บีชึน
아이 같아 내가 가득 찬

อาอี กาทา แนกา คาดึก ชัน
그 너의 눈빛이 좋아

คือ นอเอ นุนบิชี โชวา
어두웠던 시간 아픔을 감추게 해줘

ออดูวอทดอน ชีกัน อาพือมึล คัมซาชูเก แฮจวอ
너라는 아이가 날 행복하게 해

นอรานึน อาอีกา นัล แฮงบกคาเก แฮ
I’m falling in love

너무 부드러운 향기 조금 부끄러운 떨림

นอมู บูดือรออุน ฮยังกี โจกึม บูกือรออุน ตอลริม
널 잃을까 두려운 걸

นอล อิลรึลกา ทูรยออุน กอล
가슴 벅차도록 날 지켜줘요

คาซึม บอกชาโดรก นัล จีคยอจวอโย
내 손을 꽉 잡아줘요
แน โซนึล กวัก จาบาจวอโย

너도 나와 같은 맘이길 바래 매일이

นอโด นาวา กาทึน มามีกิล บาแร แมอีรี
눈이 부시게 아름답길 바래 매일이

นูนี บูชีเก อารึมดับกิล บาแร แมอีรี

You are my only one baby
내일도 너와 내가 설렐 수 있게

แนอิลโด นอวา แนกา ซอลเรล ซู อิทเก
Love, Love, Love, My baby

넌 매일 다른 느낌의 설렘

นอน แมอิล ทารึน นือกีเม ซอลเรม
지금을 잊지 않길

จีกือมึน อิทจี อันกิล
너를 보며 자란 내 마음이 아프지 않게

นอรึล โบมยอ จารัน แน มาอือมี อาพือจี อันเก
항상 꿈을 꾸는 이 느낌

ฮังซัง กูมึล กูนึน อี นือกิม
지금을 잃지 않길 영원히
จีกือมึล อิลจี อันกิล ยองวอนฮี
You are my only one baby
내일도 너와 내가 설렐 수 있게

แนอิลโด นอวา แนกา ซอลเรล ซู อิทเก
Love, Love, Love, My baby

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s