[เนื้อเพลง] APINK(에이핑크) – To. Us

함께 만든 길 걸어가며

ฮัมเก มันดึน กิล กอรอคามยอ
조금은 더 특별하게 느낄

โจกือมึน ทอ ทึกพยอลราเก นือกิล
지난 우리의 시간들

จีนัน อูรีเอ ชีกันดึล

그래 맞아 다 알고 있어

คือแร มาจา ทา อัลโก อีซอ
쉽지만은 않았단 걸

ชวีบจีมานึน อันนัซดัน กอล
그저 늘 서로를 위해 왔던 거야

คือจอ นึล ซอโรรึล วีแฮ วัซดอน กอยา

누구나 행복 속에서 영원을 바라

นูกูนา แฮงบก โซเกซอ ยองวอนึล บารา
흐르는 시간 속에 불안한

ฮือรือนึน ชีกัน โซเก บูรันนัน
내 마음이 바보 같을 뿐이지만
แน มาอือมี พาโบ กาทึน ปูนีจีมัน

추억이라는 마음의 상자 속에

ชูออกีรานึน มาอือเม ซังจา โซเก
빛바랜 모든 것들을 담아

บิชบาแรน โมดึน กอทดือรึล ดามา
가끔 그리워질 때 꺼내 봐줄래

กากึม คือรีวอจิล แต กอแน บวาจุลแร

힘든 시간 속 우리가 만들어놓은

ฮิมดึน ชีกัน ซก อูรีกา มันดือรอ โนฮึน
빛바랜 모든 것들이 그땐 아마

บิชบาแรน โมดึน กอทดือรี คือแตน อามา
지금보다 더 빛나고 있을 것 같아

จีกึมโบดา ทอ บิชนาโก อีซึล กอท กาทา

그래 맞아 다 알고 있어

คือแร มาจา ทา อัลโก อีซอ
모든 건 다 희미해져 버려

โมดึน กอน ทา ฮีมี แฮจยอ บอรยอ
꿈꾼 듯 사라지겠지

กุมกุน ดึท ซาราจีเกทจี

영원을 바란 행복 속에서

ยองวอนึล บารัน แฮงบก โซเกซอ
자꾸만 커져가는 불안한

จากูมัน คอจยอกานึน บูรันนัน
내 마음이 바보 같을 뿐이지만
แน มาอือมี พาโบ กาทึน ปูนีจีมัน

추억이라는 마음의 상자 속에

ชูออกีรานึน มาอือเม ซังจา โซเก
빛바랜 모든 것들을 담아

บิชบาแรน โมดึน กอทดือรึล ดามา
가끔 그리워질 때 꺼내봐 줄래

กากึม คือรีวอจิล แต กอแน บวาจุลแร

힘든 시간 속 우리가 만들어놓은

ฮิมดึน ชีกัน ซก อูรีกา มันดือรอ โนฮึน
빛바랜 모든 것들이 그땐 아마

บิชบาแรน โมดึน กอทดือรี คือแตน อามา
지금보다 더 빛날 것 같아

จีกึมโบดา ทอ บิชนา กอท กาทา

Can you feel it
You can feel it
지금의 우릴

จีกือเม อูริล
그 예쁜 마음속에 담아줘
คือ เยปึน มาอึมโซเก ดามาจวอ

추억이라는 마음의 상자 속에

ชูออกีรานึน มาอือเม ซังจา โซเก
빛바랜 모든 것들을 담아

บิชบาแรน โมดึน กอทดือรึล ดามา
가끔 그리워질 때 꺼내봐 줄래

กากึม คือรีวอจิล แต กอแน บวาจุลแร

힘든 시간 속 우리가 만들어놓은

ฮิมดึน ชีกัน ซก อูรีกา มันดือรอ โนฮึน
빛바랜 모든 것들이 그땐 아마

บิชบาแรน โมดึน กอทดือรี คือแตน อามา
지금보다 더 빛나고 있을 것 같아

จีกึมโบดา ทอ บิชนาโก อีซึล กอท กาทา

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s