[เนื้อเพลง]TAEYEON (태연) – 11:11

It’s 11:11
오늘이 한 칸이 채 안 남은 그런 시간

โอนือรี ฮัน คานี แช อัน นามึน คือรอน ชีกัน
우리 소원을 빌며 웃던 그 시간

อูรี โซวอนึล บิลมยอ อุซดอน คือ ชีกัน
별 게 다 널 떠오르게 하지

บยอล เก ทา นอล ตอโอรือเก ฮาจี
네 맘 끝자락처럼 차가운 바람

เน มัม กึทจารักชอรอม ชากาอุน บารัม


창을 열면 온통 네가 불어와

ชังงึล ยอลมยอน อนทง เนกา บูรอวา
이 시간이 전부 지나고 나면

อี ชีกานี จอนบู จีนาโก นามยอน
이별이 끝나 있을까 Yeah

อีบยอรี กึทนา อีซึลกา Yeah
널 다 잊었을까

นอล ทา อีจอซึลกา


모든 게 자릴 찾아서 떠나가고

โมดึน เก จาริล ชาจาซอ ตอนาคาโก
넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도

นอน แน โมดึน กอล กัทโกซอ ตอนาโด
내 맘은 시계 속의 두 바늘처럼

แน มามึน ชีกเย โซเก ดู บานึลชอรอม
같은 곳을 두고 맴돌기만 해

กาทึน โกซึล ทูโก แมมดลกีมัน แฮ


Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you


달력 안에 있는

ทัลรยอก อาเน อิซนึน
오래 전에 약속했던 몇 월의 며칠

โอแร จอเน ยักซกแคซดอน มยอช วอเร มยอชิล
너에겐 다 잊혀져 있었다면

นอเอเกน ทา อิจชยอจยอ อีซอทดามยอน
내가 지워야지 뭐

แนกา จีวอยาจี มวอ
지나고 나면 별 거 아니겠지 뭐

จีนาโก นามยอน บยอล กอ อานีเกซจี มวอ


모든 게 자릴 찾아서 떠나가고

โมดึน เก จาริล ชาจาซอ ตอนาคาโก
넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도

นอน แน โมดึน กอล กัทโกซอ ตอนาโด
내 맘은 시계 속의 두 바늘처럼

แน มามึน ชีกเย โซเก ดู บานึลชอรอม
같은 곳을 두고 맴돌기만 해

กาทึน โกซึล ทูโก แมมดลกีมัน แฮ


Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you


계절 틈에 잠시 피는 낯선 꽃처럼

กเยจอล ทือเม ชัมชี พีนึน นัชซอน กทชอรอม
하루 틈에 걸려 있는 새벽 별처럼

ฮารุ ทือเม กอลรยอ อิซนึน แซบยอก บยอลชอรอม
이 모든 건 언젠가는

อี โมดึน กอน ออนเจนกานึน
다 지나가고 말겠지

ทา จีนาคาโก มัลเกซจี


모든 게 자릴 찾아서 돌아오고

โมดึน เก จาริล ชาจาซอ โทราโอโก
내가 아무 일 없는 듯이 웃게 되면

แนกา อามู อิล ออบนึน ดือชี อุซเก ดเวมยอน
너의 이름 한 번쯤 부르는 게

นอเอ อีรึม ฮัน บอนจึม บูรือนึน เก
지금처럼 아프지 않을 거야

จีกึมชอรอม อาพือจี อันนึล กอยา


Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you

Na na na na na na na
na na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

4 thoughts on “[เนื้อเพลง]TAEYEON (태연) – 11:11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s