[เนื้อเพลง] EXO(엑소) – For Life


천사의 얼굴로

ชอนซาเอ ออลกุลโร

내게로 왔던 미스터리

แนเกโร วัซดอน mystery

너란 온기

นอรัน อนกี

네 곁에 머물며

เน กยอเท มอมุลมยอ

널 사랑할 그 한 사람

นอล ซารังฮัน คือ ฮัน ซารัม

나라니

นารานี


추운 겨울 아침도

ชูอุน คยออุล อาชิมโด

조금 외로운 저녁도

โจกึม เวโรอุน ชอนยอกโด

우린 여기 함께라

อูริน ยอกี ฮัมเกรา

어둠은 너란 빛으로

ออดูมึน นอรัน บีชือโร

바뀌어 Tonight

บากวอออ Tonight

믿을 수 없는 기적

มีดึล ซู ออบนึน คีจอก


오늘 너를 꼭 안고

โอนึล นอรึล กก อันโก

Giving you my heart and soul

넌 삶의 전부야 For life

นอน ซัลเม ชอนบูยา For life

다시 태어난대도

ทาชี แทออ นันแดโด

난 너 아니면 안 될 이유

นัน นอ อานีมยอน อัน ดเวล อียู


천 개의 말도 부족할 듯해 For life

ชอน แกเอ มัลโด บูจกคัล ดึซแท For life


지치고 힘들 때

จีชีโก ฮิมดึล แต

기대고 싶은

กีแดโก ชีพึน

큰 사람 돼 볼게

คัน ซารัม ดแว บลเก

어릴 적 꿈꾸던

ออริล จอก กุมกูดอน

선물 가득한

ซอนมุล คาดึกคัน

크리스마스 트리 같은 사람이

Christmas Tree กาทึน ซารามี


삶이란 긴 하모니

ซัลมีรัน กิน Harmony

그 안에 녹은 우리가

คือ อาเน โนกึน อูรีกา

더 아름다워지게

ทอ อารึมดาวอจีเก

침묵은 너란 침묵은 너란

ชิมมูกึน นอรัน ชิมมูกึน นอรัน

노래로 바뀌어 Tonight

โนแรโร บากวอออ  Tonight

노래로 Tonight

โนแรโร Tonight

난 평생 듣고 싶어

นัน พยองแซง ดึทโก ชีพอ


오늘 너를 꼭 안고

โอนึล นอรึล กก อันโก

Giving you my heart and soul

넌 삶의 전부야 For life

 นอน ซัลเม ชอนบูยา For life

Oh 다시 태어난대도

Oh ทาชี  แทออ นันแดโด

난 너 아니면 안 될 이유

นัน นอ อานีมยอน อัน ดเวล อียู


평생을 너만 바라보고파

พยองแซงงึล นอมัน บาราโบโกพา


모든 게 쉽진 않겠지

โมดึน เก ชวีบจิน อันเกซจี

지켜줄 거야 For life

จีคยอจุล กอยา For life

This love this love

영원히 끝나지 않아

ยองวอนนี กึทนาจี  อันนา


Oh Never gonna let you go

Giving you my heart and soul

넌 삶의 전부야 For life

นอน ซัลเม ชอนบูยา For life

Oh 다시 태어난대도

Oh ทาชี  แทออ นันแดโด

난 너 아니면 안 될 이유

นัน นอ อานีมยอน อัน ดเวล อียู


평생을 너만 바라보고파

พยองแซงงึล นอมัน บาราโบโกพา

나 평생 너만 바라보고파

นา พยองแซง นอมัน บาราโบโกพา

For life

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s