[เนื้อเพลง]SEOHYUN (SNSD_서현) – Don’t Say No늦었다는 그런 눈빛은 말아줘 baby baby

นือจอซดานึน คือรอน นุนบีชึน มาราจวอ baby baby

떠나지 말라던 그대 말이 맞았어

ตอนาจี มัลราดอน คือแด มารี มาจอซอ

yeah yeah네 사랑이 부담스러 벗어나려고 했어

นี ซารังงี บูดัมซือรอ บอซอนารยอโก แฮซอ

모두 미안해 내가 틀렸어

โมดู มีอันแน แนกา ทึลรยอซอ

너 없인 난 안 돼

นอ ออบชิน นัน อันดแว첨부터 다시 시작하면 안 되니 Please

네가 사랑한너무 사랑한

내 부탁이야

ชอมบูทอ ทาชี ชีจักคามยอน อันดเวนี Please

นีกา ซารังฮัน นอมู ซารังฮัน

แน บูทากียาDon’t Say No oh oh

마음이 아파 너도 그렇잖아

มาอือมี อาพา นอโด คือรอทจันนา

다시 와 줘

ทาชี วา จวอ

내가 못된 거니

แนกา มทดเวน กอนีBaby Don’t Say No

믿어 여전히 내가 전부였던

มีดอ ยอจอนนี แนกา จอนบูยอทดอน

너인 걸 oh oh oh oh

นออิน กอล oh oh oh ohDon’t Say No

No baby baby Don’t Say No

woo woo yeah woo너도 내 맘과 같다면 빨리 말해줘해 줘

นอโด แน มัมกวา กัทดามยอน ปัลรี มัลแรจวอ แฮจวอ

둘이 남이었던 시간 1초라도 싫어

ทูรี นามี ออทดอน ชีกัน อิลโช ราโด ชิลรอ

yeah yeah변한 나를 빨리 보여주고 싶은데 넌 왜baby

บยอน นารึล ปัลรี โบยอจูโก ชีพพึนเด นอน แว baby

내가 모르는 표정을 하니

แนกา โมรือนึน พโยจองงึล ฮานี

그런 거 난 싫어

คือรอน กอ นัน ชิลรอ우리 좋았던 그 때로 돌아가 Please

อูรี โชอัซดอน คือ แตโร โทรากา Please

네가 사랑한너무 사랑한

นีกา ซารงฮัน นอมู ซารังฮัน

내 부탁이야

แน บูทากียาDon’t Say No oh oh

마음이 아파 너도 그렇잖아

มาอือมี อาพา นอโด คือรอทจันนา

다시 와 줘

ทาชี วา จวอ

내가 못된 거니

แนกา มทดเวน กอนีBaby Don’t Say No

믿어 여전히 내가 전부였던

มีดอ ยอจอนนี แนกา จอนบูยอทดอน

너인 걸 oh oh oh oh

นออิน กอล oh oh oh oh

Don’t Say NoCan I getcha lovin’ can I get it

Can I get it

Oh oh괜히 그러지 마 나는 알아

แควนนี คือรอจี มา นานึน อารา

나는 알아

นานึน อารา

Oh ohBaby you and me

다 잘 될 거니

ทา จัล ดเวล กอนี

아무 걱정하지 마

อามู กอกจอง ฮาจี มาCan I getcha lovin’ can I get it

Can I get it

Oh ohDon’t Say No oh oh

마음이 아파 너도 그렇잖아

มาอือมี อาพา นอโด คือรอทจันนา

너도 그렇잖아

นอโด คือรอทจันนา

다시 와 줘

ทาชี วา จวอ

내가 못된 거니

แนกา มทดเวน กอนี

내가 못된 거니

แนกา มทดเวน กอนีBaby Don’t Say No

no no

믿어 여전히 내가 전부였던

มีดอ ยอจอนนี แนกา จอนบูยอทดอน

너인걸 oh oh oh oh

นออิน กอล oh oh oh oh

Don’t Say No

woo Don’t Say No No yeah wooBaby Don’t Say No

믿어 여전히 내가 전부였던

มีดอ ยอจอนนี แนกา จอนบูยอทดอน

baby Don’t Say No

너인걸 oh oh oh oh

นออิน กอล oh oh oh oh

Don’t Say No

**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s