[เนื้อเพลง]SEOHYUN (SNSD_서현) – Hello (Ft.Eric Nam)이른 아침부터
다시 잠이 들 때까지
꿈을 넘나들 듯
난 널 만나 널 만나 (몰래 만나)
모든 게 새로워

อีรึน อาชิมบูทอ

ทาชี จามี ดึล แตกาจี

กูมึล นอมนาดึล ดึซ

นัน นอล มันนา นอล มันนา (มลแร มันนา)

โมดึน เก แซโรวอ널 바라볼 때면
다음 얘긴 미처
난 잊고 마는 걸
눈빛 네 표정
그 향기 네 말투
다 사랑스러
미소 짓게 돼

นอล พาราบล แตมยอน

ทาอึม แยกิน มีชอ

นัน อิทโก มานึน กอล

นุนบิช นี พโยจอง

คือ ฮยังกี นี มัลทู

ทา ซารังซือรอ

มีโซ จิทเก ดแว이렇게 너와 함께
있는 것만으로 Romance
심장이 터질 것 같아
1초도 아까워
꼭 붙어 있어줘
너만을 사랑해
말해줘요 Hello

อีรอกเค นอวา ฮัมเก

อิซนึน กอซมานือโร Romance

ชิมจังงี ทอจิล กอท กาทา

อิลโชโด อากาวอ

กก บูทอ อีซอจวอ

นอมานึล ซารังแฮ

มัลแฮจวอโย HelloHello hello hello hello hello
Hello hello hello hello
말해줘요 Hello

มัลแรจวอโย Hello안부 전화부터
가끔 작은 선물까지
나를 웃게 하는
너의 모든 것

 อันบู ชอนฮวาบูทอ
คากึม จากึน ซอนมุลกาจี
นารึล อุซเก ฮานึน
นอเอ โมดึน กอท


다들 날 부러워
놀리는 순간도
수줍지만 그저
난 싫지 않은 걸

ทาดึล นัล บูรอวอ

นลรีนึน ซุนกันโด

ซูจุบจีมัน คือจอ

นัน ชิลจี อันนึล กอล눈빛 네 표정
그 향기 네 말투
다 사랑스러
미소 짓게 돼

นุนบิช นี พโยจอง

คือ ฮยังกี นี มัลทู

ทา ซารังซือรอ

มีโซ จิทเก ดแว이렇게 너와 함께
있는 것만으로 Romance
너에게 빠져버렸어
갈수록 좋아져
내 곁에 있어줘
너만을 사랑해
말해줘요 Hello

อีรอกเค นอวา ฮัมเก

อิซนึน กอซมานือโร Romance

นอเอเก ปาจยอบอรยอซอ

คัลซูรก โจวาจยอ

แน กยอเท อีซอจวอ

นอมานึล ซารังแฮ

มัลแฮจวอโย HelloHello hello hello hello hello
Hello hello hello hello너만 보면 웃음이 나
이게 사랑인 걸까 oh
너도 같은 마음
on and on and on

นอมัน โบมยอน อูซือมี นา

อีเก ซารังงิน กอลกา oh

นอโด กาทึน มาอึม

on and on and on너만 보면 안고 싶어
(널 안고 싶어)
이게 사랑인 걸까
(사랑일까)
너도 같은 마음
on and on and on yeah

นอมัน โบมยอน อันโก ชีพอ

(นอล อันโก ชีพอ)

อีเก ซารังงิน กอลกา

(ซารังงิลกา)

นอโด กาทึน มาอึม

on and on and on yeah이렇게 너와 함께
있는 것만으로 Romance
심장이 터질 것 같아
1초도 아까워
꼭 붙어 있어줘 (있어줘)
너만을 사랑해
말해줘요 Hello

อีรอกเค นอวา ฮัมเก

อิซนึน กอซมานือโร Romance

ชิมจังงี ทอจิล กอท กาทา

อิลโชโด อากาวอ

กก บูทอ อีซอจวอ (อิซอจวอ)

นอมานึล ซารังแฮ

มัลแฮจวอโย HelloHello hello hello hello hello (Hello)
Hello hello hello hello
(말해줘요 Hello)

(มัลแรจวอโย Hello)Hello hello hello hello hello
Hello hello hello hello
(baby you got me)Hello hello hello hello hello (Hello)
Hello hello hello hello (ah)
영원히 사랑해
말해줘요 Hello

ยองวอนฮี ซารังแฮ

มัลแฮจวอโย Hello**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : klyrics
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s