[เนื้อเพลง] SUHO (EXO) – Curtain (커튼) (SMSTATION)

Suho ร้อง / Song Youngjoo เล่นเปียโนประกอบค่ะ커튼이 막을 내려도
이제 난 혼자 외롭게 있지 않아
지금 이 노랠 부르면
함께한 그 때로 돌아가는 거니까

คอทือนี มากึล แนรยอโด

อีเจ นัน ฮนจา เวรบเก อิทจี อันนา

จีกึม อี โนแรล บูรือมยอน

ฮัมเกฮัน คือ แตโร โทรากานึน กอนีกา눈이 부시게 아름다운 널 Oh
잊을 수가 없어 난 힘이 들지만
Baby 내가 더 힘이 드는 건
그때 그 사랑이 다신 없다는 것

นูนี บูชีเก อารึมดาอุน นอล Oh

อีจึล ซูกา ออบซอ นัน ฮีมี ดึลจีมัน

Baby แนกา ทอ ฮีมี ดือนึน กอน

คือแต คือ ซารังงี ทาชิน ออบดานึน กอท이 노랠 부르고 나면
널 다시 볼 수 있을까?
너와 함께 춤추고
네 입술에 입 맞추던 노래
다시 만난다면 두 손을
꼭 잡고 아직도 내가
널 사랑한다는 걸
말한다면 이 자리에
Can you stay with me like that?
Singing under the Curtain

อี โนแรล บูรือโก นามยอน

นอล ทาชี บล ซู อีซึลกา

นอวา ฮัมเก ชุมชูโก

นี อิบซูเร อิบ มัทชูดอน โนแร

ทาชี มันนันดามยอน ทู โซนึล

กก จับโก อาจิกโด แนกา

นอล ซารังฮันดานึน กอล

มัลฮันดามยอน อี จารีเอ

Can you stay with me like that?
Singing under the Curtain오늘이 지나간대도
이제 난 네가 없이
지나칠 수 없어 No
흘러간 시간들마저
네가 내 곁에 없다면
아무 의미 없는데

โอนือรี จีนาคันแดโด

อีเจ นัน นีกา ออบชี

จีนาชิล ซู ออบซอ No

ฮึลรอคัน ชีกันดึลมาจอ

นีกา แน กยอเท ออบดามยอน

อามู อึยมี ออบนึน เดBaby 내가 견딜 수 없는 건
너 같은 사람이 다신 없다는 것

Baby แนกา คยอนดิล ซู ออบนึน กอน

นอ กาทึน ซารามี ทาชิน ออบดานึน กอท이 노랠 부르고 나면
널 다시 볼 수 있을까?
너와 함께 춤추고
네 입술에 입 맞추던 노래
다시 만난다면 두 손을
꼭 잡고 아직도 내가
널 사랑한다는 걸 말한다면 이 자리에
Can you stay with me like that?
Singing under the Curtain

อี โนแรล บูรือโก นามยอน

นอล ทาชี บล ซู อีซึลกา

นอวา ฮัมเก ชุมชูโก

นี อิบซูเร อิบ มัทชูดอน โนแร

ทาชี มันนันดามยอน ทู โซนึล

กก จับโก อาจิกโด แนกา

นอล ซารังฮันดานึน กอล มัลฮันดามยอน อี จารีเอ

Can you stay with me like that?
Singing under the Curtain이 노래는 끝나지 않아
무대가 끝나고 커튼이 내려가도
널 위한 노랜 계속될 거니까

อี โนแรนึน กึทนาจี อันนา

มูแดกา กึทนาโก คอทือนี แนรยอกาโด

นอล วีฮัน โนแรน คเยซกดเวล กอนีกา이 노랠 부르고 나면
널 다시 만날 수 있을까?
너와 함께 춤추고
네 입술에 입 맞추던 노래
가장 아름다운 널 보며
여전히 내가 얼마나
널 사랑하고 있는지
말한다면 이 자리에
Will you stay with me like that?
Singing under the Curtain

อี โนแรล บูรือโก นามยอน

นอล ทาชี มันนัล ซู อีซึลกา

นอวา ฮัมเก ชุมชูโก

นี อิบซูเร อิบ มัทชูดอน โนแร

คาจัง อารึมดาอุน นอล โบมยอ

ยอจอนฮี แนกา ออลมานา

นอล ซารังฮาโก อิทนึนจี

มัลฮันดามยอน อี จารีเอ

Will you stay with me like that?
Singing under the Curtain**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s