[เนื้อเพลง] SF9(에스에프나인) – ROAR

Hey boomy boomy like thatHey little mama
아주 난리 나지 매일 밤에 Yeah
Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like that

Hey little mama

อาจู นันรี นาจี แมอิล บาเม Yeah

Hey boomy boomy like that

Hey boomy boomy like that오 목이 터져 소리 질러 뱉어
Like a party yeah
Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like that

โอ โมกี ทอจยอ โซรี จิลรอ แบทอ

Like a party yeah

Hey boomy boomy like that

Hey boomy boomy like thatSo dangerous
미쳐 헤어날 수 없어
Run it run it run
시간 없으니까
착각하지 마
고민하지 마

So dangerous

มีชยอ เฮออนัล ซูออบซอ

Run it run it run

ชีกัน ออบซือนีกา

ชักกักฮาจี มา

โกมินฮาจี มาYup 여기 모여 Hot swagger
Forget um 신기루처럼 취하고
휘청거려 별의별의 Lady
젊은 객기에 다 숨긴 채
용서를 바라

Yup ยอกี โมยอ Hot swagger

Forget um ชินกีรูชอรอม ชวีฮาโก

ฮวีชองกอรยอ บยอเร บยอเร Lady

จอลมึน แคกกีเอ ทา ซุมกิน แช

ยงซอรึล บารา부르릉
시동 걸어라
뻔해뻔해뻔해뻔해 Lady
La la la la la la la
La la la la la la la
시동 걸어라
La la la la la la la
뻔해뻔해뻔해뻔해 Lady
부르릉

บูรือรึง

ชีดง กอรอรา

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน Lady

La la la la la la la
La la la la la la la

ชีดง กอรอรา

La la la la la la la

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน Lady
บูรือรึงAh I’m a chillin babe
널 믿어 싫어
No mercy 네가 꿈꿔왔던
모든 Money
별거 아닌 Paradise
Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like that

Ah I’m a chillin babe

นัน มีดอ ชิลรอ

No mercy นีกา กุมกวอวัซดอน

โมดึน Money

บยอลกอ อานิน Paradise

Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like thatOh little mama 정신 차려
나를 따라 와봐 Yeah
Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like that

Oh little mama จองชิน ชารยอ

นารึล ตารา วาบวา Yeah

Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like thatSo dangerous
미쳐 헤어날 수 없어
Run it run it run
시간 없으니까
착각하지 마
고민하지 마

So dangerous

มีชยอ เฮออนัล ซูออบซอ

Run it run it run

ชีกัน ออบซือนีกา

ชักกักฮาจี มา

โกมินฮาจี มาYup 여기 모여 Hot swagger
정신 차려 분위기 좀 보고
비켜 뛰뛰빵빵
젊은 객기에 다 숨긴 채
용서를 바라

Yup ยอกี โมยอ Hot swagger

จองชิน ชารยอ บุนวีกี จม โบโก

 บีคยอ ตวีตวีปังปัง

จอลมึน แคกกีเอ ทา ซุมกิน แช

ยงซอรึล บารา부르릉 시동 걸어라
뻔해뻔해뻔해뻔해 Lady
La la la la la la la
La la la la la la la
시동 걸어라
La la la la la la la
뻔해뻔해뻔해뻔해 Lady

บูรือรึง ชีดง กอรอรา

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน Lady

La la la la la la la
La la la la la la la

ชีดง กอรอรา

La la la la la la la

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน Lady니들 흥타 불타
아무도 못 말려
Blank 리듬에 다
Bass kick boom boom
다 만만하게 보이지
넌 돈으로 다 바르지
Bounce like oh
두 손을 위로 나는 나대로

นาดึล ฮึงทา บุลทา

อามูโด มท มัลรยอ

Blank รีดือเม ทา

Bass kick boom boom

ทา มันมันนาเก โบอีจี

นอน โดนือโร ทา บารือจี

Bounce like oh

ทู โซนึล วีโร นานึน นาแดโร어딜 봐도 모두 다 니나노
늴리리야 모두 다 흔들어
네 젊음을 태우지 그만둬
Break it down now
부르릉

ออดิล บวาโด โมดู ทา นีนาโน

นิลรีรียา โมดู ทา ฮึนดือรอ

นี จอลมือมึล แทอูจี คือมันทวอ

Break it down now

บูรือรึงNo no no 뜨겁게 네 맘에
Changing your life
뻔해뻔해뻔해뻔해 다 버려

No no no ตือกอบเก นี มาเม

Changing your life

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน ทา บอรยอLa la la la la la la
La la la la la la la
불을 붙여라
La la la la la la la
뻔해뻔해뻔해뻔해 다 버려
망가진 널 돌려놔

La la la la la la la
La la la la la la la

บูรึล บูทยอรา

La la la la la la la

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน ทา บอรยอ

มังกาจิน นอล ดลรยอนวาLa la la la la la la
La la la la la la la
불을 붙여라
La la la la la la la
I don’t wanna feel you
뻔해뻔해뻔해뻔해 다 버려
망가진 널 돌려놔

La la la la la la la
La la la la la la la

บูรึล บูทยอรา

La la la la la la la

I don’t wanna feel you

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน ทา บอรยอ

มังกาจิน นอล ดลรยอนวาLa la la la la la la
La la la la la la la
불을 붙여라
La la la la la la la
뻔해뻔해뻔해뻔해 다 버려
부르릉

La la la la la la la
La la la la la la la

บูรึล บูทยอรา

La la la la la la la

ปอนแน ปอนแน ปอนแน ปอนแน ทา บอรยอ

บูรือรึง**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s