[เนื้อเพลง] SUHO (EXO)- Starlight /Daytime Star (Feat. REMI) (Ost. Star of the Universe)


너와 함께 있는 지금 이 순간
시간이 멈춰질 수만 있다면
너를 지켜주는 별이 되고파
보이지 않는 그 곳에서라도

นอวา ฮัมเก อิทนึน จีกึม อี ซุนกัน

ชีกานี มอมชวอจิล ซูมัน อิทดามยอน

นอรึล จีคยอจูนึน บยอรี ทเวโกพา

โบอีจี อันนึน คือ โกเซซอราโด낮에 뜨는 별 널 지키는 별
보이지 않아도
다 보이지 않아도

นาเจ ตือนึน บยอล นอล จีคีนึน บยอล

โบอีจี อันนาโด

ทา โบอีจี อันนาโด우린 각자의 시간을 따라서
보이지 않는 궤도를 도는 별
어느 날 서로를 볼 수 없어도
마음만은 서로 볼 수 있다면

อูริน กักจาเอ ชีกานึล ตาราซอ

โบอีจี อันนึน คเวโดรึล โดนึน บยอล

ออนือ นัล ซอโรรึล บล ซู ออบซอโด

มาอึมมานึน ซอโร บล ซู อิทดามยอน낮에 뜨는 별 널 지키는 별
보이지 않아도
보이지 않아도
낮에 뜨는 별 난 널 지키는 별
보이지 않아도
다 보이지 않아도
지친 네가 길을 잃지 않도록

นาเจ ตือนึน บยอล นอล จีคีนึน บยอล

โบอีจี อันนาโด

โบอีจี อันนาโด

นาเจ ตือนึน บยอล นัน นอล จีคีนึน บยอล

โบอีจี อันนาโด

ทา โบอีจี อันนาโด

จีชิน นีกา กีรึล อิลจี อันโทรก낮에 뜨는 별 널 지키는 별
보이지 않아도
보이지 않아도
낮에 뜨는 별 난 널 지키는 별
보이지 않아도
다 보이지 않아도
난 널 지키는 별
보이지 않아도 널 잊지 않아

นาเจ ตือนึน บยอล นอล จีคีนึน บยอล

โบอีจี อันนาโด

โบอีจี อันนาโด

นาเจ ตือนึน บยอล นัน นอล จีคีนึน บยอล

โบอีจี อันนาโด

ทา โบอีจี อันนาโด

นัน นอล จีคีนึน บยอล

โบอีจี อันนาโด นอล อิทจี อันนา**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s