[เนื้อเพลง] BTS – A Supplementary Story : You Never Walk Alone예 신은 왜 자꾸만
우릴 외롭게 할까 OH NO
예 상처투성일지라도
웃을 수 있어 함께라면
홀로 걷는 이 길의 끝에
뭐가 있든 발 디뎌볼래
때론 지치고 아파도
괜찮아 니 곁이니까
너와 나 함께라면
웃을 수 있으니까

แย ชีนึน แว จากูมัน

อูริล เวรบเก ฮัลกา oh no

แย ซังชอทูซอง อิลจีราโด

อูซึล ซู อีซอ ฮัมเกรามยอน

ฮลโร กอทนึน อี กีเร กือเท

มวอกา อิซดึน บัล ดีทยอบลแร

แตรน จีชีโก อาพาโด

แควนชันนา นี กยอทีนีกา

นอวา นา ฮัมเกรามยอน

อูซึล ซู อีซอนีกา날고 싶어도
내겐 날개가 없지
BUT 너의 그 손이
내 날개가 돼
어둡고 외로운 것들은
잊어볼래
너와 함께

นัลโก ชีพอโด

แนเกน นัลแกกา ออบจี

But นอเอ คือ โซนี

แน นัลแกคา ดแว

ออดุบโก เวโรอุน กอทดือรึน

อีจอบลแร

นอวา ฮัมเก이 날개는 아픔에서
돋아났지만
빛을 향한 날개야
힘들고 아프더라도
날아갈 수 있다면 날 테야
더는 두렵지 않게
내 손을 잡아줄래
너와 나 함께라면
웃을 수 있으니깐

อี นัลแกนึน อาพือเมซอ

โทดานัทจีมัน

บีชึล ฮยังฮัน นัลแกยา

ฮิมดึลโก อาพือดอราโด

นาราคัล ซู อิทดามยอน นัล เทยา

ทอนึน ทูรยอบจี อันเค

แน โซนึล จาบาจุลแร

นอวา นา ฮัมเกรามยอน

อูซึล ซู อีซอนีกัน내가 선택한 길이고
모두 다 내가 만들어낸
운명이라 해도
내가 지은 죄이고
이 모든 생이
내가 치러갈 죗값일
뿐이라 해도

แนกา ซอนแทกคัน คีรีโก

โมดู ทา แนกา มันดือรอแนน

อุนมยองงีรา แฮโด

แนกา จีอึน จเวอีโก

อี โมดึน แซงงี

แนกา ชารีคัล จเวทกับชิล

ปูนีรา แฮโด넌 같이 걸어줘
나와 같이 날아줘
하늘 끝까지
손 닿을 수 있도록
이렇게 아파도
너와 나 함께라면
웃을 수 있으니까

นอน กาที กอรอจวอ

นาวา กาที นาราจวอ

ฮานึล กึทกาจี

ซน ดาฮึล ซู อิทโทรก

อีรอกเค ฮาพาโด

นอวา นา ฮัมเกรามยอน

อูซึล ซู อีซือนีกาAyy I never walk alone
잡은 너의 손 너의 온기가 느껴져
Ayy you never walk alone
나를 느껴봐 너도 혼자가 아니야

Ayy I never walk alone

จาบึน นอเอ ซน นอเอ อนกีกา รือกยอจยอ

Ayy I never walk alone

นารึล นทอกยอบวา นอโด ฮนจากา อานียาCome on Crawl crawl
crawl crawl it like it like that
Baby Walk walk walk
walk it like it like that
Baby run run run run
it like it like that
Baby fly fly fly fly
it like it like that이 길이 또 멀고 험할지라도
함께 해주겠니
넘어지고 때론 다칠지라도
함께 해주겠니

อี กีรี โต มอลโก ฮอมฮัลจีราโด

ฮัมเก แฮจูเกทนี

นอมอจีโก แตรน ทาชิลจีราโด

ฮัมเก แฮจูเกทนีAyy I never walk alone
너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까
Ayy You never walk alone
너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까
너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까

Ayy I never walk alone

นอวา นา ฮัมเกรามยอน อูซึล ซู อีซือนีกา

Ayy I never walk alone

นอวา นา ฮัมเกรามยอน อูซึล ซู อีซือนีกา

นอวา นา ฮัมเกรามยอน อูซึล ซู อีซือนีกา**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s