[เนื้อเพลง] BTS – Not Today

All the underdogs in the world
A day may come when we lose
But it is not today
Today we fight!No not today
언젠가 꽃은 지겠지
But no not today
그 때가 오늘은 아니지
No no not today
아직은 죽기엔
too good day
No no not today
no no no not today

No not today
ออนเจนกา โกชึน จีเกทจี
But no not today
คือ แตกา โอนือรึล อานีจี
No no not today
อาจีกึน ชุกกีเอน
too good day
No no not today
no no no not today그래 우리는 EXTRA
But still part of this world
EXTRA + ORDINARY
그것도 별 거 아녀
오늘은 절대 죽지 말아
빛은 어둠을 뚫고 나가
새 세상 너도 원해
Oh baby yes I want it

คือแร อูรีนึน EXTRA
But still part of this world
EXTRA + ORDINARY
คือกอทโด บยอล กอ อานยอ
โอนือรึล ชอลแต ชุกจี มารา
บีชึน ออดูมึล ตุลโก นากา
แซ เซซัง นอโด วอนแน
Oh baby yes I want it날아갈 수 없음 뛰어
Today we will survive
뛰어갈 수 없음 걸어
Today we will survive
걸어갈 수 없음 기어
기어서라도 gear up
겨눠 총! 조준! 발사!

นาราคัล ซู ออบซึม ตวีออ
Today we will survive
ตวีออคัล ซู ออบซึม กอรอ
Today we will survive
กอรอคัล ซู ออบซึม กีออ
คีออซอราโด gear up
คยอนวอ ชง! โจจุน! บัลซา!Not not today! Not not today!
Hey 뱁새들아 다 hands up
Hey 친구들아 다 hands up
Hey 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!

Not not today! Not not today!
Hey แพบแซดือรา ทา hands up
Hey ชินกูดือรา ทา hands up
Hey นารึล มิทนึนดามยอน hands up
ชง! โจจุน! บัลซา!죽지 않아 묻지 마라
소리 질러 Not not today
꿇지 마라 울지 않아
손을 들어 Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
총! 조준! 발사!

จุกจี อันนา มุดจี มารา
โซรี จิลรอ Not not today
กุลจี มารา อุลจี อันนา
โซนึล ดือรอ Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
ชง! โจจุน! บัลซา!Too hot, 성공을 doublin’
Too hot 차트를 덤블링
Too high we on 트램펄린
Too high 누가 좀 멈추길

Too hot, ซองกงงึล doublin’
Too hot ชาทือรึล ดอมบึลริง
Too high we on ทือแรมพอลริน
Too high นูกา จม มอมชูกิล우린 할 수가 없었단다 실패
서로가 서롤 전부 믿었기에
What you say yeah
Not today yeah
오늘은 안 죽어 절대 yeah

อูริน ฮัล ซูกา ออบซอทดันทา ชิลแพ
ซอโรกา ซอรล จอนบู มีดอทกีเอ
What you say yeah
Not today yeah
โอนือรึน อัน ชูกอ ชอลแต yeah너의 곁에 나를 믿어
Together we won’t die
나의 곁에 너를 믿어
Together we won’t die
함께라는 말을 믿어
방탄이란 걸 믿어
겨눠 총! 조준! 발사!

นอเอ กยอเท นารึล มีดอ
Together we won’t die
นาเอ กยอเท นอรึล มีดอ
Together we won’t die
ฮัมเกรานึน มารึล มีดอ
บังทานีรัน กอล มีดอ
คยอนวอ ชง! โจจุน! บัลซา!Not not today! Not not today!
Hey 뱁새들아 다 hands up
Hey 친구들아 다 hands up
Hey 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!

Not not today! Not not today!
Hey แพบแซดือรา ทา hands up
Hey ชินกูดือรา ทา hands up
Hey นารึล มิทนึนดามยอน hands up
ชง! โจจุน! บัลซา!죽지 않아 묻지 마라
소리 질러 Not not today
꿇지 마라 울지 않아
손을 들어 Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
총! 조준! 발사!

จุกจี อันนา มุดจี มารา
โซรี จิลรอ Not not today
กุลจี มารา อุลจี อันนา
โซนึล ดือรอ Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
ชง! โจจุน! บัลซา!Throw it up! Throw it up!
니 눈 속의 두려움 따위는 버려
Break it up! Break it up!
널 가두는 유리천장 따윈 부숴
Turn it up! (Turn it up!)
Burn it up! (Burn it up!)
승리의 날까지 (fight!)
무릎 꿇지 마 무너지지마
That’s (Do) not today!

Throw it up! Throw it up!
นี นุน โซเก ทูรยออุม ตาวีนึน บอรยอ
Break it up! Break it up!
นอล คาดูนึน ยูรีชอนจัง ตาวิน บูซวอ
Turn it up! (Turn it up!)
Burn it up! (Burn it up!)
ซึงรีเอ นัลกาจี (fight!)
มูรึบ กุลจี มา มูนอจีจีมา
That’s (Do) not today!Not not today! Not not today!
Hey 뱁새들아 다 hands up
Hey 친구들아 다 hands up
Hey 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!

Not not today! Not not today!
Hey แพบแซดือรา ทา hands up
Hey ชินกูดือรา ทา hands up
Hey นารึล มิทนึนดามยอน hands up
ชง! โจจุน! บัลซา!죽지 않아 묻지 마라
소리 질러 Not not today
꿇지 마라 울지 않아
손을 들어 Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
총! 조준! 발사!

จุกจี อันนา มุดจี มารา
โซรี จิลรอ Not not today
กุลจี มารา อุลจี อันนา
โซนึล ดือรอ Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
Hey Not not today
ชง! โจจุน! บัลซา!**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s