[เนื้อเพลง] BTS – Outro : Wings

Take me to the sky
어릴 적의 날 기억해
큰 걱정이 없었기에
이 작은 깃털이 날개가 될 것이고
그 날개로 날아보게 해줄 거란
믿음, 신념 가득 차 있었어
웃음소리와 함께

Take me to the sky

ออริล จอเก นัล คีออกแค

คึน กอกจองงี ออบซอทกีเอ

อี จากึน กิททอรี นัลแกกา ดเวล กอชีโก

คือ นัลแรโร นาราโบเก แฮจุล กอรัน

มีดึม ชินนยอม คาดึก ชา อีซอซอ

อูซึมโซรีวา ฮัมเก(새처럼)
가지 말라는 길을 가고
하지 말라는 일을 하고
원해선 안 될 걸 원하고
또 상처받고, 상처받고
You can call me stupid
그럼 난 그냥 씩 하고 웃지
난 내가 하기 싫은 일로
성공하긴 싫어
난 날 밀어
Word

(แซชอรอม)

กาจี มัลรานึน กีรึล คาโก

ฮาจี มัลรานึน อีรึล ฮาโก

วอนแฮซอน อัน ดเวล กอล วอนฮาโก

โต ซังชอบัทโก ซังชอบัทโก

You can call me stupid

คือรอม นัน คือนยัง ชิก ฮาโก อุทจี

นัน แนกา ฮาจี ชิลรอ อิลโร

ซองกงฮากิน ชิลรอ

นัน นัล มีรอ

Word난 날 믿어 내 등이 아픈 건
날개가 돋기 위함인 걸
날 널 믿어 지금은 미약할지언정
끝은 창대한 비약일 걸
Fly, fly up in the sky
Fly, fly get ’em up high
니가 택한 길이야 새꺄 쫄지 말어
이제 고작 첫 비행인 걸 uh

นัน นัล มีดอ แน ดึงงี อาพึน กอน

นัลแกคา ดทกี วีฮามิน กอล

นัล นอล มีดอ จีกือมึน มียักคัลจี ออนจอง

กือทึล ชองแดฮัน บียักคิล กอล

Fly, fly up in the sky

Fly, fly get ’em up high

นีกา แทกคัน กีรียา แซกยา จลจี มารอ

อีเจ โกจัก ชอท บีแฮงงิน กอล uhTake me to the sky
훨훨 날아갈 수 있다면
영영 달아날 수 있다면
If my wings could fly
점점 무거워지는 공기를 뚫고 날아

Take me to the sky

ฮวอล ฮวอล นาราคัล ซู อิทดามยอน

ยองยอง ทารานัล ซู อิทดามยอน

If my wings could fly

จอมจอม มูกอวอจีนึน กงกีนึน ตลโก นารา날아 나 날아 난 날아가
Higher than higher than
Higher than the sky
날아 나 날아 난 날아가
붉게 물든 날개를 힘껏

นารา นา นารา นัน นาราคา

Higher than higher than

Higher than the sky

นารา นา นารา นัน นาราคา

บลเก มุลดึน นัลแกรึล ฮิมกอทSpread spread spread my wings
Spread spread spread my wings
Wings are made to fly fly fly
Fly fly fly
If my wings could fly이제 알겠어
후회하며 늙어 가는 건 break up
나는 택했어
조건 없는 믿음을 가지겠어
it’s time to be brave
i’m not afraid
날 믿기에
나 예전과는 다르기에
내가 가는 길에 울지 않고
고개 숙이지 않어
거긴 하늘일 테고
날고 있을 테니까 fly

อีเจ อัลเกซอ

ฮูฮเวฮามยอ นืลกอ กานึน กอน break up

นานึน แทกแคซอ

โจกอน ออบนึน มีดือมึล คาจีเกซอ

it’s time to be brave

i’m not afraid

นัล มิดกีเอ

นา แยจอนกวานึน ทารือกีเอ

แนกา คานึน กีเร อุลจี อันโก

โคแก ซูกีจี อันนอ

คอกิน ฮานือริล เทโก

นัลโก อีซึล เทนีกา flySpread spread spread my wings
Spread spread spread my wings
Wings are made to fly fly fly
Fly fly fly
If my wings could fly**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s