[เนื้อเพลง] K.A.R.D (카드) – Don`t Recall떨어져 줄래 저리 가줄래
짜증나니까 불결하니까
치워 내 몸에 손대지 마

ตอรอจยอ จุลแร จอรี คาจุลแร

จาจึงนานีกา บลกยอลฮานีกา

ชาวอ แน โมเม ซนแดจี มา이제 난 너를 몰라
너 역시도 모른척해 날
다 안다는 눈빛 더러운 느낌
느끼고 싶지 않아

อีเจ นัน นอรึล มลรา

นอ ยอกชีโด โมรึนชอกแค นัน

ทา อันดานึน นุนบิช ดอรออุน นือกิม

นือกีโก ชิพจี อันนา날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게서 멀어지지 마
I gave you all my love love
All of my love love
절대 보내고 싶지 않아

นัล คือรอกเค ชยอดาโบจี มา

ทอนึน แนเกซอ มอรอจีจี มา

I gave you all my love love

All of my love love

จอลแด โบแนโก ชิพจี อันนา날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게로 다가오지 마
You need to let it go go
Leave me alone lone
절대 돌리고 싶지 않아

นัล คือรอกเค ชยอดาโบจี มา

ดอนึน แนเกโร ทากาโอจี มา

You need to let it go go

Leave me alone lone

จอลแด ดลรีโก ชิพจี อันนา좋았던 순간도 기억이 안 나
원망만 남아 날 괴롭혀
수없이 내일이 없을 것만 같아
설렜던 순간도 No No No No No
더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

โชวัซดอน ซุนกันโด คีออคี อัน นา

วอนมังมัน นามา นัล กเวรบฮยอ

ซูออบชี แนอีรี ออบซึล กอทมัน กาทา

ซอลเรทดอน ซุนกันโด no no no no no

ทอ อีซัง อามูรอน อึยมีออบซอ

คือมันแฮ I don’t recall더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

ทอ อีซัง อามูรอน อึยมี ออบซอ

คือมันแฮ I don’t recall피부로 맞닿은 고독의 촉감
싸늘한 그 체감
그간의 무책임을 탓함에
잇따른 죄책감
마치 데칼 uh 코마니
되받지 내 죗값
희석시켜왔던 지난 잘못들의 대가

พีบูโร มัททอฮึน โคโดเก ชกกัม

ซานึลฮัน คือ เชกัม

คือกาเน มูแชกีมึล ทัดฮาเม

อิทตารึน จเวแชกกัม

มาชี เดคัล uh โคมานี

ดเวบัทจี แน จเวทกับ

ฮึยซอกชีคยอวัซดอน จีนัน จัลมทดือเร แดกา엉켜버린 실타래
매듭짓기엔 허탈해
빛바랜 추억 속에
살아가는 건 비참해
I hope that
네게 닿길 바래 내 독백
쇼맨십 아닌 내 고백

อองคยอบอริน ชิลทาแร

แมดึบจิทกีเอน ฮอทัลแร

บิชบาแรน ชูออก โซเก

ซารากานึน กอน บีชัมแม

I hope that

เนเก ดัทกิล บาแร แน ดกแบก

โชว์แมนชิบ อานิน แน โคแบก날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게로 다가오지 마
You need to let it go go
Leave me alone lone
절대 돌리고 싶지 않아

นัล คือรอกเค ชยอดาโบจี มา

ดอนึน แนเกโร ทากาโอจี มา

You need to let it go go

Leave me alone lone

จอลแด ดลรีโก ชิพจี อันนา날 그렇게 쳐다보지 마
더는 내게서 멀어지지 마
I gave you all my love love
All of my love love
절대 보내고 싶지 않아

นัล คือรอกเค ชยอดาโบจี มา

ทอนึน แนเกซอ มอรอจีจี มา

I gave you all my love love

All of my love love

จอลแด โบแนโก ชิพจี อันนา좋았던 순간도 기억이 안 나
원망만 남아 날 괴롭혀
수없이 내일이 없을 것만 같아
설렜던 순간도 No No No No No
더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

โชวัซดอน ซุนกันโด คีออคี อัน นา

วอนมังมัน นามา นัล กเวรบฮยอ

ซูออบชี แนอีรี ออบซึล กอทมัน กาทา

ซอลเรทดอน ซุนกันโด no no no no no

ทอ อีซัง อามูรอน อึยมีออบซอ

คือมันแฮ I don’t recall더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

ทอ อีซัง อามูรอน อึยมี ออบซอ

คือมันแฮ I don’t recall진심이 아닌 걸
I know know know
know know know
(I don’t recall)
아니라고 말해줘
Baby I can’t let you go
(이제 그만 날 놔줘)
절대 못 보내 널
No no no no no
(No no no no)

จินชีมี อานิน กอล

I know know know

know know know

(I don’t recall)

อานีราโก มัลแรจวอ

Baby I can’t let you go

(อีเจ คือมัน นัล นวาจวอ)

จอลแด มท โบแน นอล

No no no no no

(No no no no)더 이상 아무런 의미 없어
그만해 I don’t recall

ทอ อีซัง อามูรอน อึยมี ออบซอ

คือมันแฮ I don’t recall**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s