[เนื้อเพลง] TWICE – KNOCK KNOCK

แบบ MV โดนหิ้วไปแล้ว ไปดูได้ที่ เฟสบุ๊คค่ะ
https://www.facebook.com/ewpthaisub/videos/1893092764257637/
열두시가 되면 닫혀요
조금만 서둘러 줄래요
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door

ยอลทูชีกา ดเวมยอน ทัดชยอโย

โจกึมมัน ซอทุลรอ จุลแรโย

Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door밤이 되면 내 맘속에
출입문이 열리죠
누군가 필요해 (Someone else)
자꾸자꾸 서성이네
몰래 몰래 훔쳐보네
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door

บามี ดเวมยอน แน มัมโซเก

ชุลอิบมูนี ยอลรีจโย

นูกุนกา พิลรโยแฮ (Someone else)

จากูจากู ซอชองงีเน

มลแร มลแร ฮุมชยอโบเน

Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door보나마나 또 playboy
떠보나마나 bad boy
확신이 필요해 Knock knock

โบนามานา โต playboy

ตอโบนามานา bad boy

ฮวักชีนี พิลรโยแฮ Knock Knock내 맘이 열리게 두드려줘
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
say that you’re mine

แน มามี ยอลรีเก ทูดือรยอจวอ

เซเก คุง คุง ทาชี ฮันบอน คุง คุง

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

ชวีบเก ยอลรีจีนึน อันนึล กอยา

say that you’re mine내일도 모레도 다시 와줘
준비하고 기다릴게 (knock knock)
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
들어도 계속 듣고 싶은 걸
Knock on my door

แนอิลโด โมเรโด ทาชี วาจวอ

จุนบีฮาโก คีดาริลเก (knock knock)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

ดือรอโด กเยซก ดึทโก ชีพึน กอล

Knock on my door필요 없어 gold key or get lucky
진심이면 everything’s gonna be okay
어떡해 벌써 왔나 봐
잠시만 기다려 줄래요

พิลรโย ออบซอ gold key ot get lucky

ชินชีมีมยอน everything’s gonna be okay

ออกตอกเค บอลซอ วัทนา บวา

ชัมชีมัน คีดารยอ จุลแรโย혼자 있을 때 훅 들어와
정신 없이 날 흔들어 놔
지금이 딱 널 위한
show time make it yours

ฮนจา อีซึล แต ฮก ดือรอวา

จองชิน ออบชี นัล ฮึนดือรอ นวา

จีกือมี ตัก นอล วีฮัน

show time make it yours댕 댕 울리면 매일 찾아와줄래
뱅뱅 돌다간 잠들어 버릴 걸요
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door
Come in come in come in baby
take my hands

แดง แดง อุลรีมยอน แมอิล ชาจาวาจุลแร

แบงแบง ดลทากัน ชัมดือรอ บอริล กอลโย

Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door
Come in come in come in baby
take my hands내 맘이 열리게 두드려줘
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
say that you’re mine

แน มามี ยอลรีเก ทูดือรยอจวอ

เซเก คุง คุง ทาชี ฮันบอน คุง คุง

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

ชวีบเก ยอลรีจีนึน อันนึล กอยา

say that you’re mine내일도 모레도 다시 와줘
준비하고 기다릴게 (knock knock)
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
들어도 계속 듣고 싶은 걸
Knock on my door

แนอิลโด โมเรโด ทาชี วาจวอ

จุนบีฮาโก คีดาริลเก (knock knock)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

ดือรอโด กเยซก ดึทโก ชีพึน กอล

Knock on my doorHey hey 이 시간이 지나면
굳어있던 내 맘이 내 내 맘이
아이스크림처럼 녹아 버릴 테니까
Come knock on my door

Hey hey อี ชีกานี จีนามยอน

กูทออิซดอน แน มามี แน แน มามี

ไอซือครีม ชอรอม โนกา บอริล เทนีกา

Come knock on my door내 맘이 열리게 두드려줘
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
say that you’re mine

แน มามี ยอลรีเก ทูดือรยอจวอ

เซเก คุง คุง ทาชี ฮันบอน คุง คุง

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

ชวีบเก ยอลรีจีนึน อันนึล กอยา

say that you’re mine내일도 모레도 다시 와줘
준비하고 기다릴게 (knock knock)
Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock
들어도 계속 듣고 싶은 걸
Knock on my door

แนอิลโด โมเรโด ทาชี วาจวอ

จุนบีฮาโก คีดาริลเก (knock knock)

Baby knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock knock

ดือรอโด กเยซก ดึทโก ชีพึน กอล

Knock on my doorKnock knock knock knock on my door
I’m freakin’ freakin’ out freakin’ out out
knock knock
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s