[เนื้อเพลง] Taeyeon (태연) – Fine

찢어진 종잇조각에
담아낸 나의 진심에
선명해져 somethin’ bout you

ชอจอจิน จงอิทโจกาเก

ทามาแนน นาเอ จินชีเม

ซอนมยองแฮจยอ somethin’ bout youYeah 나를 많이 닮은 듯 다른
넌 혹시 나와 같을까 지금
괜한 기대를 해

Yeah นารึล มานี ดามึน ดึช ทารึน

นอน ฮกชี นาวา กาทึลกา จีกึม

แควนฮัน คีแดรึล แฮ하루 한 달 일 년쯤 되면
서로 다른 일상을 살아가

ฮารุ ฮัน ทัล อิล นยอนจึม ดเวมยอน

ซอโร ทารึน อิลซังงึล ซารากา나는 아니야
쉽지 않을 것 같아
여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고
아직은 아니야
바보처럼 되뇌는 나
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어
It’s not fine
Ah- Ah- Ah- Ah- It’s not fine

นานึน อานียา

ชวีบจี อันนึล กอท กาทา

ยอจอนฮีเกโด นอน แน ฮารุฮารุรึล แชอูโก

อาจิกึน อานียา

พาโบชอรอม ดเวเนนึน นา

อิบกาเอ แมมโดนึน มารึล ซัมคิล ซู ออบซอ

It’s not fine
Ah- Ah- Ah- Ah- It’s not fine머릴 질끈 묶은 채
어지러운 방을 정리해
찾고 있어 somethin’ new

가끔 이렇게 감당할 수 없는
뭐라도 해야 할 것만 같은 기분에
괜히 움직이곤 해

มอริล จิลกึน โมกึน แช

ออจีรออุน บังงึล จองรีแฮ

ชัทโก อีซอ somethin’ new

กากึมอีรอกเค คัมดังฮัล ซู ออบนึน

มวอราโก แฮยา ฮัล กอทมัน กาทึน คีบูเน

แควนฮี อุมจีกีกน แฮ하루 한 달 일 년 그쯤이면
웃으며 추억할 거라 했지만

ฮารุ ฮัน ทัล อิล นยอน คือจือมีมยอน

อูซือมยอ ชูออกฮัล กอรา แฮทจีมัน나는 아니야
쉽지 않을 것 같아
여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고
아직은 아니야
바보처럼 되뇌는 나
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어
It’s not fine
Ah- Ah- Ah- Ah- It’s not fine

นานึน อานียา

ชวีบจี อันนึล กอท กาทา

ยอจอนฮีเกโด นอน แน ฮารุฮารุรึล แชอูโก

อาจิกึน อานียา

พาโบชอรอม ดเวเนนึน นา

อิบกาเอ แมมโดนึน มารึล ซัมคิล ซู ออบซอ

It’s not fine
Ah- Ah- Ah- Ah- It’s not fine의미 없는 농담, 주고받는 대화
사람들 틈에 난 아무렇지 않아 보여
무딘 척 웃음을 지어 보이며
너란 그늘을 애써 외면해보지만

อึยมี ออบนึน นงดัม, จูกูบัทนึน แดฮวา

ซารัมดึล ทือเม นัน อามูรอทจี อันนา โบยอ

มูดิน ชอก อูซือมึล จีออ โบอีมยอน

นอรัน คือนือรึล แอซอ เวมยอนแฮโบจีมัน우리 마지막
그 순간이 자꾸 떠올라
잘 지내란 말이 전부였던 담담한 이별
아직은 아니야
바보처럼 되뇌는 그 말
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어
It’s not fine
Ah- Ah- Ah- It’s not fine Oh-
Ah- Ah- Ah- It’s not fine

อูริน มาจีมัก

คือ ซุนกานี จากู ตออลรา

ชัล จีแนรัน มารี จอนบูยอทดอน ดัมดัมฮัน อีบยอล

อาจีกึน อานียา

พาโบชอรอม ดเวนเวนึน คือ มัล

อิบกาเอ แมมโดนึน มาึล ซัมคิล ซู ออบซอ

It’s not fine
Ah- Ah- Ah- It’s not fine Oh-
Ah- Ah- Ah- It’s not fine**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s