[เนื้อเพลง] TAEYEON (태연) – Lonely Night이젠 익숙해질만 한데
밤은 너무 길어 잠은 오지도 않네 Yeh

อีเจน อิกซุกแคจิลมัน ฮันเด

บามึน นอมู กีรอ ชามึน โอจีโด อันเน Yeh넌 지금 뭐 해? 두어번 혹은 더
전화기를 만지작대 절대 그럴 나 아닌데

นัน จีกึม มวอ แฮ? ทูออบอน โฮกึน ทอ

จอนฮวากีรึล มันจีจักแด ชอลแต คือรอล นา อานินเด낯선 곳을 가, 너의 흔적이
없는 세계를 만들래
낯선 거리, 사람들, 그래 괜찮아
바쁘게 지내다 또 네가 보여
나를 뒤흔들 때마다
Some things never change,
잘 알아, 너는 없단 걸

นัทซอน โกซึล กา นอเอ ฮึนจอกี

ออบนึน เซกเยรึล มันดึลแร

นัทซอน กอรี ซารัมดึล คือแร แควนชันนา

ปาปือเก จีแนดา โต นีกา โบยอ

นารึล ทวีฮึนดึล แตมาดา

Some things never change

ชัล อารา นอนึน ออบดัน กอล추억 따윈 버리자 다 Yeh
환상일 뿐 였잖아
Boy 끝났어 널 미워해
I don’t know your name
이 말 몇 번이나 되뇌야 하는지

ชูออก ตาวิน บอรีจา ทา Yeh

ฮวันซังอิล ปุน ยอทจันนา

Boy กือนาซอ นอล มีวอแฮ

I don’t know your name

อี มัล มยอช บอนีนา ดเวนเวยา ฮานึนจี여지없이 새 아침이 와도
깨어지지 않아, 슬픈 꿈속을 헤매 Yeh

ยอจีออบชี แซ อาชีมี วาโด

แกออจีจี อันนา ซึลพึน กุมโซกึน เฮแม YehSo why do I 변하지 못해
자꾸 뒤돌아 보게 돼,
우리 둘이던 night and day

So why do I บยอนฮาจี มทแท

จากู ดเวโดรา โบเก ดแว

อูรี ทูรีดอน night and day어딜 걸어도 너의 기억은
갑자기 내 앞을 막아
무심한 듯 지나쳐 제법 견뎌내
나쁘지 않잖아 어차피
네가 그리운 건 사실인데
그것조차 아는 듯 나를 따라와

ออดิล กอรอโด นาเอ คีออกึน

กับจากี แน อาพึล มากา

มูชิมฮัน ดึท จีนาชยอ เจบอบ คยอนดยอแน

นาปืปจี อันจันนา ออชาพี

นีกา คือรีอุน กอน ซาชีรินเด

คือกอทโจชา อานึน ดึท นารึล ตาราวา추억 따윈 버리자 다 Yeh
환상일 뿐 였잖아
Boy 끝났어 널 미워해
I don’t know your name
이 말 몇 번이나 되뇌야 하는지

ชูออก ตาวิน บอรีจา ทา Yeh

ฮวันซังอิล ปุน ยอทจันนา

Boy กือนาซอ นอล มีวอแฮ

I don’t know your name

อี มัล มยอช บอนีนา ดเวนเวยา ฮานึนจี널 생각하는 밤이 줄어 가
Enough is enough 더 울진 않아
So let me redeem, redeem, redeem
전부 다, tonight
그래 널 다신 생각도 않게

นอล แซงกักฮานึน บามี จูรอ กา

Enough is enough ทอ อุลจิน อันนา

So let me redeem, redeem, redeem

จอนบู ทา tonight

คือแร นอล ทาชิน แซงกักโด อันเก지워버려 Lonely Night 다 Yeh
난 괜찮을 거잖아
널 이제야 잘 알듯 해
더 외롭게 해

จีวอบอรยอ Lonely Night ทา Yeh

นัน แควนชันนึล กอจันนา

นอล อีเจยา ชัล อัลดึท แท

ทอ เวรบเกแฮ추억 따윈 버리자 다 Yeh
환상일 뿐 였잖아
Boy 끝났어 널 미워해
I don’t know your name
이 말 몇 번이나 되뇌야 하는지

ชูออก ตาวิน บอรีจา ทา Yeh

ฮวันซังอิล ปุน ยอทจันนา

Boy กือนาซอ นอล มีวอแฮ

I don’t know your name

อี มัล มยอช บอนีนา ดเวนเวยา ฮานึนจีI’m sick of lonely nights
I’m sick of lonely nights**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s