[เนื้อเพลง] Joy (Red Velvet) – Fox / Yeowooya (ยออูยา/여우야) (The Liar and His Lover OST) Part.1

창밖엔 서글픈 비만 내려오네
내 마음 너무 안타까워
이젠 다시 볼 수가 없기에

ชังบาเกน ซอกึลพึน บีมัน แนรยอโอเน

แน มาอึม นอมู อันทากาวอ

อีเจน ทาชี บล ซูกา ออบกีเอ처음 만났던 그날도 비가 왔어
우산도 없이 마냥 걸었었지
너의 눈빛 촉촉히 빛났지

ชออึม มันนัทดอน คือนัลโด บีกา วาซอ

อูซานโด ออบชี มานยัง กอรอซอทจี

นอเอ นุนบิช ชกชกคี บิชนัทจี이 밤 너에게 주고픈 노래
너만을 사랑하고 있다는 걸
들어줄 사람도 없이
빗속으로 (흩어지네)

อีบัม นอเอเก จูโกพึน โนแร

นอมานึล ซารังฮาโก อิซดานึน กอล

ดือรอจุล ซารัมโด ออบชี

บิชโซกือโร (ฮือทอจีเน)너의 이름을 불러보지만
닿을 수 없다는 걸 알고 있어

긴 밤을 꼬박 새우고 빗속으로
어느새 새벽이 오고 있어

นอเอ อีรือมึล บุลรอโบจีมัน

ดาฮึล ซู ออบดานึน กอล อัลโก อีซอ

กิน บามึล โกบัก แซอูโก บิชโซกือโร

ออนือแซ แซบยอกี โอโก อีซอ한때는 너를 만나서 행복했어
그런 꿈 속에 빠져 있었지만
이런 아픔 느낄 줄 몰랐어

ฮันแตนึน นอรึล มันนาซอ แฮงบกแคทซอ

คือรอน กุม โซเก ปาจยอ อีซอทจีมัน

อีรอน อาพึม นือกิล จุล มลราซอ이별을 느낄 때면 난 생각해봐
우리 사랑을 위한 시간인걸
너는 이런 내 맘을 아는지

อีบยอรึล นือกิล แตมยอน นัน แซงกักแคบวา

อูรี ซารังงึล วีฮัน ชีกานินกอล

นอนึน อีรอน แน มามึล อานินจี이 밤 너에게 주고픈 노래
너만을 사랑하고 있다는 걸
들어줄 사람도 없이
빗속으로 (흩어지네)

อีบัม นอเอเก จูโกพึน โนแร

นอมานึล ซารังฮาโก อิซดานึน กอล

ดือรอจุล ซารัมโด ออบชี

บิชโซกือโร (ฮือทอจีเน)너의 이름을 불러보지만
닿을 수 없다는 걸 알고 있어

긴 밤을 꼬박 새우고 빗속으로
어느새 새벽이 오고 있어

นอเอ อีรือมึล บุลรอโบจีมัน

ดาฮึล ซู ออบดานึน กอล อัลโก อีซอ

กิน บามึล โกบัก แซอูโก บิชโซกือโร

ออนือแซ แซบยอกี โอโก อีซอ**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s