[เนื้อเพลง] DAY6 – I’m Serious (장난 아닌데)도대체 난 why why why 매일 밤

천장만 바라보다가

아이 아이야 너 땜에

애만 태우는지

โดแดเช นัน why why why แมอิล บัม

ชอนจังมัน บาราโบดากา

อาอี อาอียา นอแตเม

แอมัน แทอูนึนจี그렇게 알아달라고

눈치를 줘봐도

전혀 알지 못하는데

넌 왜 그걸 몰라 (oh no)

난 정말 너뿐인데

คือรอกเค อาราทัลราโก

นุนชีรึล จวอบวาโด

จอนฮยอ อัลจี มททานึนเด

นอน แว คือกอล มลรา (oh no)

นัน จองมัล นอปูนินเด장난 아닌데

지금 내 눈에 좋아한다 써져 있는데

Why don’t you feel it

이미 얼굴에 티 날대로 나고 있는데

จังนัน อานินเด

จีกึม แน นูเน โจวาฮันดา ซอจยอ อิซนึนเด

Why don’t you feel it

อีมี ออลกูเร ที นัลแดโร นาโก อิซนึนเด너 계속 애매하게 (애)매하게

웃으며 넘길 거야?

그렇게 (또) 그렇게

너 맨날 이럴 거야?

커져만 가는 내 맘 제발 어떻게 좀 해줘요

(I can’t stop loving you)

นอ คเยซก แอแมฮาเก (แอ)แมฮาเก

อูซือมยอ นอมกิล กอยา?

คือรอกเค (โต) คือรอกเค

นอ แมนนัล อีรอล กอยา?

คอจยอมัน คานึน แน มัม เจบัล ออตอกเค จม แฮจวอโย

(I can’t stop loving you)이런 내 맘 포기해버릴까

며칠 밤을 뜬눈으로 고민해봐도

안돼 안돼 너 때문에

시선이 딴 데 못 가

อีรอน แน มัม โพกีแฮบอริลกา

มยอชิล บามึล ตึนนูนือโร โกมินแฮบวาโด

อันดแว อันดแว นอ แตมูเน

ชีซอนี ตัน เด มท กา니 맘을 알아보려고

말을 꺼내봐도

농담처럼 넘기는데

넌 왜 그걸 몰라 (you know)

난 너만 보고 있는 걸

นี มามึล อาราโบรยอโก

มารึล กอแนบวาโด

นงดัมชอรอม นอมกีนึนเด

นอน แว คือรอล มลรา (you know)

นัน นอมัน โบโก อิซนึน กอล장난 아닌데

지금 내 눈에 좋아한다 써져 있는데

Why don’t you feel it

이미 얼굴에 티 날대로 나고 있는데

จังนัน อานินเด

จีกึม แน นูเน โจวาฮันดา ซอจยอ อิซนึนเด

Why don’t you feel it

อีมี ออลกูเร ที นัลแดโร นาโก อิซนึนเด너 계속 애매하게 (애)매하게

웃으며 넘길 거야?

그렇게 (또) 그렇게

너 맨날 이럴 거야?

커져만 가는 내 맘 제발 어떻게 좀 해줘요

(I can’t stop loving you)

นอ คเยซก แอแมฮาเก (แอ)แมฮาเก

อูซือมยอ นอมกิล กอยา?

คือรอกเค (โต) คือรอกเค

นอ แมนนัล อีรอล กอยา?

คอจยอมัน คานึน แน มัม เจบัล ออตอกเค จม แฮจวอโย

(I can’t stop loving you)결국 쓸데없는 얘기만

듣다가 (얘기만 듣다가)

웃으며 널 보낸 나 왜 이러는데 oh

คยอลกุก ซึลเดออบนึน แยกีมัน

ดึทดากา (แยกีมัน ดึทดากา)

อูซึลมยอ นอล โบแนน นา แว อีรอนึนเด oh장난 아닌데

지금 내 눈에 좋아한다 써져 있는데

Why don’t you feel it

이미 얼굴에 티 날대로 나고 있는데

จังนัน อานินเด

จีกึม แน นูเน โจวาฮันดา ซอจยอ อิซนึนเด

Why don’t you feel it

อีมี ออลกูเร ที นัลแดโร นาโก อิซนึนเด너 계속 애매하게 (애)매하게

웃으며 넘길 거야?

그렇게 (또) 그렇게

너 맨날 이럴 거야?

커져만 가는 내 맘 제발

어떻게 좀 해줘요

(I can’t stop loving you)

(I can’t stop loving you)

(I can’t stop loving you)

นอ คเยซก แอแมฮาเก (แอ)แมฮาเก

อูซือมยอ นอมกิล กอยา?

คือรอกเค (โต) คือรอกเค

นอ แมนนัล อีรอล กอยา?

คอจยอมัน คานึน แน มัม เจบัล

ออตอกเค จม แฮจวอโย

(I can’t stop loving you)

(I can’t stop loving you)

(I can’t stop loving you)**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s