[เนื้อเพลง] BAEKHYUN (백현) – Take You Home (바래다줄게)_[SM STATION 2]



알아, 아무렇지도 않은 척해 봐도
기다린단 걸 애써 웃어 보는
눈가에 묻은 슬픔
내가 어쩔 수 없단 걸
느낄 수 있어

อารา อามูรอทจีโด อันนึน ชอกแค บวาโด

คีดารินดา กอล แอซอ อูซอ โบนึน

นุนกาเอ มูดึน ซึลพึม

แนกา ออจอล ซู ออบดัน กอล

นือกิล ซู อีซอ



괜찮아 미안하단 말
곁에 있는 것만으로
충분해, 하지 마
아냐 됐다 그냥 네 맘
편하면 들어줄게

แควนชันนา มีอันฮาดัน มัล

กยอเท อิซนึน กอทมานือโร

ชุงบุนแน ฮาจี มา

อานยา ดแวซตา คือนยัง นี มัม

พยอนนามยอน ดือรอจุลเก



네 남자 아니지만
조금만 지켜봐 줘 (I need you girl)
너의 그 사람 아니지만
너를 안아줄 순 없어도 널 집에 데려갈
넓은 등을 가진 그런 남자야
바래다줄게
내게 기대

นี นัมจา อานีจีมัน

โจกึมมัน จีคยอบวา จวอ (I need you girl)

นอเอ คือ ซารัม อานีจีมัน

นอรึล อานาจุล ซู นอบซอโด นอล จีเบ เทรยอคัล

นอลบึน ดึงงึล คาจิน คือรอน นัมจายา

บาแรทาจุลเก

แนเก คีแด



아무렇지도 않은 척해 봐도
기다린단 걸 애써 미소 짓는
입가에 묻은 슬픔
네가 어쩔 수 없단 걸
느낄 수 있어

อามูรอทจีโด อันนึน ชอกแคบวาโด

คีดารินดา กอล แอซอ มีโซ จิทนึน

อิบกาเอ มูดึน ซึลพึม

แนกา ออจอล ซู ออบดัน กอล

นือกิล ซู อีซอ



괜찮아 미안하단 말
곁에 있는 것만으로
충분해, 하지 마
아냐 됐다 그냥 네 맘
편하면 들어줄게

แควนชันนา มีอันฮาดัน มัล

กยอเท อิซนึน กอทมานือโร

ชุงบุนแน ฮาจี มา

อานยา ดแวซตา คือนยัง นี มัม

พยอนนามยอน ดือรอจุลเก



네 남자 아니지만
조금만 지켜봐 줘 (I need you girl)
너의 그 사람 아니지만
너를 안아줄 순 없어도 널 집에 데려갈
넓은 등을 가진 그런 남자야
바래다줄게
내게 기대

นี นัมจา อานีจีมัน

โจกึมมัน จีคยอบวา จวอ (I need you girl)

นอเอ คือ ซารัม อานีจีมัน

นอรึล อานาจุล ซู นอบซอโด นอล จีเบ เทรยอคัล

นอลบึน ดึงงึล คาจิน คือรอน นัมจายา

บาแรทาจุลเก

แนเก คีแด



이 말도 안 되는 어설픈 위로만으로
(힘이 되었단 걸 그때의 난)
널 웃게 할 수 있단 걸 그 앤 왜 모르는지

อี มัลโด อัน ทเวนึน ออซอลพึน วีโรมานือโร

(ฮีมี ดเวออทดัน กอล คือแตเอ นัน)

นอล อุซเก ฮัล ซู อิซดัน กอล คือ แอน แว โมรือนึนจี



내 모습 그대로를
조금만 지켜봐 줘 (I love you girl)
너의 그 사람 아니지만
지금 안아볼 순 없대도 네 곁을 지켜줄
넓은 맘을 가진 그런 남자야
바래다줄게
내게 기대

แน โมซึบ คือแดโรรึล

โจกึมมัน จีคยอบวา จวอ (I love you girl)

นอเอ คือ ซารัม อานีจีมัน

จีกึม อานาบล ซู นอบแดโด นี กยอทึล จีคยอจุล

นอลบึน มามึล คาจิน คือรอน นัมจายา

บาแรทาจุลเก

แนเก คีแด



**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s