[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Ending Scene(이런 엔딩)
안녕 오랜만이야

อันนยอง โอแรนมานียา

물음표 없이 참 너다운 목소리
มูรึมพโย ออบชี ชัม นอดาอุน มกโซรี

정해진 규칙처럼
จองแฮจิน คยูชิกชอรอม

추운 문가에 늘 똑같은 네 자리
ชูอุน มุนกาเอ นึล ตกกาทึน นี จารี


제대로 잘 먹어 다 지나가니까

เชเเดโร ชัล มอกอ ทา จีนากานีกา

예전처럼 잠도 잘 자게 될 거야 
เยจอนชอรอม ชัมโด ชัล จาเก ดเวล กอยา

진심으로 빌게
จินชีมือโร บิลเก

너는 더 행복할 자격이 있어
นอนึน ทอ แฮงบกคัล ชากยอกี อีซอ


그런 말은 하지 마 제발

คือรอน มารึน ฮาจี มา เชบัล

그 말이 더 아픈 거 알잖아
คือ มารี ทอ อาพึน กอ อัลจันนา

사랑해줄 거라며 다 뭐야
ซารังแฮจุล กอรามยอ ทา มวอยา

어떤 맘을 준 건지 너는 모를 거야
ออตอน มามึล ชุน กอนจี นอนึน โมรึล กอยา


외로웠던 만큼

เวโรวอซดอน มันคึม

너를 너보다 사랑해줄 사람 
นอรึล นอโบดา ซารังแฮจุล ซารัม

꼭 만났으면 해
กก มันนาซือมยอน แน

내가 아니라서 미안해
แนกา อานีราซอ มีอันแฮ

주는 게 쉽지가 않아
จูนึน เก ชวีบชีกา อันนา


그런 말은 하지 마 제발

คือรอน มารึน ฮาจี มา เชบัล

그 말이 더 아픈 거 알잖아
คือ มารี ทอ อาพึน กอ อัลจันนา

사랑해줄 거라며 다 뭐야
ซารังแฮจุล กอรามยอ ทา มวอยา

어떤 맘을 준 건지 끝내 모를.
ออตอน มามึล จน กอนจี กึทแน โมรึล


솔직히 말해줄래 제발

ซลจิกคี มัลแรจุลแร เชบัล

너라면 다 믿는 거 알잖아 
นอรามยอน ทา มิดนึน กอ อัลจันนา

네 말대로 언젠가 나도 
นี มัลแดโร ออนเจนกา นาโด

나 같은 누군가에게 
นา กาทึน นูกุนกาเอเก

사랑받게 될까?

ซารังบัดเก ดเวลกา?**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s