[เนื้อเพลง] IU(아이유) – This Right Now /DLWLRMA(이 지금)이건 비밀이야
아무에게도 고백하지 않았던
이야기를 들려주면
큰 눈으로 너는 묻지
How wow wow
Whatever

อีกอน บีมีรียา

อามูเอเกโด โคแบกคาจี อันนัทดอน

อียากีรึล ดึลรยอจูมยอน

คึน นูนือโร นอนึน มุดจี

How wow wow

Whatever나 실은 말이야
저기 아득한
미래로부터 날아왔어
쏟아질 듯이 빼곡한
별들 사이를 지나
Fly fly fly

นา ชีรึน มารียา

ชอกี อาดึกคัน

มีแรโรบูทอ นาราวาซอ

โซดาจิล ดือชี แปกกคัน

บยอลดึล ซาอีรึล จีนา

Fly fly fly있지 그곳도 사실
바보들투성이야
아니 매우 반짝이는 건 오히려
Now now now

อิซจี คือกซโด ซาชิล

พาโบดึลทูซองงียา

อานี แมอู บันจากีนึน กอน โอฮีรยอ

Now now now이 하루 이 지금 우리
눈부셔 아름다워
이 불꽃놀이는 끝나지 않을 거야
Ooh Whatever

อี ฮารู อี จีกึม อูรี

นุนบูชยอ อารึมดาวอ

อี บุลกทโนรีนึน กึทนาจี อันนึล กอยา

Ooh Whatever흐린 날이면
거짓말처럼 무섭게 깜깜했지
새침데기 태양은
뜨겁기는 커녕 Peacoke
Blue blue blue Whatever

ฮือริน นารามยอน

กอจิทมัลชอรอม มูซอบเก กัมกัมแฮซจี

แชชิมเดกี แทยังงึน

ตือกอบกีนึน คอนยอง Peacoke

Blue blue blue Whatever매일매일
제멋대로인 바람결을 땋아서 만든
이 나침반이 가리킨 그곳에서 발견!
Oh That’s you you yes, you

แมอิลแมอิล

เจมอซแดโรอิน พารัมกยอรึล ตาฮาซอ มันดึน

อี นาชิมพานี การิคิน กือโกเซซอ บัลกยอน

Oh That’s you you yes, you있지 저런 건
그저 자그만 돌멩이야
빛이 나는 건 여기 있잖아
Life is cool cool cool

อิซจี จอรอน กอน

คือจอ ชาคือมัน ดลเมงียา

บีชี นานึน กอน ยอกี อิซจันนา

Life is cool cool cool시간은 많아 이대로면 아마
영원히 살 수 있지 않을까
안녕 나의 주인공 그래
너를 만나러 나
짜잔 우아하게 등장!

ชีกานึน มันนา อีแดโรมยอน อามา

ยองวอนฮี ซัล ซู อิซจี อันนึลกา

อันนยอง นาเอ จูอินกง คือแร

นอรึล มันนารอ นา

จาจัน อูอาฮาเก ดึงจัง!바로 이 하루 이 지금 우리
눈부셔 아름다워
나는 확실히 알아
오늘의 불꽃놀이는
끝나지 않을 거야
우우우 우우우
우우우 우우우

พาโร อี ฮารู อี จีกึม อูรี

นุนบูชยอ อารึมดาวอ

นานึน ฮวักชิลรี อารา

โอนึลเอ บุลกทโนรีนึน

กึทนาจี อันนึล กอยา

อูอูอู อูอูอู

อูอูอู อูอูอู더 놀라운 건 지금부터야

ทอ นลราอุน กอน จีกึมบูทอยา **PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s