[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Black Out

놔 봐 나 완벽해 멀쩡해
집에 안 가도 돼
정말 구구단도 가능해
칠칠에 사십구?
안 믿는 거 다 알아
(Nothing special)
기분 좋아서 그래
(Something special)

นวา บวา นา วันบยอกแค มอลจองแฮ

จีเบ อัน คาโด ดแว

จองมัล กูกูดันโด คานึงแฮ

ชิลชีเร ชาซิบกู?

อัน มิดนึน กอ ทา อารา

(Nothing special)

คีบุน โชวาซอ คือแร

(Something special)절대 나 괜찮아 맹세해
아 너나 좀 잘해
어머 쟤네 둘이서 키스해
하라지 뭐 어때
가서 아무나 안아
(Nothing special)
기분 좋아서 그래
(Something special)

จอลแด นา คแวนชันนา แมงเซแฮ

อา นอนา จม ชัลแร
ออมอ ชแยเน ดูรีซอ คีซือแฮ
ฮาราจี มวอ ออแต

คาซอ อามูนา อานา
(Nothing special)

คีบุน โชวาซอ คือแร

(Something special)샌디에이고나 산티아고나
너는 상관없지?
That she said
Course, course I don’t care
오늘 다시 안 오겠지?
당연히 올 리가 없지
여기부턴 기억 안 할래

แซนดีเออีโกนา ซันทีอาโกนา

นอนึน ซังกวานอบจี?

That she said
Course, course I don’t care

โอนึล ดาชี อัน โอเกซจี?

ทังยอนนี อล รีกา ออบจี

ยอกีบูทอน คีออก อัน ฮัลแรHey ms. 델러 웨이.
I love your party
이리 와서
나의 키스를 받아줘
사랑이 많은 건
전혀 나쁜 게 아니래요

Hey ms. เดลรอ แวอี

I love your party

อีรี วาซอ

นาเอ คีซือรึล บาดาจวอ

ซารังงี มันนึน กอน

จอนนยอ นาปึน เก อานีแรโย잠깐, 바닥이 일어났어
나 진짜 억울해
봐봐 쟤 나한테 인사해
(오지 마 위험해)
이상하게 보지 마
(Nothing special)
기분 좋아서 그래
(Something special)

ชัมกัน, พาดากี อีรอนาซอ

นา จินจา ออกุลแร

พวาบวา ชแย นาฮันเท อินซาแฮ

(โอจี มา วีฮอมแม)

อีซังฮาเก โบจี มา

(Nothing special)

คีบุน โชวาซอ คือแร

(Something special)두 갈래로 보일 때는
대개는 왼쪽이 맞아
That he said, But 나 멀쩡해
오늘 다시 안 오겠지?
당연히 올 리가 없지
여기부턴 기억 안 할래

ทู คัลแรโร โบอิล แตนึน

แดแกนึน วินจกกี มาจา

That he said,But นา มอลจองแฮ

โอนึล ดาชี อัน โอเกซจี?

ทังยอนนี อล รีกา ออบจี

ยอกีบูทอน คีออก อัน ฮัลแรHey 거기 DJ. I love your music
도대체 나를 어떻게 한 거야
다스베이더만 아니면
네가 내 첫사랑이야 Oh

Hey กอกี DJ. I love your music

โดแดเช นารึล ออตอแก ฮัน กอยา

ดาซือเบอีทอมัน อานีมยอน

นีกา แน ชอทซารังงียา OhHey ms. 델러 웨이.
I love your party
이리 와서 나의 키스를 받아줘
사랑이 많은 건
전혀 나쁜 게 아니래요

Hey ms. เดลรอ แวอี

I love your party

อีรี วาซอ นาเอ คีซือรึล บาดาจวอ

ซารังงี มันนึน กอน

จอนนยอ นาปึน เก อานีแรโยHey 거기 DJ. I love your music
도대체 나를 어떻게 한 거야
다스베이더만 아니면
네가 내 첫사랑이야 Oh

Hay กอกี DJ. I love your music

โดแดเช นารึล ออตอแก ฮัน กอยา

ดาซือเบอีทอมัน อานีมยอน

นีกา แน ชอทซารังงียา Oh**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s