[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Full Stop(마침표)

알고 있었어 무슨 말인지
무슨 마음인지 다 알아
하루 더, 딱 하루만 더
미루고 싶었어

อัลโก อีซอซอ มูซึน มารึนจี

มูซึน มาอือมินจี ทา อารา

ฮารุ ทอ, ตัก ฮารุมัน ทอ

มีรูโก ชีพอซอ그래야겠지 결국 언젠간
제일 어려운 숙제를 해야지
마지막 인사가 이렇게 늦어서 미안

คือแรยาเกซจี คยอลกุก ออนเจนกัน

เชอิล ออรยออุน ซุนเจรึล แฮยาจี

มาจีมัก อินซากา อีรอกเค นือจอซอ มีอัน많이 보고 싶지만
널 다시는 만나지 않았음 좋겠어

มันฮี โบโก ชิพจีมัน

นอล ดาชีนึน มันนาจี อันนาซึล ชดเกซอ아파 울지만 다신 너로 인해
웃지 않았음 좋겠어

อาพา อุลจีมัน ทาชิน นอโร อินแน

อุทจี อันนาซึม ชดเกซอ한 움큼씩 나눴던 진심도
너무 쉬웠던 대답도
못 잊게 사랑한 여러 번의 계절도
안녕 모두 안녕

ฮัน อุมคึมชิก นานวอซดอน จินชิมโด

นอดู ชวีวอซดอน แดทับโด

มซ อิทเก ซารังฮัน ยอรอ บอเน คเยจอลโด

อันนยอง โมดู อันนยอง전부 알 것 같아도 더 이상의
이해는 없었음 좋겠어
묻고 싶지만 끝내 그 대답을
듣지 못했음 좋겠어

จอนบู อัล กอท กาทาโด ทอ อีซังเง

อีแฮนึน ออบซอซึม ชดเกซอ

มุดโก ชิพจีมัน กึทแน คือ แดทาบึล

ดึทจี มทแฮซึม ชดเกซอ변함없이 정직한 두 눈도
약속한 겨울바다도
못 잊게 행복했던 어린 날의 나도
안녕 모두 안녕

บยอนฮามอบชี จองชิกคัน ทู นุนโด

ยักซกคัน คยออุลบาดาโด

มซ อิซเก แฮงบกแคซดอน ออริน นัลเร นาโด

อันนยอง โมดู อันนยอง안녕 모두

อันนยอง โมดู**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s