[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Jam Jam(잼잼)

알 만한 사람끼리 이 정도 거짓말엔
속아주는 게 예의 아닌가요
될래 그깟 멍청이 뭐든 해봐요 우리
생각할 겨를조차 주지 마요 (JAM)

อัล  มันฮัน ซารัมกีรี อี จองโด กอจิทมาเรน

โซกาจูนึน เก เยเอ อานินกาโย

ดเวลแร คือกัซ มองชองงี มวอดึน แฮบวาโย อูรี

แซงกักคัล กยอรึลโจชา จูจี มาโย (JAM)설탕이 필요해
난 몸에 나쁜 게 좀 필요해
뜨뜻미지근한 건 그만해
막 솔직하겠다고? 그게 뭐라고

ซอลทังงี พีรโยแฮ

นัน โมเม นาปึน เก จม พีรโยแฮ

ตือตึทมีจีกึนนัน กอน คือมันแฮ

มัก ซลจิกฮาเกซดาโก? คือเก มวอราโกI need some sugar
I need something fake
진심이란 게 뭐야? 난 상관 안 해
둘 다 알잖아 Limit 곧 끝날 텐데
식기 전에 날 부디 한껏 녹여줘 Babe

I need some sugar

I need something fake

จินชีมีรัน เก มวอยา? นัน ซังกวัน อัน แน

ดุล ทา อัลจันนา Limit กท กึทนัล เทนเด

ชิกกี จอเน นัล พูดี ฮันกอท โนกยอจวอ Babe덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี알 만한 사람끼리 이 정도 거짓말엔
속아주는 게 예의 아닌가요
될래 그깟 멍청이 뭐든 해봐요 우리
생각할 겨를조차 주지 마요

อัล  มันฮัน ซารัมกีรี อี จองโด กอจิทมาเรน

โซกาจูนึน เก เยเอ อานินกาโย

ดเวลแร คือกัซ มองชองงี มวอดึน แฮบวาโย อูรี

แซงกักคัล กยอรึลโจชา จูจี มาโยJam
설탕 탕 탕 사랑 랑 랑
Jam
설탕 탕 탕 사랑 랑 랑

Jam

ซอลทัง ทัง ทัง ซารัง รัง รัง

Jam

ซอลทัง ทัง ทัง ซารัง รัง รัง사랑한다고 해
입에 발린 말을 해 예쁘게
끈적끈적 절여서 보관할게
썩지 않게 아주 오래

ซารังฮันดาโก แฮ

อีเบ บัลริน มารึล แฮ เยปือเก

กึนจอกกึนจอก จอรยอซอ โบกวันนัลเก

ซอกจี อันเก อาจู โอแรI need some sugar
I need something fake
천연 그런 거 몰라 자극적이게
굳이 알려고 하지 말자
의미 그놈의 의미
어서 다 녹여줘 Babe

I need some sugar

I need something fake

ชอนยอน คือรอน กอ มลรา ชากึกจอกีเก

กูดี อัลรยอโก ฮาจี มัลจา

อึยมี คือโนเม อึยมี

ออซอ ทา โนกยอจวอ Babe덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชีJam
아주 형체도 알아볼 수 없게
Jam (이것 봐)
온몸에 묻었어 (사랑 사랑 사랑)

Jam

อาจู ฮยองเชโด อาราบล ซู ออบเก

Jam (อีกอท บวา)

อนโมเม มูดอซอ (ซารัง ซารัง ซารัง)Jam
Baby make me be sweet
Baby make me so sweet baby
Jam Oh Baby make me be sweet
Baby make me so sweet알 만한 사람끼리 이 정도 거짓말엔
속아주는 게 예의 아닌가요
될래 그깟 멍청이 뭐든 해봐요 우리
(멍청이 우린)
생각할 겨를조차 주지 마요

อัล  มันฮัน ซารัมกีรี อี จองโด กอจิทมาเรน

โซกาจูนึน เก เยเอ อานินกาโย

ดเวลแร คือกัซ มองชองงี มวอดึน แฮบวาโย อูรี

(มองชองงี อูริน)

แซงกักคัล กยอรึลโจชา จูจี มาโย덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시
덮고 그 위에 다시 얹고 또다시

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี

ดอบโก คือ วีเอ ดาชี ออนโก โตทาชี**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s