[เนื้อเพลง] HONG SEO YOUNG(홍서영) – Counting Stars at Night (별 헤는 밤)_(The Liar and His Lover OST.)

가슴 속에서 하나둘
저 밤 하늘의 별들을
수 없이 많이 묻어둔
그 밤을 기억하죠 난

คาซึม โซเกซอ ฮานาทุล

ชอ บัม ฮานือเร พยอลดือรึล

ซู ออบชี มันนี มูดอทุน

คือ บามึล คีออกคาจโย นัน마음 속에서 하나둘
별 헤는 밤이 와도
매일 기억나는 그날의
또 그 밤의 꿈을 꿨었죠

มาอึม โซเกซอ ฮานาทุล

บยอล ฮเยนึน บามี เวโด

แมอิล คีออกนานึน คือนาเร

โต คือ บาเม กูมึล กวอซอทจโย속삭여줘
그 밤으로 돌아간다면
추억에 별 하나를 담아
새봄이 온다면

ซกซากยอจวอ

คือ บามือโร โทรากันดามยอน

ชูออเก บยอล ฮานารึล ทามา

แซโบมี อนดามยอน너와 걸을 때
별빛이 흐른다
눈을 맞추고
입을 맞추면
내 맘도 빛난다
나 사실은 아닌 척했지만
흥얼거리는 콧노랠 불러

นอวา กอรึล แต

บยอลบีชี ฮือรึนดา

นูนึล มัทชูโก

อีบึล มัทชูมยอน

แน มัมโด บิชนันดา

นา ซาชีรึล อานิน ชอกแคทจีมัน

ฮึงงอลกอรีนึน คทโนแรล บุลรอ잘 지냈냐고 어색한
인사를 나누고서는
예전 그 때로 돌아가
추억에 젖어드네요

ชัล จีแนซนยาโก ออแซกคัน

อินซารึล นานูโกซอนึน

แยจอน คือ แตโร โทรากา

ชูออกเค ชอจอดือเนโย기억 속에서 하나둘
오래된 조각들이
낡은 서랍에서 꺼내든
동화책을 펼친 듯하죠

คีออก โซเกซอ ฮานาทุล

โอแรนดเวน โจกักดือรี

บัลกึน ซอราเบซอ กอแนดึน

ดงฮวาแชกึล พยอลชิน ดึททาจโย지금처럼
이 시간이 멈춰진다면
빛 바랜 별빛들마저
눈 앞에 쏟아지겠죠

จีกึมชอรอม

อี ชีกานี มอมชวอจินดามยอน

บิช บาแรน พยอลบิชดึลมาจอ

นุน อาเพ โซดาจีเกซจโย너와 걸을 때
별빛이 흐른다
눈을 맞추고
입을 맞추면
내 맘도 빛난다
나 사실은 아닌 척했지만
흥얼거리는 콧노랠 불러

นอวา กอรึล แต

พยอลบีชี ฮือรึนดา

นูนึล มัทชูโก

อีบึล มัทชูมยอน

แน มัมโด บิชนันดา

นา ซาชีรึล อานิน ชอกแคทจีมัน

ฮึงงอลกอรีนึน คทโนแรล บุลรอ하고 싶은 말
하지 못한 말
이 밤에 가득 펼친 후에
별빛 가득 수 놓아
더 깊어가는 밤바람
또 아득해진다

ฮาโก ชีพึน มัล

ฮาจี มททัน มัล

อี บาเม คาดึก พยอลชิน ฮูเอ

พยอลบิช คาดึก ซู โนวา

ทอ กีพอกานีน พัมบารัม

โต อาดึกแคจินดา너와 걸을 때
별빛이 흐른다
이건 너의 별
저건 나의 별
두 별이 빛난다
나 사실은 아닌 척했지만
나도 여전히 그대가 좋아

นอวา กอรึล แต

พยอลบีชี ฮือรึนดา

อีกอน นอเอ บยอล

จอกอน นาเอ พยอล

ทู บยอลรี บิชนันดา

นา ซาชีรึล อานิน ชอกแคทจีมัน

นาโด ยอจอนนี คือแดกา โชวา**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s